BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Preliminary Growths of Natural Sessile Oak (Quercus petraea (Mattuschka) Lieb.) Seedlings in Istanbul-Bentler District

Yıl 2010, Cilt: 12 Sayı: 18, 67 - 76, 20.05.2010

Öz

In this study, preliminary growths of natural sessile oak (Quercus petraea (Mattuschka) Lieb.) seedlings which

were made Uniform Shelterwood Method were determined in the sessile oak natural regeneration application in

42 forest division in İstanbul-Bentler Forest Range District. Furthermore, number of sessile oak seedlings, height

growths and root collar diameters of seedlings were investigated in the 10 experimental areas which were taken

in the regeneration area which was 2.0 hectares for 4 years (2007-2010). According to the results of count and

measurements in 2007, it was determined that number of sessile oak seedlings ranged from 56 to 123 per m2,

mean height growth from 2.7 cm to 4.6 cm and mean root collar diameter from 6.5 mm to 8.2 mm were

determined. According to the results of count and measurements in 2008, it was determined that number of

sessile oak seedlings ranged from 43 to 106 per m2, mean height growth from 4.8 cm to 6.5 cm and mean root

collar diameter from 7.3 mm to 10.6 mm were determined. According to the findings which were obtained from

count and measurements in 2009, it was determined that number of sessile oak seedlings ranged from 30 to 92

per m2, mean height growth from 8.6 cm to 9.8 cm and mean root collar diameter from 8.4 mm to 11.5 mm were

determined. According to the last count and measurements in 2010, it was determined that number of sessile oak

seedlings ranged from 18 to 82 per m2, mean height growth from 9.2 cm to 12.3 cm and mean root collar

diameter from 10.2 mm to 12.4 mm were determined.

Kaynakça

  • o Clemons, C., Young, R.A. and Rowell, R.M. 1992. Moisture Sorption Properties of Composite Boards from Esterified Aspen Fiber, Wood and Fiber Science, 24, 3, 353-363.
  • o DIN 52351 1956. Prüfung von Holzfaserplatten, Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts, der Wasseraufnahme und der Dickenquellung, DIN, Köln.
  • Chapter 9, In: Rowell, R.M., Young, R.A. ve Rowell, J.K., Paper and Composites from Agro-Based
  • Resources, CRC Lewis Publishers, Nwe York, London, Tokyo, 301-326.

İstanbul-Bentler Yöresindeki Doğal Sapsız Meşe (Quercus petraea (Mattuschka) Lieb.) Gençliklerinde İlk Büyümelerin Değerlendirilmesi

Yıl 2010, Cilt: 12 Sayı: 18, 67 - 76, 20.05.2010

Öz

Bu araştırmada, Bentler Orman İşletme Şefliğinin 42 nolu bölmesinde Büyük Alan Siper Metodu (BASM)’nun
kullanıldığı sapsız meşe (Quercus petraea (Mattuschka) Lieb.) doğal gençleştirme çalışmasında, gençliklere ait
ilk büyümeler değerlendirilmiştir. 2.0 ha büyüklüğündeki gençleştirme alanından alınan 10 adet deneme
alanında, 4 yıl (2007-2010) süreyle gençlik sayısı, gençliklerin boy ve kök boğaz çapı gelişimleri incelenmiştir.
Buna göre 2007 yılında yapılan sayım ve ölçüm sonuçlarına göre sapsız meşe gençliklerinin sayısının 56-123
adet/m2, ortalama boy büyümesinin 2,7-4,6 cm ve ortalama kök boğaz çapı gelişiminin 6,5-8,2 mm arasında
değiştiği belirlenmiştir. 2008 yılında yapılan ölçüm ve sayımlarda gençlik sayısının 43-106 adet/m2, ortalama
boy büyümesinin 4,8-6,5 cm ve ortalama kök boğaz çapı gelişiminin 7,3-10,6 mm arasında değiştiği tespit
edilmiştir. 2009 yılında gerçekleştirilen tespitlerde gençlik sayısının 30-92 adet/m2, ortalama boy büyümesinin
8,6-9,8 cm ve ortalama kök boğaz çapı gelişiminin 8,4-11,5 mm arasında değiştiği saptanmıştır. 2010 yılında
yapılan son sayım ve ölçüm sonuçlarına göre, sapsız meşe gençliklerinin sayısının 18-82 adet/m2, ortalama boy
büyümesinin 9,2-12,3 cm ve ortalama kök boğaz çapı gelişiminin de 10,2-12,4 mm arasında değiştiği tespit
edilmiştir.

Kaynakça

  • o Clemons, C., Young, R.A. and Rowell, R.M. 1992. Moisture Sorption Properties of Composite Boards from Esterified Aspen Fiber, Wood and Fiber Science, 24, 3, 353-363.
  • o DIN 52351 1956. Prüfung von Holzfaserplatten, Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts, der Wasseraufnahme und der Dickenquellung, DIN, Köln.
  • Chapter 9, In: Rowell, R.M., Young, R.A. ve Rowell, J.K., Paper and Composites from Agro-Based
  • Resources, CRC Lewis Publishers, Nwe York, London, Tokyo, 301-326.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halil Barış ÖZEL Bu kişi benim

Murat ERTEKİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Mayıs 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 12 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA ÖZEL, H. B., & ERTEKİN, M. (2010). İstanbul-Bentler Yöresindeki Doğal Sapsız Meşe (Quercus petraea (Mattuschka) Lieb.) Gençliklerinde İlk Büyümelerin Değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(18), 67-76.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com