BibTex RIS Kaynak Göster

Modification of Poplar Wood (Populus euramerican I-214) Fibers with Succinic Anhydride: Ist Determination of Optimum Esterification Parameters

Yıl 2010, Cilt: 12 Sayı: 18, 51 - 60, 21.05.2010

Öz

In this study, fibers obtained from poplar wood (Populus euramericana I-214) were modified with succinic

anhydride to improve the properties of Medium Density Fiberboard (MDF). To determine the optimum

modification parameters fibers were modified in different reaction temperatures (100, 120, 140 Co), reaction time

(30, 60, 90,120,150,180min.) and succinic anhydride ratio (25% and 50% based on weight of oven dry fibers). In

order to determine the optimum esterification conditions among the 36 variations weight percent gain, acid

value, saponification value, monoester, diester and total ester content of esterified fibers were determined. Also,

water repellent values were investigated. When the data were taken into account the optimal conditions for

succinic anhydride were defined as following: anhydride ratio 50% (based on weight of oven-dried fiber),

reaction temperature 120 Co and reaction time 90 min.

Kaynakça

 • o Agrios 1997. Plant Pathology. Fourth Edition, Academic press. USA, 634p.
 • o Aktaş, H., Şimşek, Z. 2005. Çankırı Kenbağ Orman Fidanlığındaki Kavak Fidanlarında Cytospora Kanseri (Cytospora chrysosperma “Pers.” Fr.)’Nin Morfolojisi, Zararı Ve Alınabilcek Önlemler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, Cilt 55, Sayı 2, 47-57.
 • o Aktaş, H., Şimşek, Z., Kondur, Y. 2008. Türkiye'de Orta Anadolu Bölgesi'nde Kavak Kanseri (Cytospora chrysosperma "Pers." Fr.)'nin Morfolojik Özellikleri, Zarar Durumu ve Sarı Lekeli Kavak Süslüböceği (Melanophila picta Pall. (Coleoptera: Buprestidae) Arasındaki İlişkiler. Bitki Koruma Bülteni 48(3): 1-14.
 • o Anonymous 2002. www.pfc.forestry.ca/diseases/CTD/Group/Canker/canker2_e.html
 • o Butin, H. 1995. Tree Diseases and Disorders. Oxford University Pres, 252p.
 • o Domanski, S. 1983. Fungi That Destroyed A Populus Tremula Stand in Lagow Lubuski. European Journal of Forest Pathology, 166-173.
 • o Filler, T., Randall, W.K. 1991. Variation Among Cottonwood Clones in Susceptibility to Cytospora, Phomopsis and Fusarium. Proceedings Of The American Phytopathological Society, 4: 83p.
 • o Jacobi, W.R., Shepperd, W.D. 1991. Fungi Associated With Sprout Mortality İn Apsen Clearcuts in Colaroda And Arizona. Usda Forest Service, No. Rm. 513, 5p.
 • o Karman, M. 1971. Bitki Koruma Araştırmalarında Genel Bilgiler, Denemelerin Kuruluşu ve Değerlendirme Esasları. T.C. Tarım Bak. Zir. Müc. Ve Karantina Gn. Md. Yayınları, Mesleki Kitaplar Serisi, 279 S.
 • o Keca, N. 2000. The Most Frequent Diseases in Poplar Plantations in The Region of R.J. Potisje. Glasnik Sumarskog Fakulteta. Univerzitet U Beogradu., No.82, 81-91.
 • o Kepley, J.B., Jacobi, W.R. 2000. Pathogenicity of Cytospora Fungi on Six Hardwood Species. Journal of Arboriculture., 26: 6, 326-333.
 • o Koçer, S. 1999. Ülkemizde Kavakçılığın Geliştirilmesinde Yeni Finansman Olanakları, Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Ağaçlar Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten No:170, İzmit.
 • o Long, W.H. 1918. An Undescribed Canker of Poplars and Willows Caused by Cytospora chrysosperma. Journal of Agricultural Research, 13:331-343.
 • o Mader, Z, Solel, Z., Kimchi, M. 2004. First Report of Cytospora Canker caused by Cytospora chrysosperma on white poplar in İsrael. Plant Dis., 88: 220
 • o Peace, T.R. 1962. Parthology of Trees and Shrubs, Oxfort Univ. Press, London, 753p.
 • o Uluer, K., Gürer, M., Güler, N. 1998. Kavaklarda C. chrysosperma (Pers.) Fr. Zararını Önleme Üzerine Araştırmalar. Orm. Bak. Yayını, Issn 1300 - 395 X. İzmit, (1998/3), 25 s.

Melez Kavak (Populus euramerican I-214) Liflerinin Suksinik Anhidritle Modifikasyonu: I. Optimum Esterleştirme Parametrelerinin Belirlenmesi

Yıl 2010, Cilt: 12 Sayı: 18, 51 - 60, 21.05.2010

Öz

Bu çalışmada melez kavak (Populus euramerican I-214) liflerinden üretilecek MDF’lerin özelliklerini
iyileştirmek amacıyla lifler, suksinik anhidritle modifiye edilmiştir. Optimum modifikasyon parametrelerini
belirlemek amacıyla farklı reaksiyon sıcaklıkları (100, 120, 140oC), reaksiyon süreleri (30, 60, 90, 120, 150,
180dk) ve anhidrit konsantrasyonları (tam kuru lif ağırlığına oranla %25 ve %50) denenmiştir. Yapılan 36
varyasyon arasından optimum esterleştirme koşullarını tayin edebilmek için esterleştirilen lifler üzerinde ağırlık
artışı, asit değeri, sabunlaşma değeri, monoester, diester ve toplam ester miktarı hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra
liflerin, su tutma kapasitesi de belirlenmiştir. Elde edilen veriler göz önüne alındığında suksinik anhidrit için
optimum esterleştirme reaksiyonu, tam kuru lif ağırlığına oranla %50 anhidrit ilavesinde, 120oC reaksiyon
sıcaklığında ve 90 dk reaksiyon süresinde bulunmuştur.

Kaynakça

 • o Agrios 1997. Plant Pathology. Fourth Edition, Academic press. USA, 634p.
 • o Aktaş, H., Şimşek, Z. 2005. Çankırı Kenbağ Orman Fidanlığındaki Kavak Fidanlarında Cytospora Kanseri (Cytospora chrysosperma “Pers.” Fr.)’Nin Morfolojisi, Zararı Ve Alınabilcek Önlemler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, Cilt 55, Sayı 2, 47-57.
 • o Aktaş, H., Şimşek, Z., Kondur, Y. 2008. Türkiye'de Orta Anadolu Bölgesi'nde Kavak Kanseri (Cytospora chrysosperma "Pers." Fr.)'nin Morfolojik Özellikleri, Zarar Durumu ve Sarı Lekeli Kavak Süslüböceği (Melanophila picta Pall. (Coleoptera: Buprestidae) Arasındaki İlişkiler. Bitki Koruma Bülteni 48(3): 1-14.
 • o Anonymous 2002. www.pfc.forestry.ca/diseases/CTD/Group/Canker/canker2_e.html
 • o Butin, H. 1995. Tree Diseases and Disorders. Oxford University Pres, 252p.
 • o Domanski, S. 1983. Fungi That Destroyed A Populus Tremula Stand in Lagow Lubuski. European Journal of Forest Pathology, 166-173.
 • o Filler, T., Randall, W.K. 1991. Variation Among Cottonwood Clones in Susceptibility to Cytospora, Phomopsis and Fusarium. Proceedings Of The American Phytopathological Society, 4: 83p.
 • o Jacobi, W.R., Shepperd, W.D. 1991. Fungi Associated With Sprout Mortality İn Apsen Clearcuts in Colaroda And Arizona. Usda Forest Service, No. Rm. 513, 5p.
 • o Karman, M. 1971. Bitki Koruma Araştırmalarında Genel Bilgiler, Denemelerin Kuruluşu ve Değerlendirme Esasları. T.C. Tarım Bak. Zir. Müc. Ve Karantina Gn. Md. Yayınları, Mesleki Kitaplar Serisi, 279 S.
 • o Keca, N. 2000. The Most Frequent Diseases in Poplar Plantations in The Region of R.J. Potisje. Glasnik Sumarskog Fakulteta. Univerzitet U Beogradu., No.82, 81-91.
 • o Kepley, J.B., Jacobi, W.R. 2000. Pathogenicity of Cytospora Fungi on Six Hardwood Species. Journal of Arboriculture., 26: 6, 326-333.
 • o Koçer, S. 1999. Ülkemizde Kavakçılığın Geliştirilmesinde Yeni Finansman Olanakları, Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Ağaçlar Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten No:170, İzmit.
 • o Long, W.H. 1918. An Undescribed Canker of Poplars and Willows Caused by Cytospora chrysosperma. Journal of Agricultural Research, 13:331-343.
 • o Mader, Z, Solel, Z., Kimchi, M. 2004. First Report of Cytospora Canker caused by Cytospora chrysosperma on white poplar in İsrael. Plant Dis., 88: 220
 • o Peace, T.R. 1962. Parthology of Trees and Shrubs, Oxfort Univ. Press, London, 753p.
 • o Uluer, K., Gürer, M., Güler, N. 1998. Kavaklarda C. chrysosperma (Pers.) Fr. Zararını Önleme Üzerine Araştırmalar. Orm. Bak. Yayını, Issn 1300 - 395 X. İzmit, (1998/3), 25 s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zehra Odabaş SERİN Bu kişi benim

Mustafa USTA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Mayıs 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 12 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA SERİN, Z. O., & USTA, M. (2010). Melez Kavak (Populus euramerican I-214) Liflerinin Suksinik Anhidritle Modifikasyonu: I. Optimum Esterleştirme Parametrelerinin Belirlenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(18), 51-60.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com