BibTex RIS Kaynak Göster

Modification of Poplar Wood (Populus euramerican I-214) Fibers with Succinic Anhydride: IInd the Physical and Mechanical Properties of Urea Formaldehyde used MDF

Yıl 2010, Cilt: 12 Sayı: 18, 61 - 66, 21.05.2010

Öz

To improve the physical and mechanical properties of MDF, poplar wood fibers (Populus euramericana I-214)

were modified with succinic anhydride before the board manufacturing. During MDF production urea

formaldehyde was used at 5% and 8% concentration. Gravity, rupture modulus, tensile strength, water

absorption, thickness swelling and hardness on MDF boards produced from control and succinylated fibers were

investigated. While modulus of rupture and tensile strength of MDF produced from succinylated fibers were increased, water

absorption, thickness swelling and hardness of these MDF were decreased.

Kaynakça

  • o ASTM D 2402 1991. Standard Test Method for Water Retention of Textile Fibers (Centrifuge Procedure), pp.661-663.
  • o Freddi, G., Tsukada, M. and Shiozaki, H. 1999. Chemical Modification of Wool Fibers with Acid Anhydrides, Journal of Applied Polymer Science, 71, 1573-1579.
  • o Hassan, M.L., Rowell, R.M., Fadl, N.A., Yacuob, S.F. and Christiansen A.W. 2000a Thermoplasticization of Bagasse. I. Preparation and Characterization of Esterified Bagasse Fibers, Journal of Applied Polymer Science, 76, 561-574.
  • Products in Relation to End-Use, PhD, University of Ghent, Belgium.

Melez Kavak (Populus euramerican I-214) Liflerinin Suksinik Anhidritle Modifikasyonu: II. Üre Formaldehit Tutkalı Kullanılarak Üretilen MDF’lerin Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri

Yıl 2010, Cilt: 12 Sayı: 18, 61 - 66, 21.05.2010

Öz

Melez kavak (Populus euramerican I-214) liflerinden üretilen MDFlerin fiziksel ve mekaniksel özelliklerini
iyileştirmek amacıyla lifler, levha üretim öncesinde suksinik anhidritle modifiye edilmiştir. Levha üretim
aşamasında %5 ve %8 oranında üre formaldehit tutkalı kullanılmıştır. Kontrol ve suksinillenmiş liflerden
üretilen MDF’lerin yoğunluğu, eğilme direnci, çekme direnci, su alma, kalınlığına şişme ve janka yüzey sertliği
özellikleri incelenmiş olup modifikasyon işlemin etkinliği belirlenmeye çalışılmıştır.
Suksinillenmiş liflerden üretilen levhaların eğilme ve çekme dirençleri kontrol örneklerine göre artarken, 2 ile 24
saatte su alma ve kalınlığına şişme özellikleri iyileşmiş, janka yüzey sertliği ise düşük bulunmuştur.

Kaynakça

  • o ASTM D 2402 1991. Standard Test Method for Water Retention of Textile Fibers (Centrifuge Procedure), pp.661-663.
  • o Freddi, G., Tsukada, M. and Shiozaki, H. 1999. Chemical Modification of Wool Fibers with Acid Anhydrides, Journal of Applied Polymer Science, 71, 1573-1579.
  • o Hassan, M.L., Rowell, R.M., Fadl, N.A., Yacuob, S.F. and Christiansen A.W. 2000a Thermoplasticization of Bagasse. I. Preparation and Characterization of Esterified Bagasse Fibers, Journal of Applied Polymer Science, 76, 561-574.
  • Products in Relation to End-Use, PhD, University of Ghent, Belgium.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zehra Odabaş SERİN Bu kişi benim

Mustafa USTA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Mayıs 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 12 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA SERİN, Z. O., & USTA, M. (2010). Melez Kavak (Populus euramerican I-214) Liflerinin Suksinik Anhidritle Modifikasyonu: II. Üre Formaldehit Tutkalı Kullanılarak Üretilen MDF’lerin Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(18), 61-66.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com