PDF BibTex RIS Kaynak Göster

AÇIK ARTIRMALI KAYIN TOMRUK SATIŞ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yıl 2008, Cilt: 10 Sayı: 14, 1 - 12, 01.06.2008

Öz

Türkiye’de devlet orman işletmelerinde açık artırmalı tomruk satış fiyatını etkileyen pek çok faktör vardır.
Üçüncü sınıf normal boy kayın tomruk satış fiyatını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla ele alınan bu
araştırma, Batı Karadeniz Bölgesi’nde kayın orman alanı, ağaç serveti, üretim ve satış miktarı itibariyle önemli
bir paya sahip olan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde rakip sayılan Bartın ve Yenice devlet orman
işletmelerinde yürütülmüştür. Beş yıllık bir periyotta (1998-2002) toplam 149 adet açık artırmalı satış ihalesine
ait verilerinin kullanıldığı araştırmada; kayın tomruk satış fiyatı üzerine mevsimin etkisi varyans analizi,
mevsimlik ve aylık indeks değerleri yardımıyla, mevsim dışındaki faktörlerin etkisi ise korelasyon, regresyon ve
faktör analizleriyle incelenmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda mevsimin satış fiyatı üzerinde %90 güven
düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir. En fazla olumlu etki ilkbahar, en fazla olumsuz etki ise kış mevsiminde
yaşanmıştır. Kayın tomruk satış fiyatını en fazla nisan ayı etkilemektedir. Ayrıca; (1) İhale zamanı, (2) Arzın
düzeyi ve parti büyüklüğü, (3) Talep düzeyi, (4) Üretimin kalitesi ve standardizasyona uygunluk tomruk fiyatını
etkileyen en önemli faktörler olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak devlet orman işletmelerinde
pazarlama faaliyetlerinin en iyi şekilde planlanması, uygun pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve böylece
ekonomik sürdürülebilirliğin güvenceye alınması için bazı öneriler yapılmıştır.

Kaynakça

 • o Ahunbay, Z. 2004. Tarihî Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı Endüstri Merkezi A.Ş., Yapı Yayın-28, İstanbul.
 • o Bartın Belediyesi, 2008a. 05.10.2000 Tarihli Bartın Belediyesi Meclis Kararı, Bartın.
 • o Bartın Belediyesi, 2008b. Bartın Belediyesi Teşkilat Şeması, Bartın.
 • o Demirkoparanoğlu, E. 2008. Yüzyüze Görüşme, Bartın Belediyesi, Bartın.
 • o Erzen, J. 2006. Çevre Estetiği, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.
 • o Gedikli, R. ve Çakıroğlu, B. 2003. Tarihi Dokuda Kültürel Değerlerin İrdelenmesi ve Yaşatılması: Trabzon Kenti Örneğinde. II. Uluslar arası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Fuarı, 24-27 Nisan, İstanbul.
 • o HGK, 1986. 1/25000 Ölçekli Memleket Haritası, Harita Genel Komutanlığı, Ankara.
 • o İl Trafik Komisyonu, 2008. 07.07.1999 Tarihli Karar, Bartın.
 • o KTB, 2004. Mevzuat, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, http//www.kultur.gov.tr (Erişim: 09.04.2007).
 • o Kuban, D. 2000. Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu Kuram ve Uygulama, Yapı Endüstri Merkezi A.Ş. İstanbul.
 • o NASA, 2004. A Satellite Image of the Turkish Mediterranean Coast and Cyprus in 1990, http://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid (Erişim: 10.06.2004).
 • o Nayim, N., Cengiz, B., Sarı, Y. ve Kapuci, C. 2003. Bartın Tarihi Kent Kimliğinde Kent Mobilyaları. II. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Fuarı, 24-27 Nisan, İstanbul.
 • o Proto, M. E. 2003. Sanatın Adresi: Tarihi Kentler. II. Uluslar arası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Fuarı, 24-27 Nisan, İstanbul.
 • o TDK, 2008. Güncel Türkçe Sözlük’te Söz Arama, Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr. (Erişim: 05.06.2007).
 • o Yazgan, M. E. ve Erdoğan, E. 1992. Tarihî Çevrelerde Peyzaj Planlama, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları: 2, Ankara.

Factors Affecting the Price of Beech Timber Sale by Auctions in Turkey

Yıl 2008, Cilt: 10 Sayı: 14, 1 - 12, 01.06.2008

Öz

There are many factors affecting the auction price of timber in the state forest enterprises in Turkey. This study

was handled to determine the factors affecting the price of third class normal sized beech timber sale by auctions.

It was carried out in two rival state forest enterprises (Bartın and Yenice) of Zonguldak Regional Forest

Directorate in the Western Blacksea Region of Turkey. The data obtained from the total 149 timber auctions in

the period 1998-2002 were used as material in this study. The effects of seasonal and other factors on the auction

price of beech timber were investigated by variance analysis, season and month indexes, and correlation,

regression and factors analyses respectively. At the end of statistical analyses, it was determined that the seasons

affected the beech timber prices at the 90% significant level. The most positive effect in spring and the most

negative effect in winter were determined. The month most affecting timber price was April. Also, the factors

the most affecting the price of beech timber sale by auctions were determined as follows: (1) Timing of the

auctions, (2) Quantity of supply and size of timber stack, (3) Demand level, (4) Quality and appropriateness to

standardization in timber production. Furthermore, based on these conclusions, some suggestions were made in

order to plan marketing activities optimally and to improve the marketing policies and to ensure economically

sustainability in state forest enterprises.

Kaynakça

 • o Ahunbay, Z. 2004. Tarihî Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı Endüstri Merkezi A.Ş., Yapı Yayın-28, İstanbul.
 • o Bartın Belediyesi, 2008a. 05.10.2000 Tarihli Bartın Belediyesi Meclis Kararı, Bartın.
 • o Bartın Belediyesi, 2008b. Bartın Belediyesi Teşkilat Şeması, Bartın.
 • o Demirkoparanoğlu, E. 2008. Yüzyüze Görüşme, Bartın Belediyesi, Bartın.
 • o Erzen, J. 2006. Çevre Estetiği, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.
 • o Gedikli, R. ve Çakıroğlu, B. 2003. Tarihi Dokuda Kültürel Değerlerin İrdelenmesi ve Yaşatılması: Trabzon Kenti Örneğinde. II. Uluslar arası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Fuarı, 24-27 Nisan, İstanbul.
 • o HGK, 1986. 1/25000 Ölçekli Memleket Haritası, Harita Genel Komutanlığı, Ankara.
 • o İl Trafik Komisyonu, 2008. 07.07.1999 Tarihli Karar, Bartın.
 • o KTB, 2004. Mevzuat, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, http//www.kultur.gov.tr (Erişim: 09.04.2007).
 • o Kuban, D. 2000. Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu Kuram ve Uygulama, Yapı Endüstri Merkezi A.Ş. İstanbul.
 • o NASA, 2004. A Satellite Image of the Turkish Mediterranean Coast and Cyprus in 1990, http://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid (Erişim: 10.06.2004).
 • o Nayim, N., Cengiz, B., Sarı, Y. ve Kapuci, C. 2003. Bartın Tarihi Kent Kimliğinde Kent Mobilyaları. II. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Fuarı, 24-27 Nisan, İstanbul.
 • o Proto, M. E. 2003. Sanatın Adresi: Tarihi Kentler. II. Uluslar arası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Fuarı, 24-27 Nisan, İstanbul.
 • o TDK, 2008. Güncel Türkçe Sözlük’te Söz Arama, Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr. (Erişim: 05.06.2007).
 • o Yazgan, M. E. ve Erdoğan, E. 1992. Tarihî Çevrelerde Peyzaj Planlama, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları: 2, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmet DAŞDEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 10 Sayı: 14

Kaynak Göster

APA
DAŞDEMİR, İ. (2008). AÇIK ARTIRMALI KAYIN TOMRUK SATIŞ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 10(14), 1-12.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com