PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Relations of Political Parties and Forestry based on 2007 General Election Declarations

Yıl 2008, Cilt: 10 Sayı: 14, 33 - 42, 01.06.2008

Öz

In terms of participation in forestry, political parties are one of the important stakeholders. While forestry policy

is formed in Turkey, political parties, particularly the parties in power, have important effects on it. Approaching

ofpolitical parties to forestry can be learned from declarations published by them before elections. Election

declaration is an important source to evaluate the similarities and differences between opinions of different

parties about forestry.

This study examines the election declarations published by 14 different parties joined the election of 22nd June

2007. The findings are analyzed and evaluated under eight different headlines. Moreover, the declarations of top

three parties (AKP, CHP and MHP) are compared with previous declarations published in 2002 elections.

The study shows that Turkish political parties do not consider forestry in their declarations, and their opinions

about forestry are not based on consistent politics.

Kaynakça

 • o Akyıldız, S. 2004. Sorex (Mammalia:Insectivora)’in Bazı Lokalitelerdeki Taksonomisi, Yükseklisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • o Anonim 1941. Traps for Grey Squirrels, Forestry Commission, London.
 • o Anonim 1971. Wildlife Management Techniques, The Wildlife Society, Edwards Brothers, USA.
 • o Anonim 1998a. Species Inventory Fundamentals, Ministry of Environment, Lands ands Parks Resources Inventory Branch for the Terrestrial Ecosystems Task Force Resources Inventory Committe, Canada, 0- 7726-3691-5.
 • o Anonim 1998b. Ground-based Inventory Methods for Selected Ungulates: Moose, Elk and Deer, Ministry of Environment, Lands ands Parks Resources Inventory Branch for the Terrestrial Ecosystems Task Force Resources Inventory Committe, Canada, 0-7726-3475-0.
 • o Anonim 1998c. Inventory Methods for Bats, Ministry of Environment, Lands and Parks Resources Inventory Branch for the Terrestrial Ecosystems Task Force Resources Inventory Committe, Canada, 0- 7726-3471-8.
 • o Anonim 1999. Inventory Methods for Medium-sized Territorial Carnivores: Coyote, Red Fox, Lynx, Bobcat, Wolverine, Fisher and Badger, Ministry of Environment, Lands ands Parks Resources Inventory Branch for the Terrestrial Ecosystems Task Force Resources Inventory Committe, Canada, 0-7726-3933-7.
 • o Anonim 2002. Biodiversity Research Methods, Melbourne by McPherson’s Group, Maryborough, Victoria, 1-87684-377-2.

2007 Genel Seçim Bildirgeleri Çerçevesinde Siyasi Partiler ve Ormancılık İlişkileri

Yıl 2008, Cilt: 10 Sayı: 14, 33 - 42, 01.06.2008

Öz

Siyasi partiler, ormancılıkta katılımın önemli ilgi gruplarından biridir. Türkiye’de ormancılık politikasının
oluşturulmasında siyasi partilerin, özellikle iktidarı elinde bulunduran siyasi partiler ile parlemontoda grubu
bulunan siyasi partilerin önemli etkileri vardır. Siyasi partilerin ormancılığa bakışlarını seçim öncesi
yayınladıkları seçim bildirgelerinden öğrenmek mümkündür. Seçim bildirgeleri farklı partilerin ormancılık
hakkındaki düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak için de önemli bir kaynaktır.
Bu çalışmada 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan erken genel seçim öncesi, seçime katılan 14 partinin hazırlamış
olduğu seçim bildirgeleri incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda elde edilen bilgiler analiz edilerek sekiz ayrı
başlık altında değerlendirilmiştir. Ayrıca ilk üç sırayı alan partilerin (AKP, CHP ve MHP) 2002 Genel Seçimi
öncesi hazırlamış oldukları seçim bildirgeleri, 2007’deki seçim bildirgeleriyle karşılaştırılmıştır.
Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; siyasi partilerin, parti programlarında ve seçim bildirgelerinde
ormancılığa gereken önemi vermedikleri, ormancılık konusundaki düşüncelerini tutarlı politikalara
dayandırmadıkları görülmektedir.

Kaynakça

 • o Akyıldız, S. 2004. Sorex (Mammalia:Insectivora)’in Bazı Lokalitelerdeki Taksonomisi, Yükseklisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • o Anonim 1941. Traps for Grey Squirrels, Forestry Commission, London.
 • o Anonim 1971. Wildlife Management Techniques, The Wildlife Society, Edwards Brothers, USA.
 • o Anonim 1998a. Species Inventory Fundamentals, Ministry of Environment, Lands ands Parks Resources Inventory Branch for the Terrestrial Ecosystems Task Force Resources Inventory Committe, Canada, 0- 7726-3691-5.
 • o Anonim 1998b. Ground-based Inventory Methods for Selected Ungulates: Moose, Elk and Deer, Ministry of Environment, Lands ands Parks Resources Inventory Branch for the Terrestrial Ecosystems Task Force Resources Inventory Committe, Canada, 0-7726-3475-0.
 • o Anonim 1998c. Inventory Methods for Bats, Ministry of Environment, Lands and Parks Resources Inventory Branch for the Terrestrial Ecosystems Task Force Resources Inventory Committe, Canada, 0- 7726-3471-8.
 • o Anonim 1999. Inventory Methods for Medium-sized Territorial Carnivores: Coyote, Red Fox, Lynx, Bobcat, Wolverine, Fisher and Badger, Ministry of Environment, Lands ands Parks Resources Inventory Branch for the Terrestrial Ecosystems Task Force Resources Inventory Committe, Canada, 0-7726-3933-7.
 • o Anonim 2002. Biodiversity Research Methods, Melbourne by McPherson’s Group, Maryborough, Victoria, 1-87684-377-2.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erdoğan ATMİŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 10 Sayı: 14

Kaynak Göster

APA
ATMİŞ, E. (2008). 2007 Genel Seçim Bildirgeleri Çerçevesinde Siyasi Partiler ve Ormancılık İlişkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 10(14), 33-42.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com