Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 20, Sayfalar 265 - 277 2019-11-30

Blok Zincir Teknolojisi, Kripto Paralar ve Ülkelerin Kripto Paralara Yaklaşımları

Murat YILDIRIM [1]


Kripto Para Sistemleri, Blok Zincir Teknolojisi, Bitcoin
 • Alpago, H. "Bitcoinden Selfcoin’e Kripto Para". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3(2), 411-428. https://doi.org/10.21733/ibad.419462, (2018).
 • Ateş, B. A. "Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 349-366, (2016).
 • Cengi̇z, K., "En Popüler Kripto Para Birimi: Bitcoin", Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 87-100. (2018)
 • Crosby, M., “Blockchain Technology: Beyond Bitcoin”, Vol. (2), 2016.
 • Çarkacıoğlu, D. A. “Kripto Para: Bitcoin”, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi, http://www.spk.gov.tr/siteapps/yayin/yayingoster/1130, (2016).
 • Dilek, Ş., “Blockchain Teknolojisi ve Bitcoin”, SETA Siyaset, Ekonomik Toplum Araştırmaları Vakfı, https://setav.org/assets/uploads/2018/02/231.-Bitcoin1.pdf (2018).
 • Dulupçu, M. A., Yi̇Yi̇T, M., ve Genç, A. G., "Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Bitcoin’in Değeri ile Bilinirliği Arasındaki İlişkinin Analizi", SDÜ İİBF Dergisi. 22 (2017).
 • Global Legal Research Center., "Regulation of Cryptocurreny in Selected Jurisdict", https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php#skip_menu
 • Kırbaş, İ., “Blokzinciri Teknolojisi ve Yakın Gelecekteki Uygulama Alanları”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, https://doi.org/10.29048/makufebed.365066, (2018).
 • Nakamoto, S., “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. (2008).
 • Uçma Uysal, T., ve Aldemir, C., "Dijital Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Blok Zincir Teknolojisi", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(3), 505-522. https://doi.org/10.29067/muvu.415066, (2018).
 • Ünsal, E., ve Kocaoğlu, Ö., “Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri”, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Sayı 13, Sayfa 54-64. https://doi.org/10.31590/ejosat.423676, (2018).
 • Yıldırım, F., “Kripto Paralar, Blok Zinciri Teknolojisi ve Uluslararası İlişkilere Muhtemel Etkileri”, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 2(4), 81-97, (2018).
 • İnternet: https://coinmarketcap.com/all/views/all/#, Erişim Tarihi: 14.09.2019
 • İnternet: https://coinmarketcap.com/tr/currencies/bitcoin/, Erişim Tarihi: 14.09.2019
 • İnternet: https://tradeix.com/distributed-ledger-technology/, Erişim Tarihi: 14.09.2019
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8582-8365
Yazar: Murat YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Eylül 2019
Kabul Tarihi : 7 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

APA YILDIRIM, M . (2019). Blok Zincir Teknolojisi, Kripto Paralar ve Ülkelerin Kripto Paralara Yaklaşımları. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (20) , 265-277 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/50408/620788