BibTex RIS Kaynak Göster

As a New Revenue Source for the Banks: Electronic Banking Transaction Fees, Effects on Banks Profitable in Turkish Banking Sector

Yıl 2015, Cilt: 15 Sayı: 2, 1 - 22, 30.06.2015

Öz

The aim of this study is to analyse the effect of transaction fees of electronical banking on the profitability of banks in Turkish Banking Sector by means of an econometric model. Banks are one of institutions which are major users of innovations brought by technology. Especially for 20 years, there have been important improvements about electronic banking. As a result of these improvements, customers prefer the electronic banking channels such as ATM, telephone banking and internet banking. So electronic banking channels offer different advantages and opportunities to customers and banks. In the study, the statistics of electronic banking channels are researched and the commission fees of some banks in Turkey are compared. In general, privately-owned banks take higher fees for transactions. As the result of econometric analysis, during the period between 2006 and 2012, it is seen that the increase in the profitability of banks results from non interest income. A one unit increase in interest incomes leads to 0,49 unit increase in profitability while a one unit increase in non-interest incomes leads to 1,12 unit increase in bank profitability.

Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi

Yıl 2015, Cilt: 15 Sayı: 2, 1 - 22, 30.06.2015

Öz

Çalışmamız, Türk bankacılık sektöründe elektronik bankacılık işlem ücretlerinin banka kârlılığı üzerine olan etkisini ekonometrik analiz yardımıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Teknolojinin getirdiği yeniliklerden en çok yararlanan kurumların başında bankalar gelmektedir; dolayısıyla özellikle son 20 yıldır bankalarda elektronik bankacılık konusunda önemli gelişmeler yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin sonucu olarak da günümüzde elektronik bankacılık ve araçlarından ATM (Automatic Teller Machine), telefon bankacılığı ve internet bankacılığı müşteriler tarafından yüksek oranlarda tercih edilmektedir. Dolayısıyla elektronik bankacılık kanalları hem müşterilere ve hem de bankalara farklı avantajlar ve imkanlar sunmaktadır. Bu çerçevede çalışmada Türkiye’de bankacılık kanallarının kullanımına ait verilerin incelenmiş ve bazı bankaların, bu kanalların kullanımı sonucunda aldıkları komisyon ücretleri karşılaştırılmıştır. Genel olarak özel sermayeli bankalar ise bu anlamda müşterilere daha çok işlem ve komisyon ücreti yansıtmaktadır. Ekonometrik analiz sonucunda, 2006-2012 döneminde bankaların kârlılıklarındaki artışlar faiz dışı gelirlerden kaynaklandığı görülmüştür. Faiz gelirlerinde meydana gelen bir birimlik artış kârlılıkta 0.49 birimlik bir artış meydana getirirken, faiz dışı gelirlerde (alınan ücretler ve komisyonlar) meydana gelen 1 birimlik artış, banka karlılığında 1.12 birimlik bir artışa neden olmaktadır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İbrahim Erol

Serkan Çınar

Selim Duramaz

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2015
Gönderilme Tarihi 22 Ekim 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 15 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Erol, İ., Çınar, S., & Duramaz, S. (2015). Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 1-22.
AMA Erol İ, Çınar S, Duramaz S. Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi. ASBİ. Haziran 2015;15(2):1-22.
Chicago Erol, İbrahim, Serkan Çınar, ve Selim Duramaz. “Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi”. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15, sy. 2 (Haziran 2015): 1-22.
EndNote Erol İ, Çınar S, Duramaz S (01 Haziran 2015) Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 2 1–22.
IEEE İ. Erol, S. Çınar, ve S. Duramaz, “Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi”, ASBİ, c. 15, sy. 2, ss. 1–22, 2015.
ISNAD Erol, İbrahim vd. “Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi”. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15/2 (Haziran 2015), 1-22.
JAMA Erol İ, Çınar S, Duramaz S. Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi. ASBİ. 2015;15:1–22.
MLA Erol, İbrahim vd. “Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi”. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 15, sy. 2, 2015, ss. 1-22.
Vancouver Erol İ, Çınar S, Duramaz S. Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi. ASBİ. 2015;15(2):1-22.

   15499    15500  15501   15502

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr