Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TERMAL TURİZM İŞLETMELERİ İLE DİĞER KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN MALİYET YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 39, 489 - 509, 15.06.2018
https://doi.org/10.31795/baunsobed.437808

Öz

Konaklama işletmelerinin bir türü olan termal turizm işletmeleri, genellikle tedavi amacıyla tercih edilmektedir. Bu sebeple termal turizm işletmelerinde gerçekleşen gider türleri, toplam maliyetler ve toplam satışlar diğer konaklama işletmelerine göre farklılık göstermektedir. Yapılan çalışma, termal turizm işletmelerinin diğer konaklama işletmelerine göre gider türleri, toplam satışları ve toplam maliyetleri açısından farklılıklarının olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda termal turizm işletmelerinin ve diğer konaklama işletmelerinin mali nitelikli belgeleri üzerinde içerik analizi yapılmış ayrıca işletmeler ile ilgili bilgi edinebilmek için görüşme tekniği kullanılmıştır. Analizler sonucunda; termal turizm işletmeleri ve diğer konaklama işletmeleri arasında gider türleri, toplam maliyetler ve toplam satışlar açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıkların sebepleri yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler ile desteklenmiştir.

Kaynakça

  • AlMaryani, M. A. H. and Sadik, H. H. (2012). Strategic Management Accounting Techniques in Romanian Companies: Some Survey Evidence. Procedia Economics and Finance, 3, 387-396.
  • Alsoboa, S., Al-Ghazzawi, A. and Joudeh, A. (2015). The Impact of Strategic Costing Techniques on the Performance of Jordanian Listed Manufacturing Companies. Research Journal of Finance and Accounting, 6 (10), 116-127.
  • Başaran, S. (2014). Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyet Etkinliğinin Hedef Maliyet Yöntemiyle Sağlanması: Alanya Bölgesinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
  • Çabuk, Y. (2003). Geleneksel Maliyet Sistemlerine Alternatif Bir Yaklaşım: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 5 (5), 109-116.

Comparison of Cost Management in Thermal Tourism Businesses with Other Accommodation Establishments: The Case of Çanakkale

Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 39, 489 - 509, 15.06.2018
https://doi.org/10.31795/baunsobed.437808

Öz

Thermal tourism businesses that are species of accommodation establishments usually are preferred to cure. So type of expenses, costs and incomes of thermal tourism businesses are different from other accommodation establishment’ type of expenses, total costs and total incomes. This study, aimed to determine differences that thermal tourism businesses between other accommodation establishments based on type of expenses, total costs and total sales. In this context; content analysis made on document of fiscal nature of thermal tourism businesses and other accommodation establishments, moreover interview technique used in order to inquire about businesses. Result of analysis; fixed differences that thermal tourism businesses between other accommodation establishments based on type of expenses, total costs and total sales. Reasons of the differences corroborated with informations inquired about businesses.

Kaynakça

  • AlMaryani, M. A. H. and Sadik, H. H. (2012). Strategic Management Accounting Techniques in Romanian Companies: Some Survey Evidence. Procedia Economics and Finance, 3, 387-396.
  • Alsoboa, S., Al-Ghazzawi, A. and Joudeh, A. (2015). The Impact of Strategic Costing Techniques on the Performance of Jordanian Listed Manufacturing Companies. Research Journal of Finance and Accounting, 6 (10), 116-127.
  • Başaran, S. (2014). Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyet Etkinliğinin Hedef Maliyet Yöntemiyle Sağlanması: Alanya Bölgesinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
  • Çabuk, Y. (2003). Geleneksel Maliyet Sistemlerine Alternatif Bir Yaklaşım: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 5 (5), 109-116.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Turizm
Yazarlar

Murat AKSU
0000-0001-9881-4739


Sedef ÖZCAN

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2018
Başvuru Tarihi 12 Mart 2018
Kabul Tarihi 8 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Aksu, M. & Özcan, S. (2018). TERMAL TURİZM İŞLETMELERİ İLE DİĞER KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN MALİYET YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (39) , 489-509 . DOI: 10.31795/baunsobed.437808

BAUNSOBED