PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DİNAMİK İSTATİSTİK YAZILIMI İLE VERİ ANALİZİNDE ÖĞRENCİLERİNİN İNFORMAL ÇIKARIMLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 95 - 113, 01.12.2014

Öz

Kaynakça

 • Bakker, A. (2002). Route-type and landscape-type software for learning statistical data analysis. In B. Phillips (Ed.), Developing a statistically literate society: Proceedings of the Sixth International Conference on Teaching Statistics, Cape Town, South Africa. [CD-ROM]. Voorburg, The Netherlands: International Statistical Institute.
 • Bakker, A. (2004). Reasoning about shape as a pattern in variability. Statistics Education Research Journal, 3(2), 64–83.
 • Ben-Zvi, D. (2000). Toward understanding the role of technological tools in statistical learning. Mathematical Thinking and Learning, 2, 127–155.
 • Ben-Zvi, D. (2006). Scaffolding students’ informal inference and argumentation. In A. Rossman & B. Chance (Eds.), Working cooperatively in statistics education: Proceedings of the Seventh International Conference on Teaching Statistics, Salvador, Brazil. [CDROM]. Voorburg, The Netherlands: International Statistical Institute.
 • Bradstreet, T. E. (1996), “Teaching Introductory Statistics Courses So That Nonstatisticians Experience Statistical Reasoning,” The American Statistician, 50(1), 69–78.
 • Cobb, G.W., & Moore, D. (1997). Mathematics, statistics, and teaching. American Mathematical Monthly, 104, 801-823.
 • GAISE (2005). Guidelines for assessment and instruction in statistics education (GAISE) report: A curriculum framework for PreK-12 statistics education. The American Statistical Association (ASA). http://www.amstat.org/education/gaise/
 • Garfield, J. (1993). “An Authentic Assessment of Students’ Statistical Knowledge,” in National Council of Teachers of Mathematics 1993 Yearbook: Assessment in the Mathematics Classroom, ed. N. Webb, Reston, VA: NCTM, 187-196.
 • Heid, M.K. (1995). ‘The Interplay of Mathematical Understandings, Facility with a Computer Algebra Program, and the Learning of Mathematics’. Proceedings of the 17th Annual Meeting of the N. American Chapter ofPME,221-225. Columbus, OH.
 • Hogg, R. V. (1991). Statistical education: Improvements are badly needed. The American Statistician, 45, 342–343.
 • Konold, C. & Miller, C.D. (2005). TinkerPlots: Dynamic Data Exploration (Version 1.0) [Computer software]. Emeryville, CA: Key Curriculum Press.
 • Koparan. T. (2015). Difficulties in Learning and Teaching Statistics: Teacher Views. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 46(1), 94-104.
 • Koparan, T., Karpuz, Y., Güven, B. (2014). İstatistik Öğretiminde Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Hakkındaki Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 51–64.
 • Lajoie, S. P., & Sharon, S.J. (Eds.). (1993). Computers as cognitive tools. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lajoie, S. P., & Romberg, T. A. (1998). Identifying an agenda for statistics instruction and assessment in K–12. In S. P. Lajoie (Ed.), Reflections on statistics: Learning, teaching, and assessment in grades K–12, vii–xxi. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Makar, K., & Rubin, A. (2007). Beyond the bar graph: Teaching informal statistical inference in primary school. Paper presented at the Fifth International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL-5), University of Warwick, UK.
 • Makar, K., & Rubin, A. (2009). A framework for thinking about informal statistical inference. Statistics Education Research Journal, 8(1), 82–105.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: Author.
 • Paparistodemou, E., & Meletiou, M. (2008). Developing Young Students’ Informal Inference Skills in Data Analysis. Statistics Education Research Journal, 7(2), 83–106. http://www.stat.auckland.ac.nz/serj
 • Rubin, A., Hammerman, J., & Konold, C. (2006). Exploring informal inference with interactive visualization software. Proceedings of the Seventh International Conference on Teaching Statistics. Voorburg, The Netherlands: International Statistical Institute.
 • Smith, G. (1998). Learning statistics by doing statistics. Journal of Statistics Education, 6(3).
 • Watson, J. (2007). Facilitating beginning inference with TinkerPlots for novice grade 7 students. Paper presented at the Fifth International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL-5), University of Warwick, UK.

DİNAMİK İSTATİSTİK YAZILIMI İLE VERİ ANALİZİNDE ÖĞRENCİLERİNİN İNFORMAL ÇIKARIMLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 95 - 113, 01.12.2014

Öz

Bu çalışma ile ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin informal istatistiksel çıkarım becerilerine odaklanılmıştır. Özel durum çalışması kapsamında yürütülen çalışma, 2013- 2014 eğitim öğretim yılında Zonguldak ilinde bir devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin dinamik istatistik programı Tinkerplots kullanarak veri tabanlı çıkarımları nasıl yaptığı gözlenmiştir. Tinkerplots yazılımı Knold ve Miller (2005) tarafından ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış dinamik bir yazılımdır. Öğrenciler araştırma aracı olarak Tinkerplots’u kullanarak, toplanan veriyi analiz etmiş ve elde ettikleri bulguları tartışmışlardır. Çalışmanın bulguları Paparistodemou & Meletiou (2008) tarafından tanımlanan model çerçevesinde ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda istatistik öğretiminde erken yaşlarda dinamik yazılımların kullanılmasının öğrencilerin çıkarımsal muhakemelerini geliştirebileceği sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda bir araç olarak öğretmenler ve araştırmacılar tarafından sınıflarda kullanılması önerilmektedir

Kaynakça

 • Bakker, A. (2002). Route-type and landscape-type software for learning statistical data analysis. In B. Phillips (Ed.), Developing a statistically literate society: Proceedings of the Sixth International Conference on Teaching Statistics, Cape Town, South Africa. [CD-ROM]. Voorburg, The Netherlands: International Statistical Institute.
 • Bakker, A. (2004). Reasoning about shape as a pattern in variability. Statistics Education Research Journal, 3(2), 64–83.
 • Ben-Zvi, D. (2000). Toward understanding the role of technological tools in statistical learning. Mathematical Thinking and Learning, 2, 127–155.
 • Ben-Zvi, D. (2006). Scaffolding students’ informal inference and argumentation. In A. Rossman & B. Chance (Eds.), Working cooperatively in statistics education: Proceedings of the Seventh International Conference on Teaching Statistics, Salvador, Brazil. [CDROM]. Voorburg, The Netherlands: International Statistical Institute.
 • Bradstreet, T. E. (1996), “Teaching Introductory Statistics Courses So That Nonstatisticians Experience Statistical Reasoning,” The American Statistician, 50(1), 69–78.
 • Cobb, G.W., & Moore, D. (1997). Mathematics, statistics, and teaching. American Mathematical Monthly, 104, 801-823.
 • GAISE (2005). Guidelines for assessment and instruction in statistics education (GAISE) report: A curriculum framework for PreK-12 statistics education. The American Statistical Association (ASA). http://www.amstat.org/education/gaise/
 • Garfield, J. (1993). “An Authentic Assessment of Students’ Statistical Knowledge,” in National Council of Teachers of Mathematics 1993 Yearbook: Assessment in the Mathematics Classroom, ed. N. Webb, Reston, VA: NCTM, 187-196.
 • Heid, M.K. (1995). ‘The Interplay of Mathematical Understandings, Facility with a Computer Algebra Program, and the Learning of Mathematics’. Proceedings of the 17th Annual Meeting of the N. American Chapter ofPME,221-225. Columbus, OH.
 • Hogg, R. V. (1991). Statistical education: Improvements are badly needed. The American Statistician, 45, 342–343.
 • Konold, C. & Miller, C.D. (2005). TinkerPlots: Dynamic Data Exploration (Version 1.0) [Computer software]. Emeryville, CA: Key Curriculum Press.
 • Koparan. T. (2015). Difficulties in Learning and Teaching Statistics: Teacher Views. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 46(1), 94-104.
 • Koparan, T., Karpuz, Y., Güven, B. (2014). İstatistik Öğretiminde Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Hakkındaki Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 51–64.
 • Lajoie, S. P., & Sharon, S.J. (Eds.). (1993). Computers as cognitive tools. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lajoie, S. P., & Romberg, T. A. (1998). Identifying an agenda for statistics instruction and assessment in K–12. In S. P. Lajoie (Ed.), Reflections on statistics: Learning, teaching, and assessment in grades K–12, vii–xxi. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Makar, K., & Rubin, A. (2007). Beyond the bar graph: Teaching informal statistical inference in primary school. Paper presented at the Fifth International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL-5), University of Warwick, UK.
 • Makar, K., & Rubin, A. (2009). A framework for thinking about informal statistical inference. Statistics Education Research Journal, 8(1), 82–105.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: Author.
 • Paparistodemou, E., & Meletiou, M. (2008). Developing Young Students’ Informal Inference Skills in Data Analysis. Statistics Education Research Journal, 7(2), 83–106. http://www.stat.auckland.ac.nz/serj
 • Rubin, A., Hammerman, J., & Konold, C. (2006). Exploring informal inference with interactive visualization software. Proceedings of the Seventh International Conference on Teaching Statistics. Voorburg, The Netherlands: International Statistical Institute.
 • Smith, G. (1998). Learning statistics by doing statistics. Journal of Statistics Education, 6(3).
 • Watson, J. (2007). Facilitating beginning inference with TinkerPlots for novice grade 7 students. Paper presented at the Fifth International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL-5), University of Warwick, UK.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Timur KOPARAN Bu kişi benim


Gül Kaleli YILMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Koparan, T. & Yılmaz, G. K. (2014). DİNAMİK İSTATİSTİK YAZILIMI İLE VERİ ANALİZİNDE ÖĞRENCİLERİNİN İNFORMAL ÇIKARIMLARININ İNCELENMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 95-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15929/167519