PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLKÖĞRETIM OKULLARI 8. SINIFLARDA TOKAT YAZMA MOTIFLERININ ÖZGÜN BASKI ÇALIŞMALARINDA UYGULAMA ETKILILIĞI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 182 - 192, 01.12.2014

Öz

Kaynakça

 • Akalan, G. (2003). Türkiyeı de özgün baskıresme tarihsel bir bakış; gravürıün sorunları ve çözüm önerileri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 8. http://e-dergi.atauni.edu.tr
 • Akgün, B. B. (2003). Grafik Eğitiminde Kullanılan Baskı Tekniklerinin ilköğretim ikinci Kademe Resim-iş Programlarında Yeterliliğinin Saptanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üni. Eğitim. Bil. Enstitüsü.
 • Alakuş. A. O. (2002). İlköğretim Okulları 6. Sınıf Resim –iş Dersi Öğretim Programlarındaki Grafik Tasarımı Konularının Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemiyle ve Bu Yönteme Uygun Düzenlenmiş Bir Ortamda Uygulanması. Yayımlanmamış Doktara Tezi. Ankara: Gazi Üni. Sos. Bil. Enstitüsü
 • Borg, W.R. ve Gall, M. D. (1989). Educational Research; An Introduction (Fiftth edition). New York: Longman Inc.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (5. Baskı). Trabzon: Yazarın Kendi Yayını
 • Demir, H. (2008). Tutkuyla yaşatılmaya çalışılan sanat alanı exlibris. Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi. 14, 53-58
 • Büyüköztürk, Ş. Kılıç - Çakmak, E. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. & Demirel. F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi yayınları
 • TC. Milli Eğitim Bakalığı, talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı (2010). İlköğretim 1-8. Sınıflar görsel sanatlar dersi öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: MEB
 • Türker, K. (1996). Ağaç Baskı Tokat Yazmaları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Türker, K. (1999). Vakıf Kültür. 1 (4)

İLKÖĞRETIM OKULLARI 8. SINIFLARDA TOKAT YAZMA MOTIFLERININ ÖZGÜN BASKI ÇALIŞMALARINDA UYGULAMA ETKILILIĞI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 182 - 192, 01.12.2014

Öz

Bu araştırma ile “Tokat yazma motiflerinin uygulatılmasının ilköğretim okullarının 8. sınıflarında uygulanan Özgün baskı çalışmalarında, öğrenci başarısı üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı TrabzonMaçka- CE-Zİ-NE Kardeşler İlköğretim Okulu 8/A ve 8/B sınıflarında 2005/2006 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Bu araştırmada daha önceden rastgele dağılım dışında bir yolla gruplara ayrılmış olan iki ayrı grup deney ve karşılaştırma grubu olarak belirlenmiş, eşitlenmemiş gruplara ön-test ve son-test uygulanarak yarı deneysel desen yönteminden yararlanarak yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda öğrencilerin bilgilenme düzeylerinde artış olduğu tespit edilirken, derse karşı tutumlarında kayda değer bir farklılık olmadığı görülmüştür

Kaynakça

 • Akalan, G. (2003). Türkiyeı de özgün baskıresme tarihsel bir bakış; gravürıün sorunları ve çözüm önerileri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 8. http://e-dergi.atauni.edu.tr
 • Akgün, B. B. (2003). Grafik Eğitiminde Kullanılan Baskı Tekniklerinin ilköğretim ikinci Kademe Resim-iş Programlarında Yeterliliğinin Saptanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üni. Eğitim. Bil. Enstitüsü.
 • Alakuş. A. O. (2002). İlköğretim Okulları 6. Sınıf Resim –iş Dersi Öğretim Programlarındaki Grafik Tasarımı Konularının Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemiyle ve Bu Yönteme Uygun Düzenlenmiş Bir Ortamda Uygulanması. Yayımlanmamış Doktara Tezi. Ankara: Gazi Üni. Sos. Bil. Enstitüsü
 • Borg, W.R. ve Gall, M. D. (1989). Educational Research; An Introduction (Fiftth edition). New York: Longman Inc.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (5. Baskı). Trabzon: Yazarın Kendi Yayını
 • Demir, H. (2008). Tutkuyla yaşatılmaya çalışılan sanat alanı exlibris. Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi. 14, 53-58
 • Büyüköztürk, Ş. Kılıç - Çakmak, E. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. & Demirel. F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi yayınları
 • TC. Milli Eğitim Bakalığı, talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı (2010). İlköğretim 1-8. Sınıflar görsel sanatlar dersi öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: MEB
 • Türker, K. (1996). Ağaç Baskı Tokat Yazmaları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Türker, K. (1999). Vakıf Kültür. 1 (4)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Necati Seydi FERAHOĞLU Bu kişi benim


Adnan TEPECİK Bu kişi benim


Raif KALYONCU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ferahoğlu, N. S. , Tepecik, A. & Kalyoncu, R. (2014). İLKÖĞRETIM OKULLARI 8. SINIFLARDA TOKAT YAZMA MOTIFLERININ ÖZGÜN BASKI ÇALIŞMALARINDA UYGULAMA ETKILILIĞI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 182-192 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15929/167524