PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Meb Destekli Sanal Öğrenme Nesnelerinin Matematik Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı Bağlamında İncelenmesi

Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2, 28 - 40, 01.06.2013

Öz

Web tabanlı dijital öğrenme kaynaklarının sınıf ortamlarında kullanılma imkanını artırabilecek olan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi, erişime açık dijital kaynakların öğretimdeki etkililiğini sorgulamayı gerektirmektedir. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Portalı web sayfasından ulaşılan “öğrenme nesneleri” matematik öğretimindeki etkinliği çerçevesinde incelenmiştir. MEB öğrenme nesnesi veri tabanında farklı türlerden 115 adet 5., 6., 7. ve 8. sınıflar matematik dersi öğrenme nesnesi doküman incelemesi yöntemiyle nitel olarak incelenmiştir. Sınıf düzeyleri ve matematik dersi öğrenme alanları temelinde öğrenme nesneleri ve matematik kazanımları karşılaştırıldığında, öğrenme nesnelerinin oldukça sınırlı sayıda kazanıma karşılık geldiği, sanal nesnelerin kağıt/kalem ortamı materyallerinden farklı olarak teknolojinin matematik öğretimindeki potansiyel katkılarını sergileyecek güçte olmadığı araştırma bulguları çerçevesinde ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Arsac, G., Germain, G. & Mante, M. (1988). Problème Ouvert et SituationProblème. Lyon: IREM de Lyon.
 • Artigue, M. (2010). The Future of Teaching and Learning Mathematics with Digital Technologies. In C. Hoyles & J.B. Lagrange (Eds), The Seventeeth ICMI Study: Mathematics Education and Technology-Rethinking the Terrain (pp. 463-475). New York, NY: Springer.
 • Artigue, M. (2011). Les Défis de L’enseignement des Mathématiques dans L’éducation de Base. Paris: UNESCO. Retrouvé le 11 mai 2012, à l’adresse: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001917/191776f.pdf
 • Bingölbali, E. ve Özmantar, M. F. (2009). Matematiksel kavram yanılgıları: Sebepleri ve çözüm arayışları. In E. Bingölbali ve M. F. Özmantar (Eds), İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri (s. 1-30). Ankara: Pegem Akademi.
 • Charnay, R. (1992). Problème Ouvert - Problème pour Chercher. Grand N. 51, 77-83.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th Ed.). New York: Routledge.
 • Çakıroğlu, Ü. ve Akkan, Y. (2009). Dünyadaki ve Türkiye’deki bazı Önemli Öğrenme Nesnesi Ambarları. İlköğretim Online, 8(1), 1-4.
 • Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH). (2011). Proje Hakkında, 26 Ekim 2011 tarihli yazı. 19 Nisan 2012 tarihinde http:// fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 adresinden alınmıştır.
 • Karaman, S. (2005). Öğrenme Nesnelerine Dayalı Bir İçerik Geliştirme Sisteminin Hazırlanması ve Öğretmen Adaylarının Nesne Yaklaşımı ile İçerik Geliştirme Profillerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Laborde, C. (2000). Dynamic Geometry Environments as a Source of Rich Learning Contexts for the Complex Activity of Proving. Educational Studies in Mathematics, 44, 151-161.
 • Laborde, C. (2001). Integration of Technology in the Design of Geometry Tasks with Cabri-Geometry. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 6(3), 283-317.
 • Lopez-Real, F. & Leung, A. (2006). Dragging as a Conceptual Tool in Dynamic Geometry Environments. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 37(6), 665-679.
 • Mariotti, M. A. & Baccaglini-Frank, A. (2011). Making Conjectures in Dynamic Geometry: The Potential of a Particular Way of Dragging. New England Mathematics Journal, 43, 22-33.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2009a). İlköğretim Matematik Dersi 1.-5. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2009b). İlköğretim Matematik Dersi 6.-8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2010a). Öğrenme Nesnesi Geliştirme Proje Yarışması Duyurusu. 19 Nisan 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr/ duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=7492 adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2010b). Öğrenme Nesnesi Proje Yarışması Kılavuzu. Ankara: MEB. 19 Nisan 2012 tarihinde http://www.meb.gov. tr/duyurular/duyurular2010/egitek/webicerik/ogrenme_nesne i_proje_ yarismasi.pdf adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012) 9.05.2012 tarih ve 2012/20 numaralı “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” adlı Genelge.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5.-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB. Sinclair, N., Arzarello, F., Gaisman, M. T., Lozano, M. D., Dagiene, V., Behrooz,
 • E. & Jackiw, N. (2010). Implementing Digital Technologies at a National Scale. In C. Hoyles & J.B. Lagrange (Eds), The Seventeeth ICMI Study: Mathematics Education and Technology-Rethinking the Terrain (pp. 61- 78). New York, NY: Springer.
 • Strässer, R. (2001). Cabri-Géomètre : Does Dynamic Geometry Software (DGS) Change Geometry And its Teaching and Learning ?. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 6(3), 319–333.
 • Wiley, D. A. (2000). Connecting Learning Objects to Instructional Design Theory: A Definition, a Metaphor, and a Taxonomy. In D. A. Wiley (Ed.), The Instructional Use of Learning Objects: Online Version. Retrieved May 07, 2012, from http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc

AN EXAMINATION OF MEB SUPPORTED VIRTUAL LEARNING OBJECTS IN THE CONTEXT OF USE OF EFFECTIVE TECHNOLOGY IN MATHEMATICS TEACHING

Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2, 28 - 40, 01.06.2013

Öz

The Movement to Increase Opportunities and Technology (FATİH) project, which can increase the possibility of use of web-based digital learning resources in classrooms, deserves an investigation of effectiveness of open access digital resources in teaching. This study examines the effectiveness of the “learning objects” accessed via web page of the education portal of the Ministry of National Education (MEB) in mathematics teaching. A total of 115 mathematics course learning objects of different types used at 5th, 6th, 7th, and 8th grades, were qualitatively examined by means of document analysis. Comparing MEB learning objects and mathematical acquisitions on the basis of class levels and mathematics course learning domains, the study demonstrated that learning objects provided a limited number of skills, and that those objects presented in a virtual environment were not effective enough to ensure potential contributions of technology to mathematics teaching, as distinct from the materials used in paperand-pencil environments.

Kaynakça

 • Arsac, G., Germain, G. & Mante, M. (1988). Problème Ouvert et SituationProblème. Lyon: IREM de Lyon.
 • Artigue, M. (2010). The Future of Teaching and Learning Mathematics with Digital Technologies. In C. Hoyles & J.B. Lagrange (Eds), The Seventeeth ICMI Study: Mathematics Education and Technology-Rethinking the Terrain (pp. 463-475). New York, NY: Springer.
 • Artigue, M. (2011). Les Défis de L’enseignement des Mathématiques dans L’éducation de Base. Paris: UNESCO. Retrouvé le 11 mai 2012, à l’adresse: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001917/191776f.pdf
 • Bingölbali, E. ve Özmantar, M. F. (2009). Matematiksel kavram yanılgıları: Sebepleri ve çözüm arayışları. In E. Bingölbali ve M. F. Özmantar (Eds), İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri (s. 1-30). Ankara: Pegem Akademi.
 • Charnay, R. (1992). Problème Ouvert - Problème pour Chercher. Grand N. 51, 77-83.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th Ed.). New York: Routledge.
 • Çakıroğlu, Ü. ve Akkan, Y. (2009). Dünyadaki ve Türkiye’deki bazı Önemli Öğrenme Nesnesi Ambarları. İlköğretim Online, 8(1), 1-4.
 • Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH). (2011). Proje Hakkında, 26 Ekim 2011 tarihli yazı. 19 Nisan 2012 tarihinde http:// fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 adresinden alınmıştır.
 • Karaman, S. (2005). Öğrenme Nesnelerine Dayalı Bir İçerik Geliştirme Sisteminin Hazırlanması ve Öğretmen Adaylarının Nesne Yaklaşımı ile İçerik Geliştirme Profillerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Laborde, C. (2000). Dynamic Geometry Environments as a Source of Rich Learning Contexts for the Complex Activity of Proving. Educational Studies in Mathematics, 44, 151-161.
 • Laborde, C. (2001). Integration of Technology in the Design of Geometry Tasks with Cabri-Geometry. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 6(3), 283-317.
 • Lopez-Real, F. & Leung, A. (2006). Dragging as a Conceptual Tool in Dynamic Geometry Environments. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 37(6), 665-679.
 • Mariotti, M. A. & Baccaglini-Frank, A. (2011). Making Conjectures in Dynamic Geometry: The Potential of a Particular Way of Dragging. New England Mathematics Journal, 43, 22-33.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2009a). İlköğretim Matematik Dersi 1.-5. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2009b). İlköğretim Matematik Dersi 6.-8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2010a). Öğrenme Nesnesi Geliştirme Proje Yarışması Duyurusu. 19 Nisan 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr/ duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=7492 adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2010b). Öğrenme Nesnesi Proje Yarışması Kılavuzu. Ankara: MEB. 19 Nisan 2012 tarihinde http://www.meb.gov. tr/duyurular/duyurular2010/egitek/webicerik/ogrenme_nesne i_proje_ yarismasi.pdf adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012) 9.05.2012 tarih ve 2012/20 numaralı “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” adlı Genelge.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5.-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB. Sinclair, N., Arzarello, F., Gaisman, M. T., Lozano, M. D., Dagiene, V., Behrooz,
 • E. & Jackiw, N. (2010). Implementing Digital Technologies at a National Scale. In C. Hoyles & J.B. Lagrange (Eds), The Seventeeth ICMI Study: Mathematics Education and Technology-Rethinking the Terrain (pp. 61- 78). New York, NY: Springer.
 • Strässer, R. (2001). Cabri-Géomètre : Does Dynamic Geometry Software (DGS) Change Geometry And its Teaching and Learning ?. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 6(3), 319–333.
 • Wiley, D. A. (2000). Connecting Learning Objects to Instructional Design Theory: A Definition, a Metaphor, and a Taxonomy. In D. A. Wiley (Ed.), The Instructional Use of Learning Objects: Online Version. Retrieved May 07, 2012, from http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc

Ayrıntılar

Diğer ID JA54ZK49RD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nuray ÇALIŞKAN DEDEOĞLU Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Gülay AGAÇ Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Gülçin ERDOĞAN Bu kişi benim


Ceren KOÇAK Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Dedeoğlu, N. Ç. , Agaç, G. , Erdoğan, G. & Koçak, C. (2013). Meb Destekli Sanal Öğrenme Nesnelerinin Matematik Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı Bağlamında İncelenmesi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 28-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23140/247186