PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNİN ‘TOPLUMSANALLAŞMA’ BAĞLAMINDAKİ YOLCULUĞU

Yıl 2012, Cilt 7, Sayı 1, 1 - 10, 01.03.2012

Öz

Günümüzde bireyin, ailesi, arkadaşları, okul ve medya ile birlikte toplumun sahip olduklarını alması ve öğrenmesi imkânları genişlerken, bireysel olarak daha çok insan-makine etkileşmesine maruz kalmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte birçok faydasını gördüğümüz bilim çağı insanlara birçok fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Tabi ki teknolojinin getirdikleri ve verdikleri olduğu gibi aldıkları ve götürdükleri de olmaktadır. Toplumsallaşmaya sağladığı katkıları ve bireysel kazanımlarıyla topluma, bireye yeni kapılar açmıştır. Toplumun sosyalleştirme araçlarını daha aktif hale getiren ve onları da etkileyen yapısıyla özellikle sanal alandan, bireysel olarak ve toplumsal olarak etkilenmemek veya etki altında kalmamak mümkün olmamaktadır. Böylece 'toplumsal' olanla birlikte 'toplumsanal' olan da kendini göstermektedir. Karşımıza çıkan durum, eğitimciler, sosyologlar, ve bu sahayla ilgisi olan diğer alanlar açısından çalışılması gereken bir hal almaya başlamıştır. İlerleyen teknoloji ile birlikte sosyalleşme araçlarına bir yenisi daha mı ilave olacak ve ya bu fonksiyonunu ileride başka pozisyonlara doğru taşıyacak mı? Bu araştırma da toplumsallaşma süreci ve teknolojinin özellikle sanal ayağının topluma ve toplumsallaşmaya olan etkileri incelenecektir.

Kaynakça

 • Akgül, M. (2008). İnternet Yasakları için STK Önerileri. inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 22-23 Aralık 2008, s.195, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Arslantürk, Z. & Amman, T. (2000). Sosyoloji. İstanbul: Kaknüs Binark, M. & Bayraktutan-Sütcü, G. (2008). Silkroad Online’da Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği. inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı
 • Bildirileri, 22-23 Aralık 2008, s.133, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Coser, L. & Nock, S. & Steffan, P. & Rhea, B. & Merton(editor), R. (1987). Introduction To Sociology. Second Edition, USA.
 • Dönmezer, S. (1994). Toplumbilim. İstanbul: Beta.
 • Erturgut, R. (2008). İnternet Temelli Uzaktan Eğitimin Örgütsel, Sosyal, Pedagojik ve Teknolojik Bileşenleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, No 2: Mayıs 2008.
 • URL-1, http://secondlife.com/ adresinden 07.07.2012 tarihinde indirilmiştir.
 • URL-2, http://www.bakirkoyruhsinir.gov.tr/tr/tani-ve-tedavi-birimleri/ayaktan-tedavibirimleri/psikiyatri/internet-bagimliligi_43.html adresinden 01.07.2012 tarihinde indirilmiştir
 • URL-3, http://www.banadersanlat.com/index.php/makaleler/biliim/1544-boanmasebepleri-ve-nternet-anketi-sonuclar.html adresinden 07.07.2012 tarihinde indirilmiştir.
 • URL-4, http://www.kemalsayar.com/sayfalar.asp?s=168 adresinden 01.07.2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Kurt, İ. ve Ağayev, E. (2009). Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Sosyal Pedagojiye Karşı (Mı?). The 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies Conference Proceedings, 14- 16 Oct. 2009. s.154-156. Baku.
 • Küçükcankurtaran, E. (2008). Çevre Eğitiminde İnternetin Kullanımı: Çevreye Karşı Olan Sorumluluklarımızın Farkına Varmamızda İnternet Nasıl Etkili Olabilir? - inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 22-23 Aralık 2008, s.207, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Özdemir, S. & USTA, E. (2007). İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Sezal, İ. (der.), (2002). Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Yayınları.
 • Tezcan, M. (1993). Eğitim Sosyolojisinde Çağdaş Kuramlar ve Türkiye. Ankara Ü. Basımevi, 15.

A JOURNEY OF SOCIALIZATION PROCESS IN SOCIOVIRTUALIZATION CONTEXT

Yıl 2012, Cilt 7, Sayı 1, 1 - 10, 01.03.2012

Öz

In contemporary society, the individual has now many additional opportunities for socialization above and beyond the usual conventional socialization processes including family, friends/peers, school, and the media. As the individual is exposed to more humantechnological interaction in each of these socializing processes, the benefits become evident: many more opportunities for socialization are available within each of the processes. Socialization tools such as social media, availability of data/information, and instantaneous connectivity, make these interactions much more accessible to wide age ranges with the potential to affect the structure of the socialization of an individual's virtual space, and to their personal connectivity to others. In this article anecdotal evidence and current data are used to show that although the benefits of the "socio-virtual" seem self-evident, there is at the same time growing doubt cast upon its efficacy and it is posed a question for educators, sociologists, and socio-linguists: to find if "socio-virtual" socialization opens possibilities for future developments in socialization or if it limits what has been face-to-face processes of socialization and individuation in sociology. This inside-out aspect of "socio-virtual" is examined within the processes effects of socialization.

Kaynakça

 • Akgül, M. (2008). İnternet Yasakları için STK Önerileri. inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 22-23 Aralık 2008, s.195, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Arslantürk, Z. & Amman, T. (2000). Sosyoloji. İstanbul: Kaknüs Binark, M. & Bayraktutan-Sütcü, G. (2008). Silkroad Online’da Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği. inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı
 • Bildirileri, 22-23 Aralık 2008, s.133, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Coser, L. & Nock, S. & Steffan, P. & Rhea, B. & Merton(editor), R. (1987). Introduction To Sociology. Second Edition, USA.
 • Dönmezer, S. (1994). Toplumbilim. İstanbul: Beta.
 • Erturgut, R. (2008). İnternet Temelli Uzaktan Eğitimin Örgütsel, Sosyal, Pedagojik ve Teknolojik Bileşenleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, No 2: Mayıs 2008.
 • URL-1, http://secondlife.com/ adresinden 07.07.2012 tarihinde indirilmiştir.
 • URL-2, http://www.bakirkoyruhsinir.gov.tr/tr/tani-ve-tedavi-birimleri/ayaktan-tedavibirimleri/psikiyatri/internet-bagimliligi_43.html adresinden 01.07.2012 tarihinde indirilmiştir
 • URL-3, http://www.banadersanlat.com/index.php/makaleler/biliim/1544-boanmasebepleri-ve-nternet-anketi-sonuclar.html adresinden 07.07.2012 tarihinde indirilmiştir.
 • URL-4, http://www.kemalsayar.com/sayfalar.asp?s=168 adresinden 01.07.2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Kurt, İ. ve Ağayev, E. (2009). Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Sosyal Pedagojiye Karşı (Mı?). The 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies Conference Proceedings, 14- 16 Oct. 2009. s.154-156. Baku.
 • Küçükcankurtaran, E. (2008). Çevre Eğitiminde İnternetin Kullanımı: Çevreye Karşı Olan Sorumluluklarımızın Farkına Varmamızda İnternet Nasıl Etkili Olabilir? - inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 22-23 Aralık 2008, s.207, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Özdemir, S. & USTA, E. (2007). İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Sezal, İ. (der.), (2002). Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Yayınları.
 • Tezcan, M. (1993). Eğitim Sosyolojisinde Çağdaş Kuramlar ve Türkiye. Ankara Ü. Basımevi, 15.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55BF89MB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim KURT Bu kişi benim
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kurt, İ. (2012). TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNİN ‘TOPLUMSANALLAŞMA’ BAĞLAMINDAKİ YOLCULUĞU . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23151/247282