PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İÇTEN/DIŞTAN DENETİMLİLİK VE ÖFKE KONTROL DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 1 - 14, 01.06.2007

Öz

Bu çalışmada, orta öğretim öğrencilerinin içten ve dıştan denetimli olmaları ile öfke duygu düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubu, Erzurum şehir merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler arasından random (rastgele) örnekleme yöntemi ile seçilmiş toplam 207 öğrenciden oluşmaktadır.Araştırmada elde edilen bulgulara göre kız öğrencilerin öfke kontrol puanları, erkek öğrencilerinkinden daha düşük çıkmıştır. Öğrencilerin kardeş sayıları arttıkça, öfklerini daha az dışarı vurdukları, genel yetenek derslerinden hoşlanan öğrencilerin, sayısal ve sözel derslerden hoşlanan öğrencilere oranla öfkelerini daha çok içe attıkları tespit edilmiştir. Ayrıca denetim odakları düşük olan öğrencilerin denetim odakları yüksek olan öğrencilere oranla öfkelerini daha fazla bastırmış oldukları sonuçları elde edilmiştir.

INTERNAL-EXTERIOR CONTROLS ANT) ANGER CONTROL LEVEL EXAMINATION OF ACCORDING TO SOME VARIABLE

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 1 - 14, 01.06.2007

Öz

In this study we research that relation between high school students' to be internal and exterior controls with anger sense level. The sample of this study consist of students who to receive education at the high school in the city centre of Erzurum. In this study have been found that woman's anger control score low than men's. It has been found that to increase brother score of students' the fewer express of anger. And it has been found that anger of students who pleased general ability lessons more internal than students who pleased numerical and expression lessons. Separately, to came to a conclusion that students who locus of control fewer surpass anger than student who locus of control high.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55EE28GV
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Başaran GENÇDOĞAN Bu kişi benim


Fahri SEZER Bu kişi benim


İsa Yücel İŞGÖR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gençdoğan, B. , Sezer, F. & İşgör, İ. Y. (2007). İÇTEN/DIŞTAN DENETİMLİLİK VE ÖFKE KONTROL DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23174/247537