Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 1998, Cilt 46, Sayı 1998/1, 1 - 28, 01.01.2004

Öz

Kaynakça

  • Ş.H.Akalın, Eski Anadolu Türkçesinde Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş Cümleler, Türk Dili Dergisi, TDK Yayını, sayı 518, Ankara, 1995. A.Yazıcı, Farsça Dilbilgisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973. M.Ergin, Türk Dil Bilgisi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1941. J. Deny, Türk Dili Grameri, İstanbul, 1941. A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1988.

Dede Korkut Kitabı'nda Geçen Bir Cümle Türü Üzerine

Yıl 1998, Cilt 46, Sayı 1998/1, 1 - 28, 01.01.2004

Öz

Türk edebiyatının önde gelen eserlerinden biri olan Dede Korkut Kitabı'nın cümle yapısı üzerinde değerli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda kelime gruplarından cümle türlerine, cümleler arasındaki anlam ilişkilerinden anlatım tekniklerine kadar eserin cümle yapısı ile ilgili çeşitli özellikleri ortaya konulmuştur. Bu bildiride Dede Korkut Kitabında geçen çün, çünki, kaçan, ta ki gibi çeşitli cümle başı edatlarıyla kurulmuş birleşik cümle türüne değinilmiş, bu cümle türünün yapısını, anlamını ve işlevini art zamanlı yaklaşımla ele alınmıştır.

Kaynakça

  • Ş.H.Akalın, Eski Anadolu Türkçesinde Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş Cümleler, Türk Dili Dergisi, TDK Yayını, sayı 518, Ankara, 1995. A.Yazıcı, Farsça Dilbilgisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973. M.Ergin, Türk Dil Bilgisi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1941. J. Deny, Türk Dili Grameri, İstanbul, 1941. A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1988.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükrü Haluk Akalın (Sorumlu Yazar)

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 1998, Cilt 46, Sayı 1998/1

Kaynak Göster

APA Akalın, Ş. H. (2004). Dede Korkut Kitabı'nda Geçen Bir Cümle Türü Üzerine . Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten , 46 (1998/1) , 1-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/belleten/issue/45034/561365