Amaç

Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, Dünyada ve Türkiye’deki araştırmacılar ve akademisyenlere alanla ilgili gerçekleri betimleme, açıklama, yeni bilgilere ulaşma, modeller oluşturma ve uygulamada karşılaşılan problemlere çözümler bulan araştırmaların yayınlanması için en iyi platformu sağlamaya çalışır. Kapsam

Dergimize bilimsel araştırmalarınızı gönderebilirsiniz..

* Beden eğitimi
* Hareket eğitimi
* Oyunla eğitim
* Spor eğitimi
* Spor kültürü ve olimpik eğitim
* Öğretmen yetiştirme
* Antrenör eğitimi
* Rekreasyon eğitimi
* Fiziksel aktivite
* Fiziksel uygunluk
* Yetenek araştırmaları
* Disiplinlerarası öğretim
* Psikomotor gelişim
* Motor kontrol ve öğrenme
* Beden eğitimi ve sporda teknoloji
* Kaynaştırma eğitimi
* Spor ve egzersiz alanları tasarım ve yönetimi