Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 1, 18 - 29, 26.06.2020

Öz

Kaynakça

 • Atalay, A., & Ay, S. (1996). Spor Faaliyetlerinin Ekonomik Faaliyetlerle İlişkisi. . Spor Bilimleri Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, 1-3.
 • Bluechardt, M. H., & Shephard, R. J. (1995). Using An Extracurricular Physical Activity Program To Enhance Social Skills. Journal Of Learning Disabilities, 28(3), 160-169.
 • Coakley, J., (2006). “The Good Father: Parental Expectations And Youth Sports”, Journal Of Leisure Studies, 25 (2): 155-163.
 • Colchico, K., Zybert, P., & Basch, C. E. (2000). Effects Of After-School Physical Activity On Fitness, Fatness, And Cognitive Self-Perceptions: A Pilot Study Among Urban, Minority Adolescent Girls. American Journal Of Public Health, 90(6), 977.
 • Fredricks, J. A., & Eccles, J. S. (2005). Family Socialization, Gender, And Sport Motivation And İnvolvement. Journal Of Sport And Exercise Psychology, 27(1), 3-31.
 • Freedson, P. S., & Evenson, S. (1991). Familial Aggregation İn Physical Activity. Research Quarterly For Exercise And Sport, 62(4), 384-389.
 • Gortmarker, S.L., Must, A., Sobol, A.M., Peterson, K., Colditz, G.A., Dietz, W.H., (1996). Television Viewing As A Case Of İncreasing Obesity Among Children İn The United States, 1986-1990. Arch Pediatr Adolesc Medicine, 150:356-362.
 • Harrell, J.S., Gansky, S.A., Bradley, C.B., Mcmurray, R. G., (1997). “Lei¬sure Time Activities Of Elementary School Children”, Nursing Research, 46:246-253.
 • Hellstedt, J.C., (1995). Invisible Players: A Family Systems Model. In S. Murphy (Ed.), Sport Psychology İnterventions (Pp. 117-146). Champaig, Il: Human Kinetics.
 • Hutchinson, S. L., Baldwin, C. K., & Caldwell, L. L. (2003). Differentiating Parent Practices Related To Adolescent Behavior İn The Free Time Context. Journal Of Leisure Research, 35(4), 396-422.
 • Kotan, Ç., Hergüner, G., Yaman, Ç., (2009). İlköğretim Okullarında Okuyan Sporcu Öğrencilerin Spor Yapmaların-da Okul Ve Aile Faktörünün Etkisi (Sakarya İl Örneği), Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 1,
 • Küntay, E. (1991). Çocuk Ve Gençlerde Davranış Bozukluğunu Düzeltici Önlem Olarak Spor. Meya Matbaacılık, İstanbul.
 • Moore, L. L., Lombardi, D. A., White, M. J., Campbell, J. L., Oliveria, S. A., & Ellison, R. C. (1991). Influence Of Parents' Physical Activity Levels On Activity Levels Of Young Children. The Journal Of Pediatrics, 118(2), 215-219.
 • Öztürk, F. (1998). Toplumsal Boyutlarıyla Spor. Bağırgan Yayımevi.
 • Pehlivan, Z., (2009). Spora Katılan Çocuklara Yönelik Ailelerin Beklentileri, Çocuklarda Gözlenen Davranış Deği-şimleri Ve Spora Katılımın Önündeki Engeller, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (2): 69-76.
 • Rutten, E. A., Stams, G. J. J., Biesta, G. J., Schuengel, C., Dirks, E., & Hoeksma, J. B. (2007). The Contribution Of Organized Youth Sport To Antisocial And Prosocial Behavior İn Adolescent Athletes. Journal Of Youth And Adolescence, 36(3), 255-264.
 • Thompson, A.M., Rehman, L.A., Hum¬bert, M.L., (2005). “Factors Influencing The Physically Active Leisure Of Children And Youth: A Qualitative Study”, Journal Of Leisure Studies, 27: 421-438.
 • Thompson, J. L., Davis, S. M., Gittelsohn, J., Going, S., Becenti, A., Metcalfe, L., ... & Ring, K. (2001). Patterns Of Physical Activity Among American Indian Children: An Assessment Of Barriers And Support. Journal Of Community Health, 26(6), 423-445.
 • Thompson, J.L., Davis, S.M., Gittelsohn, J., Going, S., Becenti, A., Metcalfe, L., Stone, E., Harnack, L., Ring, K., (2001). “Patterns Of Physical Activity Among American Indian Children: An Assesment Of Children’s Development. Pediatric Nursing 24 (5): 483–486.
 • Tümer, S. (2001). Gençleri Spora Yönlendirmede Ailenin Etkisi (Doctoral Dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya).
 • Ussher, M. H., Owen, C. G., Cook, D. G., & Whincup, P. H. (2007). The Relationship Between Physical Activity, Sedentary Behaviour And Psychological Wellbeing Among Adolescents. Social Psychiatry And Psychiatric Epidemiology, 42(10), 851-856.
 • Wagner, N., & Kirch, W. (2006). Recommendations For The Promotion Of Physical Activity İn Children. Journal Of Public Health, 14(2), 71-75.
 • Yücel, A. S., Kılıç, B., Korkmaz, M., & Göral, K. (2015). Spor Yapan Çocukların Spor Tercihleri ve Bunu Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi.

Yüzme Sporu Yapan Çocuklarin Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Spora Bakış Açısının İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 1, 18 - 29, 26.06.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, Konya’daki yüzme sporu yapan çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik seviyelerinin belirlenmesi ve ailelerin yüzme sporuna bakış açıları değerlendirlmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya ilindeki yüzme havuzlarına sahip spor komplekslerindeki spor kulüblerinin altyapı ve lisanslı yüzme sporu yapan sporcuların velileri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Ölçeğin tamamının güvenirlilik katsayısı Alpha = 0.716 olarak bulunmuştur. Araştırmaya 208 öğrencinin velisi katılmıştır. Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, ANOVA, Paired Samples Test analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır.Sonuçlar değerlerdirildiğinde yüzmeye küçük yaşlarda başlanıldığı, belirli bir yaş aralığında yığılma olduğu ve belirli bir amaç için yapıldığı, ailelerin gelir düzeyinin orta seviyenin üstünde olduğu, eğitim düzeylerininde yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Atalay, A., & Ay, S. (1996). Spor Faaliyetlerinin Ekonomik Faaliyetlerle İlişkisi. . Spor Bilimleri Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, 1-3.
 • Bluechardt, M. H., & Shephard, R. J. (1995). Using An Extracurricular Physical Activity Program To Enhance Social Skills. Journal Of Learning Disabilities, 28(3), 160-169.
 • Coakley, J., (2006). “The Good Father: Parental Expectations And Youth Sports”, Journal Of Leisure Studies, 25 (2): 155-163.
 • Colchico, K., Zybert, P., & Basch, C. E. (2000). Effects Of After-School Physical Activity On Fitness, Fatness, And Cognitive Self-Perceptions: A Pilot Study Among Urban, Minority Adolescent Girls. American Journal Of Public Health, 90(6), 977.
 • Fredricks, J. A., & Eccles, J. S. (2005). Family Socialization, Gender, And Sport Motivation And İnvolvement. Journal Of Sport And Exercise Psychology, 27(1), 3-31.
 • Freedson, P. S., & Evenson, S. (1991). Familial Aggregation İn Physical Activity. Research Quarterly For Exercise And Sport, 62(4), 384-389.
 • Gortmarker, S.L., Must, A., Sobol, A.M., Peterson, K., Colditz, G.A., Dietz, W.H., (1996). Television Viewing As A Case Of İncreasing Obesity Among Children İn The United States, 1986-1990. Arch Pediatr Adolesc Medicine, 150:356-362.
 • Harrell, J.S., Gansky, S.A., Bradley, C.B., Mcmurray, R. G., (1997). “Lei¬sure Time Activities Of Elementary School Children”, Nursing Research, 46:246-253.
 • Hellstedt, J.C., (1995). Invisible Players: A Family Systems Model. In S. Murphy (Ed.), Sport Psychology İnterventions (Pp. 117-146). Champaig, Il: Human Kinetics.
 • Hutchinson, S. L., Baldwin, C. K., & Caldwell, L. L. (2003). Differentiating Parent Practices Related To Adolescent Behavior İn The Free Time Context. Journal Of Leisure Research, 35(4), 396-422.
 • Kotan, Ç., Hergüner, G., Yaman, Ç., (2009). İlköğretim Okullarında Okuyan Sporcu Öğrencilerin Spor Yapmaların-da Okul Ve Aile Faktörünün Etkisi (Sakarya İl Örneği), Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 1,
 • Küntay, E. (1991). Çocuk Ve Gençlerde Davranış Bozukluğunu Düzeltici Önlem Olarak Spor. Meya Matbaacılık, İstanbul.
 • Moore, L. L., Lombardi, D. A., White, M. J., Campbell, J. L., Oliveria, S. A., & Ellison, R. C. (1991). Influence Of Parents' Physical Activity Levels On Activity Levels Of Young Children. The Journal Of Pediatrics, 118(2), 215-219.
 • Öztürk, F. (1998). Toplumsal Boyutlarıyla Spor. Bağırgan Yayımevi.
 • Pehlivan, Z., (2009). Spora Katılan Çocuklara Yönelik Ailelerin Beklentileri, Çocuklarda Gözlenen Davranış Deği-şimleri Ve Spora Katılımın Önündeki Engeller, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (2): 69-76.
 • Rutten, E. A., Stams, G. J. J., Biesta, G. J., Schuengel, C., Dirks, E., & Hoeksma, J. B. (2007). The Contribution Of Organized Youth Sport To Antisocial And Prosocial Behavior İn Adolescent Athletes. Journal Of Youth And Adolescence, 36(3), 255-264.
 • Thompson, A.M., Rehman, L.A., Hum¬bert, M.L., (2005). “Factors Influencing The Physically Active Leisure Of Children And Youth: A Qualitative Study”, Journal Of Leisure Studies, 27: 421-438.
 • Thompson, J. L., Davis, S. M., Gittelsohn, J., Going, S., Becenti, A., Metcalfe, L., ... & Ring, K. (2001). Patterns Of Physical Activity Among American Indian Children: An Assessment Of Barriers And Support. Journal Of Community Health, 26(6), 423-445.
 • Thompson, J.L., Davis, S.M., Gittelsohn, J., Going, S., Becenti, A., Metcalfe, L., Stone, E., Harnack, L., Ring, K., (2001). “Patterns Of Physical Activity Among American Indian Children: An Assesment Of Children’s Development. Pediatric Nursing 24 (5): 483–486.
 • Tümer, S. (2001). Gençleri Spora Yönlendirmede Ailenin Etkisi (Doctoral Dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya).
 • Ussher, M. H., Owen, C. G., Cook, D. G., & Whincup, P. H. (2007). The Relationship Between Physical Activity, Sedentary Behaviour And Psychological Wellbeing Among Adolescents. Social Psychiatry And Psychiatric Epidemiology, 42(10), 851-856.
 • Wagner, N., & Kirch, W. (2006). Recommendations For The Promotion Of Physical Activity İn Children. Journal Of Public Health, 14(2), 71-75.
 • Yücel, A. S., Kılıç, B., Korkmaz, M., & Göral, K. (2015). Spor Yapan Çocukların Spor Tercihleri ve Bunu Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet AVAN
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 28 Nisan 2020
Kabul Tarihi 17 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
AVAN, M. (2020). Yüzme Sporu Yapan Çocuklarin Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Spora Bakış Açısının İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 18-29.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 01.01.2023 tarihinden itibaren 7. yayın yılına girmiştir.
Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Baş Editör: Dr. Öğr. Üyesi M. Hakan MAYDA

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na aittir)