Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

12 Haftalık Halter Antrenmanının Sedanter Bireylerin Bazı Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 154 - 170, 31.12.2021

Öz

Amaç: Araştırmanın amacı, temel halter eğitimi kapsamında antrenman yapan sedanter bireylerin, belirlenen fiziksel parametrelerine etkisini araştırmaktır. Materyal & Metot: Araştırmada ön-test, ara-test, son-test desenli, deneysel araştırma modeli kullanıldı. Araştırma grubu Bayburt ilinde yaşayan sedanter, daha önce halter branşı eğitimi görmemiş, sakatlık veya rahatsızlık engeline sahip olmayan, yaş ortalamaları 25,36±5,58 (yıl) olarak, boy ortalamaları 169,07±8,42 (cm) olarak, vücut ağırlıkları 65,10±13,71 (kg) olarak tespit edilen 10 erkek (%71,4) ve 4 kadın (%28,6) gönüllü katılımcıdan oluşmaktadır. Bulgular: Erkek katılımcıların sırt ve bacak kuvveti, otur-eriş esneklik, sağ el baş parmak kavrama kuvveti, sol el baş parmak kavrama kuvveti, sağ el pençe kuvveti, sol el pençe kuvveti ve dikey sıçrama ölçümlerinde anlamlı fark tespit edilirken (p<0,05), vücut ağırlığı, beden kitle indeksi ve vücut yağ yüzdesi ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Kadın sporcuların ise sırt ve bacak kuvveti, sol otur-eriş esneklik, sağ el pençe kuvveti ve dikey sıçrama değişkenlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Diğer taraftan, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi, sağ otur-eriş esneklik, sağ el baş parmak kavrama kuvveti, sol el baş parmak kavrama kuvveti ve sol el pençe kuvveti değerleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Sonuç: Sonuç olarak halter eğitiminin, sedanter bireylerin fiziksel parametrelerinin değişimi üzerinde etkili bir antrenman türü olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Atış, İ. (2021). Sedanter bireylere uygulanan core antrenman egzersizlerinin seçilmiş motorik ve fizyolojik parametreler ile egzersiz algısı üzerine etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Iğdır Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır.
 • Ayers, J. L., DeBeliso, M., Sevene, T. G. ve Adams, K. J. (2016). Hang cleans and hang snatches produce similar improvements in female collegiate athletes. Biology of Sport, 33(3), 251. https://doi.org/ 10.5604/20831862.1201814
 • Bek, N., (2008). Fiziksel aktivite ve sağlığımız. 1. Baskı, Ankara: Klasmat Matbaacılık, 10-13.
 • Bravata, D. M., Spangler, C. S., Sundaram, V., Gienger, A. L., Lin, N., Lewis, R., Stave, C. D., Olkin, I., Sirard, J. R. (2007). Using pedometers to increase physical activity and improve health: a systematic review. JAMA. 298(19): 2296-304. doi:10.1001/jama.298.19.2296
 • Carvalho, A., Mourão, P. ve Abade, E. (2014). Effects of strength training combined with specific plyometric exercises on body composition, vertical jump height and lower limb strength development in elite male handball players: a case study. Journal of Human Kinetics, 41(1), 125-132. https://doi.org/10.2478/hukin-2014-0040
 • Chiu, L. Z. ve Schilling, B. K. (2005). A primer on weightlifting: From sport to sports training. Strength and Conditioning Journal, 27(1), 42.
 • Cormie, P., McGuigan, M. R. ve Newton, R. U. (2011). Developing maximal neuromuscular power. Sports Medicine, 41(1), 17-38.
 • Funato, K., Kanehisa, H. ve Fukunaga, T. (2000). Differences in muscle cross-sectional area and strength between elite senior and college Olympic weight lifters. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 40(4), 312.
 • Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., Franklin, B. A., Lamonte, M. J., Lee, I. M., Nieman, D. C., ve Swain, D. P. (2011). American college of sports medicine position stand. quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Medicine and science in sports and exercise, 43(7), 1334-1359.
 • Hackett, D., Davies, T., Soomro, N. ve Halaki, M. (2016). Olympic weightlifting training improves vertical jump height in sportspeople: a systematic review with meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 50(14), 865-872. http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2015-094951
 • İnce, İ. (2018). Geleneksel halter antrenmanıyla kombine edilen pliometrik ve çekiş antrenmanlarının kuvvet ve performans üzerine etkileri (Doktora tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • İnce, İ. (2019). Effects of split style olympic weightlifting training on leg stiffness vertical jump change of direction and sprint in collegiate volleyball players. Universal Journal of Educational Research, 7(1), 24-31. https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070104
 • İnternational Weightlifting Federation. IWF technical and competition rules & regulations. https://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2020/01/IWF_TCRR_2020.pdf E. T. 19. 04. 2021
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yayınevi.
 • Kawamori, N., Rossi, S. J., Justice, B. D., Haff, E. E., Pistilli, E. E., O'bryant, H. S. ve Haff, G. G. (2006). Peak force and rate of force development during isometric and dynamic mid-thigh clean pulls performed at various intensities. The Journal of Strength & Conditioning Research, 20(3), 483-491.
 • Kılınç, F., Erol, A. E. ve Kumartaşlı, M. (2011). Basketbol alt yapıda uygulanan kombine teknik antrenmanlarının bazı fiziksel, kuvvet ve teknik özellikler üzerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 213-229.
 • Kul, M., Şipal, O., Ceylan, R., Aksoy, Ö.F. ve Akova, A. (2020). Temel halter eğitimi alan üniversite öğrencilerinin fiziksel parametre değişimlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(4), 66-77.
 • Kürkçü, R., Ersoy, A. ve Aydos, L. (2009). Güreşçilere uygulanan 12 haftalık antrenman programının bazı fiziksel ve fizyolojik özellikler üzerine etkisi. Sport Sciences, 4(4), 313-321.
 • Moore, J. W. ve Quintero, L. M. (2019). Comparing forward and backward chaining in teaching Olympic weightlifting. Journal of Applied Behavior Analysis, 52(1), 50-59. https://doi.org/10.1002/jaba.517
 • Özder, A. (2011). Farklı branşlardaki erkek sporcuların kinantropometrik analizi (futbol, güreş, halter, teakwando) (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Powers, S. K., ve Howley, E. T. (2001). Exercise physiology: theory and application to fitness and performance. 4th ed. New York: McGraw-Hill.
 • Rolland, Y., Lauwers-Cances, V., Pahor, M., Fillaux, J., Grandjean, H., ve Vellas, B. (2004). Muscle strength in obese elderly women: effect of recreational physical activity in a cross-sectional study. The American Journal of Clinical Nutrition, 79(4), 552-557.
 • Savaş, S. ve Uğraş, A. (2004). Sekiz haftalık sezon öncesi antrenman programının üniversiteli erkek boks, taekwondo ve karate sporcularının fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine olan etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 257-274.
 • Tricoli, V., Lamas, L., Carnevale, R. ve Ugrinowitsch, C. (2005). Short-term effects on lower-body functional power development: weightlifting vs. vertical jump training programs. The Journal of Strength & Conditioning Research, 19(2), 433-437.
 • Vural, Ö., Eler, S., ve Güzel, N. A. (2010). Masa başı çalışanlarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 69-75. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000178
 • Warburton, D. E., Nicol, C. W., ve Bredin, S. S. (2006). Health benefits of physical activity: the evidence. Cmaj, 174(6), 801-809. https://doi.org/10.1503/cmaj.051351
 • WHO (2018). Physical Activity, Key facts, Update: 23 February 2018, World Health Organization, E. T. 10.05.2019 https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/physical-activity.
 • Yazıcı, Ç. (1997). Halter temel ağırlık ve güç geliştirme. 2.Baskı. Ankara: Ertem basım yayın dağıtım.
 • Zorba, E., ve Saygın, Ö. (2017). Fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk. Ankara: Perspektif.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat KUL>
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6391-8079
Türkiye


Mutlu TÜRKMEN>
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4534-7553
Türkiye


Tuncay ÖKTEM>
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2770-1774
Türkiye


Onur ŞİPAL>
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4064-6813
Türkiye


Ömer Faruk AKSOY> (Sorumlu Yazar)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4988-544X
Türkiye


Abdullah AKOVA>
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5799-9204
Türkiye

Destekleyen Kurum Bayburt Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü
Proje Numarası 2020/01-69001-05
Teşekkür Bu araştırma Bayburt Üniversitesi BAP Koordinatörlüğünün 2020/01-69001-05 numaralı “12 Haftalık Halter Antrenmanının Sedanter Bireylerin Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi” isimli proje kapsamında desteklenmiştir.
Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 11 Kasım 2021
Kabul Tarihi 22 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kul, M. , Türkmen, M. , Öktem, T. , Şipal, O. , Aksoy, Ö. F. & Akova, A. (2021). 12 Haftalık Halter Antrenmanının Sedanter Bireylerin Bazı Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 154-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besbid/issue/67297/1022023
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 01.01.2023 tarihinden itibaren 7. yayın yılına girmiştir.
Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Baş Editör: Dr. Öğr. Üyesi Yunus GÜR

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na aittir)