Cilt: 5 Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021

Dergimiz beden eğitimi ve spor bilimleri alanında uzmanlar tarafından yazılan özgün araştırma ve derleme çalışmalarını, alan editörleri ve hakemlerin değerlendirmelerine tâbi tutarak ulusal düzeyde spor bilimleri alan yazınına katkı sağlamak amacıyla  yılda iki defa (Haziran/ Aralık) yayımlanır.

Dergimiz beden eğitimi ve spor bilimleri alanında uzmanlar tarafından yazılan ve yayımlanmaya uygun görülen özgün araştırma ve derleme çalışmalarını online (çevrimiçi) ve açık erişim (open access) politikasını benimseyerek yayımlar. 

Dergi Kapsamı
-Anatomi
-Beden Eğitimi

-Beslenme

-Biyomekanik

-Egzersiz ve Spor Psikolojisi
-Engellilerde Spor
-Hareket ve Antrenman Bilimleri
-Fizyoloji
-Motor Davranış
-Rekreasyon
-Sağlık Bilimleri
-Sosyal ve Davranışsal Bilimler
-Spor ve Egzersiz Bilimleri
-Spor Pedagojisi
-Spor Tarihi
-Spor Yönetimi 


NOT: Tüm çalışmalar gönderilmeden önce aşağıda yer alan makale formatına uygun olmalıdır. Belirtilen yazım kurallarına uygun olmayan, telif hakkı olmayan (eksik imzalar, eksik beyan), intihal raporu olmayan veya %20'nin üzerinde intihal oranı olan makaleler işleme alınmayacak sorumlu yazara iade edilecektir. Ayrıca intihal raporu ve telif hakkı devir formu pdf formatında yüklenmelidir.Makale yazım kuralları için tıklayınız.


Telif hakkı devir formu için tıklayınız. 


 • Makale çalışmalarının özgün olması gerekmektedir.
 • Makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalı veya yayımlanması için gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı yazılmamalı, yayımlanmak üzere dergimize gönderilen makalenin yazar sıralamasını değiştirme, yazar çıkartma ve ekleme önerilmemelidir.
 • Yazarlar tarafımıza gönderilen makalelerinde bir hata tespit ettikleri zaman editörü ve editör kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için tarafımıza ulaşılmalıdır.
 • İntihal (Aşırma) dergi politikamız gereği asla kabul etmediğimiz bir durumdur. Nitekim dergiye makaleyi yükleme sürecinde yazarların intihal oranını gösteren tam belgeyi sisteme yüklemeleri gerekir. Dergi kurulumuz gereği aldığımız karara göre %20'nin üzerinde intihal oranı tespit edilen hiçbir makale işleme alınmayacak ve sorumlu yazara iade edilecektir.
 • Dergi erken görünümdeyken kişi tarafından bir intihal durumu tespit edilirse besyodergi@kilis.edu.tr adresine detaylı bir açıklamayla bildirilebilir.

Dergi Yayın Politikası

 • Dergimize gönderilen makale editör tarafından incelenir ve dergi etik ilkeler ve yayın kapsamına girip girmediğine karar verilir. Eğer kabul edilirse editör alan editörlerinden birine araştırmayı yönlendirir eğer kabul edilmezse sorumlu yazara iade edilir.[10 Gün]
 • Alan editörü konu, içerik, özgünlük ve güncellik bakımından makaleyi inceleyecektir. Makalenin bu şartları sağladığına kanaat getirirse makaleye hakem atanacaktır. Eğer kanaati olumsuz olursa makale yazara iade edilecektir. [10 Gün]
 • Makaleyi değerlendirmeleri için hakemlere gönderilecektir. En geç 15 gün içerisinde makale değerlendirmesi için hakemlerden yanıt beklenecektir. Eğer iki hakeminde kanaati olumsuz olursa makale yazara iade edilecektir. Bir hakem olumlu bir hakem olumsuz yanıt verirse üçüncü bir hakem atanacaktır.
 • Makalede düzeltilmesi gereken ya da eksik görülen noktalar hakemler tarafından belirlenecek ve yazara düzeltmesi için 10 günlük bir süre tanınacaktır. Düzeltme almayan makaleler direkt yayımlanmak üzere işleme alınacaktır.
 • Gerekli hakem düzeltmelerini yaptığı tespit edilen makaleler yayımlanmak üzere işleme alınacaktır. Hakem düzeltmelerini yapmadan tekrar sisteme yükleyen yazarlarla iletişime geçilecek ve gerekli düzeltmeleri yapmaları istenecektir. Aksi takdirde yazara makale iade edilecektir.


Makale gönderim işlemini tamamlayan her yazarın bu maddeleri okuyup kabul ettiği varsayılır. Yazarlardan gönderinin hiçbir aşamasında ücret talep edilmez. Dergimiz yayımlanan hiçbir makaleye ücret ödemez.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 01.01.2023 tarihinden itibaren 7. yayın yılına girmiştir.
Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Baş Editör: Dr. Öğr. Üyesi M. Hakan MAYDA

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na aittir)