Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinde Geliştirilen Başarı Testinin Geçerliliği ve Güvenirliği

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 34 - 40, 01.05.2018

Öz

Bu çalışma, 6.sınıf Fen Bilimleri dersi ‘Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme’ ünitesi kazanımları dahilinde hazırlanan akademik başarı testinin geçerliliği ve güvenirliğinin ispatlanması amacıyla yapılmıştır. Test, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda tanımlanan kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Aynı zamanda testteki soruların kazanımlara göre dağılımının homojen olmasına dikkat edilmiştir. İçerik geçerliliği 2’si doktora, 1’i yüksek lisans öğrencisi ve 1’i lisans mezunu olan 4 fen bilgisi öğretmeni ile 1 ölçme değerlendirme uzmanı ve 1 alan uzmanı tarafından incelenmiştir. 40 maddeden oluşan testin yazım ve imla kuralları bakımından incelemesini 1 Türkçe öğretmeni yapmıştır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son şeklini alan başarı testi 170 ortaokul öğrencisine uygulanarak gereken analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda testten her hangi bir madde atılmasına gerek kalmamıştır. Tüm yapılan analizler sonucunda geliştirilen başarı testinin kabul edilebilir psikometrik özelliklere sahip olduğu ve geçerliliğinin yüksek olduğu görülmüştür.

Kaynakça

  • Güneş, M. H. & Serdaroğlu, C. (2018). Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinde geliştirilen başarı testinin geçerliliği ve güvenirliği. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 35-40.

Validity and Reliability of Achievement Test Developed in Reproduction,Growth and Development in Plants and Animals

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 34 - 40, 01.05.2018

Öz

This study has been conducted to prove the validity and reliability of the academic achievement test prepared within the achievements of the 6th grade Science lesson 'Reproduction, Growth and Development In Plants and Animals' unit. The test has been prepared in accordance with the outcomes defined in the Science Education Curriculum of the Ministry of National Education, Education and Training Board. At the same time, it has been attached importance to the homogeneity of the distribution of the questions in the test according to the outcomes. Content validity has been examined by four science teachers, two of them are doctoral students, one is graduate student and the other is undergraduate student, and one assessment and evaluation expert and one subject matter expert. One Turkish teacher has made the examination of the test consisting of 40 items in terms of writing and marking rules. Achievement test has taken its shape after the final corrections and necessary analyses have been made by applying it to 170 elementary students. As a result of the received results, there has been no need to distract any item from the test. As a result of all analyses, it has been

Kaynakça

  • Güneş, M. H. & Serdaroğlu, C. (2018). Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinde geliştirilen başarı testinin geçerliliği ve güvenirliği. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 35-40.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Diğer ID JA44TT32YG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

M. Handan Güneş Bu kişi benim

Cahide Serdaroğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güneş, M. H., & Serdaroğlu, C. (2018). Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinde Geliştirilen Başarı Testinin Geçerliliği ve Güvenirliği. Bilim Eğitim Sanat Ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 34-40.

EBSCOhost.jpg
        Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220


Creative Commons Lisansı