Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Analyzing the Attitudes of Class Teacher Candidates for Art According to Various Variables

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 44 - 55, 01.07.2020

Öz

The aim of this study, which is planned with the desire to find the answers to these questions, is to examine the attitudes of class teacher candidates towards art according to various variables. In this study, the screening model was used and the “Attitude Scale Against Art” developed by Dede (2016) was applied together with the “Personal Information Form” as a data collection tool. Population of this study consisted of the Basic Education Department of a public university in Istanbul and the sample of this study is composed of 211 identified teacher candidates. The results obtained from the data analyzed by performing the necessary statistical procedures are as follows: Teacher candidates’ attitudes towards art are above average. While teacher candidates’ attitudes towards art show differences according to gender, taking part in artistic activities, mother education level and interest levels to art; they don’t show any differences according to age, class level, high school type, farther education level and socio-economic level.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanata Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 44 - 55, 01.07.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının sanata yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmada, tarama modeli kullanılmış ve veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgiler Formu” ile birlikte Dede (2016) tarafından geliştirilen “Sanata Karşı Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da bulunan bir devlet üniversitesinin Temel Eğitim Bölümü, örneklemini ise bu bölümden kolay ulaşılabilir örneklem ile belirlenen 211 öğretmen adayı oluşturmuştur. Gerekli istatistiksel işlemler yapılarak analiz edilen verilerden ulaşılan sonuçlar ise şöyledir: Öğretmen adaylarının sanata yönelik tutumları ortanın üzerindedir. Öğretmen adaylarının sanata yönelik tutumları; cinsiyet, sanatsal etkinliklerde yer alma, anne eğitim durumu ve sanata yönelik ilgi düzeylerine göre farklılık gösterirken; yaş, sınıf düzeyi, lise okul türü, baba eğitim durumu ve sosyo-ekonomik düzeye göre farklılık göstermemektedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeliha Nurdan BAYSAL> (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3548-1217
Türkiye


Menekşe DIVRAK>
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4440-1346
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Baysal, Z. N. & Dıvrak, M. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanata Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 4 (2) , 44-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/54949/715083

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı