Cilt: 6 Sayı: 2, 14.09.2022

Yıl: 2022

BEST Dergi; bilim, eğitim, sanat ve teknoloji alanlarındaki teori ve pratiğimizi geliştirmeyi amaçlayan özgün makaleler yayınlamaktadır.

Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi); bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda iki kez yayınlanmaktadır. Bu dergide; bilim, eğitim, sanat veya teknoloji ile ilgili özgün kuramsal çalışmalar, literatür incelemeleri, araştırma raporları, sosyal konular ve araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Lütfen makale şablonunu kullanarak çalışmanızı formatlayıp yükleyiniz. Şablon, inceleme için gönderilen makaleler için zorunlu değildir. Şablon, kabul edilen makaleler için kullanılabilir.

Gönderilen çalışma daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır.

Makalelerde sayfa sınırlaması yoktur.

Lütfen editör ve hakemlerin makale için ciddi zaman harcadığını göz önünde bulundurunuz. Bu nedenle, makale; inceleme, revizyon, kabul sonrası işlem veya yayınlanma sırasında yazı işleri onayı olmadan geri çekilemez.

 

İçerik

Ana başlıklar Times New Roman 12 büyüklüğünde, baş harfi büyük harfle ve sola dayalı yazılmalıdır. Ana başlıklar öncesi 2 satır boşluğu ve sonrası 1 satır boşluğu bırakılarak paragrafa geçilmelidir. Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü yöntem, bulgular ve sonuç bölümleri gibi bir sıra izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir. Paragraflar arasında 1 satır boşluğu olmalıdır. Bundan sonraki bütün kısımlar, burada olduğu gibi, Times New Roman 10 büyüklüğünde ve tek satır aralıklı olarak, biçimlendirme bozulmadan yazılmalıdır. Paragraflar her iki yana yaslı olmalıdır.

 

Birincil alt başlıklarda her kelimenin ilk harfleri büyük diğer harfler küçük harfle, koyu ve Times New Roman 10 büyüklüğünde sola dayalı yazılmalıdır. Alt başlıklar öncesi 2 satır boşluğu ve sonrası 1 satır boşluğu bırakılarak paragrafa geçilmelidir. 

 

İkincil ve diğer alt başlıkların altındaki başlıklarda her kelimenin ilk harfleri büyük diğer harfler küçük harfle, koyu ve italik olarak Times New Roman 10 büyüklüğünde sola dayalı yazılmalıdır. 

 

Tablo Kullanımı

Tablolar sayfa boşluklarını aşmamalıdır. Tablo yazı tipi büyüklüğü 7 puntoya kadar küçültülebilir. Tablo başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olarak, koyu ve aşağıdaki formata uygun yazılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üzerinde yer almalıdır. Verilen her tablo öncesi ilgili tabloya atıf yapılmalıdır.

 

Şekil Kullanımı

Şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Bütün sözcüklerin koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Bütün sözcüklerin koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Bütün sözcüklerin koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Verilen her şekil öncesi ilgili şekil metinde atıf olarak yer almalıdır.

 

Not veya Teşekkür

Buraya, makaleye katkısından dolayı teşekkür edilecek kişi veya kurumlar varsa bunlara teşekkür başlığı altında atıf eklenilmeli ve yukarıda verilen uyarılara dikkat edilmelidir. Ayrıca tez ve projeden yapılan yayınlar varsa burada bunlara da not başlığı altında olarak atıf yapılabilir. Buraya, makaleye katkısından dolayı teşekkür edilecek kişi veya kurumlar varsa bunlara teşekkür başlığı altında atıf eklenilmeli ve yukarıda verilen uyarılara dikkat edilmelidir. Ayrıca tez ve projeden yapılan yayınlar varsa burada bunlara da not başlığı altında olarak atıf yapılabilir.

 

Kaynaklar

Kaynaklar ve kaynak gösterimleri APA (https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/24/) formatına göre yazılmalıdır. Kaynaklara mutlaka bildiri metni içerisinde gösterim yapılmalıdır. Aşağıda bazı kaynakça örnekleri verilmiştir. Farklı kaynak gösterim durumlarında APA internet adresine tıklayarak farklı kaynakça gösterim biçimlerine ulaşabilirsiniz.

 

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048.

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Funk, R., & Kolln, M. (1998). Introduction. In E. W. Ludlow (Ed.), Understanding English grammar (pp. 1-2). Needham, MA: Allyn and Bacon.

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.

Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved from http://www.alistapart.com/articles/writeliving

 

Yayın Etiği

Derginin Yayın Etiği ve Yayın Hataları Bildirimi, büyük ölçüde, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından geliştirilen yönergelere ve standartlara dayanmaktadır. Dergi yazarlarının, hakemlerinin ve editörlerinin ilgili görev ve beklentileri aşağıda belirtilmiştir.

Yazarların Sorumlulukları

Yazar(lar), Dergiye makale göndererek, makalenin kendilerine ait orijinal çalışma olduğunu ve daha önce yayınlanmamış olduğunu ve şu anda başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini garanti eder. Ayrıca, makaledeki kendilerine ait olmayan fikirlerin ve/veya kelimelerin kaynaklarının uygun alıntılar ve/veya alıntılar yoluyla uygun şekilde atfedildiğini garanti ederler.

Bir yazar normalde aynı araştırmayı tanımlayan yazıları birden fazla dergide veya yayın yerinde yayınlamamalıdır. Bu tür gereksiz yayınların genellikle etik olmayan yayıncılık davranışı oluşturduğu kabul edilir ve keşfedilirse, incelenmekte olan bir makalenin reddedilmesine veya yayınlanmış bir makalenin geri çekilmesine neden olabilir.

Orijinal araştırma hakkında rapor yazan yazıların yazarları, önemi hakkında nesnel bir tartışma eşliğinde yapılan çalışmanın doğru bir hesabını sunmalıdır. Altta yatan veriler yazıda doğru bir şekilde gösterilmelidir. Makale, başkalarının çalışmayı kopyalamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Sonuçların uydurulması ve hileli veya bilerek yanlış beyanlarda bulunulması etik olmayan davranış teşkil eder ve bir makalenin veya yayınlanmış makalenin reddedilmesine veya geri çekilmesine neden olabilir.

Makalenin ticari yazılım, donanım veya diğer ürünler hakkında rapor verdiği durumlarda, yazarlar makalenin başına herhangi bir çıkar çatışmasının olmadığını belirtmeleri veya olası herhangi bir çatışmanın niteliğini açıklamaları gereken bir beyan eklemelidir. Araştırma için tüm mali destek kaynakları da makalede açıklanmalıdır.

Bir makalenin yazar(lar)ı, makalenin Dergide yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda, yayınlanan makalenin telif hakkının Creative Commons “Attribution 4.0 International” lisansı kullanılarak korunacağını kabul eder. Bu lisans, başkalarının telif hakkıyla korunan çalışmayı ve buna dayalı türev çalışmaları belirli belirli koşullar altında özgürce kopyalamasına, dağıtmasına ve görüntülemesine izin verir.

Yazarlar, telif hakkına sahip olmadıkları herhangi bir resim veya eseri makalelerine dahil etmek veya bu tür resimleri veya eserleri makalelerine dahil etmek üzere uyarlamak için yazılı izin almaktan sorumludur. Telif hakkı sahibi, görsel(ler)in veya sanat eserinin, Creative Commons “Attribution 4.0 International” lisansı kapsamında makalenin bir parçası olarak çevrimiçi olarak ücretsiz olarak sağlanacağını açıkça belirtmelidir.

Yazarların isimleri makaleye katkı sırasına göre yazılmalıdır ve tüm yazarlar kendi katkılarından sorumludur. Yalnızca önemli katkılarda bulunan kişiler yazar olarak listelenmelidir; katkıları dolaylı veya marjinal olanlar (örneğin, çalışmanın taslaklarını gözden geçiren veya redaksiyon desteği sağlayan meslektaşlar veya denetçiler ve araştırma enstitüleri/merkezleri/laboratuvarlarının başkanları) makalenin sonundaki “Teşekkürler” bölümünde belirtilmelidir. , Referans Listesinden hemen önce. Sorumlu yazar, makaleye tüm uygun ortak yazarların ve uygun olmayan ortak yazarların dahil edilmediğinden ve listelenen tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır.

Yazar, Dergide yayınlanan bir makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık tespit ettiğinde, derhal editörleri bilgilendirmek ve makaleyi düzeltmek veya uygun şekilde geri çekmek için editörlerle işbirliği yapmakla yükümlüdür.

Hakemlerin Sorumlulukları

Derginin hakemleri dergi için gönüllü olarak çalışırlar. Bu kişilerin çoğunun tam zamanlı bir işte çalıştığı göz önüne alındığında, Dergi için gözden geçirme faaliyetleri, zorunlu olarak, onların birinci önceliği olmamalıdır. Gözden geçirenler, örneğin, mevcut istihdam iş yükleri ve/veya diğer taahhütleri bir incelemeyi zamanında tamamlamalarını ve mevcut görevin hakkını vermelerini yasaklıyorsa, kendi takdirlerine bağlı olarak belirli makaleleri inceleme davetlerini reddetmekte özgürdür. zaman aralığı. Ayrıca kendilerini yetersiz hissettikleri makale inceleme ödevlerini de kabul etmemelidirler.

Makale ödevlerini kabul eden hakemlerin normalde değerlendirmelerini bir ay içinde göndermeleri beklenir. Herhangi bir aşamada, incelemeyi gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığa sahip olmadıklarını veya incelemeyi gerçekleştirirken potansiyel bir çıkar çatışması olabileceğini (örneğin, rekabet ortamından kaynaklanan bir , yazarlardan, kurumlardan veya makaleyle ilişkili şirketlerden herhangi biriyle işbirliği veya diğer ilişkiler veya bağlantılar).

Hakemler tarafından akran değerlendirmesi süreci yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. İnceleme için alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak ele alınmalı ve Dergi Editörü tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır.

Hakemlerden incelemelerini yaparken, yazar(lar)a yönelik kişisel eleştiri yapmaktan kaçınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde yapmaları istenir. Görüşlerini açık bir şekilde ifade etmeleri, yapılan tüm önerileri açıklamaları ve gerekçelendirmeleri için teşvik edilirler. Makale, kendilerine göre yayınlanamaz olsa bile, yazar(lar)ın çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olmak için her zaman ayrıntılı ve yapıcı geri bildirim sağlamaya çalışmalıdırlar.

Hakemler, incelemelerinde, yazar(lar) tarafından atıf yapılmamış ilgili yayınlanmış çalışmaları, kaynakların uygun şekilde belirtilmediği durumlarla birlikte belirtmelidir. Sorumlu editörün dikkatine, incelenmekte olan bir makale ile haberdar oldukları diğer yayınlanmış makaleler veya makaleler arasındaki büyük benzerliklerin yanı sıra, makalede bildirilen araştırmanın etik olarak kabul edilebilirliği ile ilgili olabilecek her türlü endişeyi bildirmelidirler.

Editörlerin Sorumlulukları

Dergiye gönderilen bir yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verme konusunda nihai sorumluluk Dergi'ye aittir ve bunu yaparken Dergi yayın kurulu tarafından belirlenen dergi politikaları tarafından yönlendirilir ve iftira konusunda o zaman geçerli olacak yasal gereklilikler tarafından kısıtlanır, telif hakkı ihlali ve intihal. Editör, yayın kararlarını verirken Yardımcı Editöre ve editör ekibinin diğer üyelerine ve ayrıca hakemlere danışabilir. Editörler, yazar(lar)ın ırkı, rengi, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inançları, etnik kökeni, vatandaşlığı veya siyasi felsefesine bakılmaksızın yazıları entelektüel içerikleri açısından değerlendirecektir. İncelenmekte olan bir makale hakkında yazar(lar), hakemler ve potansiyel hakemler ve bazı durumlarda uygun olduğu şekilde Dergi yayın kurulu üyeleri dışında hiç kimseye açıklamayacaktır. Ek olarak, editörler bir makalenin yazar(lar)ının kimliğini o makalenin hakemlerine ifşa etmeyerek ve bunun tersini yaparak kör inceleme sürecinin bütünlüğünü sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerdir. Bir makaleyi yayınlanmak üzere değerlendirirken, makalenin titizliği, sunumunun kalitesi ve insanlığın bilgi birikimine katkısı ile ilgili standart kriterleri dikkate almanın yanı sıra, editörler aynı zamanda etik zararların en aza indirildiğine dair kanıt arayacaklardır. rapor edilen araştırmanın yürütülmesi. Belirli bir çalışmanın durumunda faydaların zararlardan daha fazla olup olmadığını sorgulayacaklardır. Dergi herhangi bir ülkeden makale gönderimini memnuniyetle karşıladığından, araştırma etiği ve etik onayı ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin dünya çapında farklılık gösterdiğini kabul etmek gerekir. Bu nedenle, editörlerin bu konuda yazar(lar)dan açıklama talep etmeleri ve ilgili kurumsal etik kurul veya araştırmayı onaylayan kuruldan bir yazı sağlamalarını talep etmeleri gerekebilir. Editörler, Dergide yayınlanan makalelerle ilgili geri çekme, endişe beyanı gönderme ve düzeltmeler yapma konusunda CORE'un Makaleleri Geri Çekme Yönergeleri tarafından yönlendirilecektir. CORE'un Araştırma Kurumları ve Araştırma Dürüstlük Vakaları Üzerine Dergiler Arasındaki İşbirliği konusundaki tavsiyeleri doğrultusunda araştırma kuruluşları ve kurumlarıyla yakın çalışmaya kararlıdırlar.

Bu dergide herhangi bir makale gönderim, yayım veya düzenleme ücreti talep edilmemektedir. Makale gönderim ve yayım süreci tamamen ücretsizdir.

EBSCOhost.jpg
        Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220


Creative Commons Lisansı