Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Classroom Management Practices of Teachers in the Scope of Culturally Responsive Teaching

Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1, 1 - 28, 27.01.2023

Öz

Culturally responsive teaching is the design of teaching to enable culturally diverse students to learn by using their cultural characteristics, experiences, and perspectives. The cultural differences of every child require teachers to implement educational practices responsive to cultural values. The purpose of the study was to evaluate the classroom behaviors of teachers with foreign students and their teaching management processes. Based on the information obtained through classroom observations, the opinions of teachers and school principals were taken. The findings indicate that teachers have poor communication with foreign students. On the other hand, it was revealed that they did not have any problems during the teaching process, but they did not make any preparations for foreign students before the lesson, they did not behave responsively to cultural values during the lesson and they considered themselves sufficient in this regard. Within the scope of the findings, it was important to take precautions and provide training to increase teachers' awareness and skills regarding culturally responsive teaching practices both in the pre-service period and in the service.

Kaynakça

  • Sarıdaş, G. & Çobanoğlu, F. (2023). Classroom management practices of teachers in the scope of culturally responsive teaching. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 7(1), 1-28.

Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim Kapsamında Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Uygulamaları

Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1, 1 - 28, 27.01.2023

Öz

Kültürel değerlere duyarlı eğitim, kültürel olarak farklı öğrencilerin kültürel özelliklerini, deneyimlerini ve bakış açılarını kullanarak öğrenmelerini sağlamak için öğretimin tasarlanmasıdır. Her çocuğun sahip olduğu kültürel farklılıklar, öğretmenlerin kültürel değerlere duyarlı eğitim uygulamaları gerçekleştirmelerini gerektirir. Araştırmanın amacı da bu gereklilik bağlamında, yabancı uyruklu öğrencilere sahip öğretmenlerin sınıf içi davranışlarını ve öğretimi yönetme süreçlerini değerlendirmektir. Bu kapsamda sınıf gözlemleri yapılmış ve elde edilen bilgilere dayanarak öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrenciler ile iletişimlerinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Buna karşın, öğretim süreci içerisinde sorun yaşamadıkları, fakat yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ders öncesi bir hazırlık yapmadıkları, ders esnasında kültürel değerlere duyarlı davranış sergilemedikleri ve kendilerini de yeterli gördükleri ortaya konulmuştur. Bulgular kapsamında hem hizmet öncesi dönemde hem de hizmet içinde öğretmenlerin kültürel değerlere duyarlı eğitim uygulamalarına yönelik farkındalıklarının ve becerilerinin arttırılmasını sağlayacak önlemlerin alınması ve eğitimlerin verilmesi önemli görülmektedir.

Kaynakça

  • Sarıdaş, G. & Çobanoğlu, F. (2023). Classroom management practices of teachers in the scope of culturally responsive teaching. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 7(1), 1-28.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gürkan SARIDAŞ> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-7989-2130
Türkiye


Fatma ÇOBANOĞLU>
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3584-0814
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sarıdaş, G. & Çobanoğlu, F. (2023). Classroom Management Practices of Teachers in the Scope of Culturally Responsive Teaching . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 7 (1) , 1-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/75626/1125684

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı