Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 1 - 19, 31.05.2018

Öz

Kaynakça

 • BDDK. (2000). Yıllık Rapor. Ankara: BDDK.
 • BDDK. (2009). Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi. Ankara: BDDK.
 • BDDK. (2017). Yıllık Rapor. Ankara: BDDK.
 • Çelebi, Esat (2001). "2001 Yılında Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü". Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 2. Sayı 2. 15-28.
 • Eğilmez, Mahfi (2012). Nedir Bu Yapısal Reformlar?. http://www.mahfiegilmez.com/2012/01/nedir-bu-yapsal-reformlar.html (Erişim Tarihi: 01.03.2018).
 • Eğilmez, Mahfi (2015). Güncellenmiş Yapısal Reformlar Rehberi. http://www.mahfiegilmez.com/2015/10/guncellenmis-yapsal-reformlar-rehberi.html (Erişim Tarihi: 09.01.2018).
 • Erdönmez, Pelin Ataman (2003). "Türkiye'de 2001 Yılındaki Mali Kriz Sonrasında Kurumsal Sektörde Yeniden Yapılandırma". Bankacılar Dergisi, (Türkiye Bankalar Birliği). Sayı 47. 38-55.
 • Fırat, Emine (2006). Ekonomik Krizler ve İstikrar Paketleri Türkiye Uygulaması (1980-2002), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi. İktisat Anabilim Dalı. Konya.
 • Hiç, Mükerrem (2001). "Ekonomik Kriz Anatomisi Sonuçlar ve alınacak Dersler". Yeni Türkiye Dergisi. Eylül-Ekim 2001. S.41.
 • İbiş, Emre (2013). 2001 Krizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı. Ankara.
 • Sungur, Onur (2015). "2000 Sonrası Türk Ekonomisin; Büyüme, Enflasyon, İşsizlik, Borçlanma ve Dış Ticarette Gelişmeler". Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 243-249.
 • TBB. (2001). TBB: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (Erişim Tarihi: 15.12.2017)
 • Türkiye Bankalar Birliği (2008). 50. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi “1958-2007”. https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/808/2tbb50yil.pdf (Erişim Tarihi: 02.02.2018).
 • TBB. (2017). TBB: http://www.tbb.org.tr (Erişim Tarihi: 02.11.2017).
 • TCMB. (2005). TCMB: http://www.tcmb.gov.tr (Erişim Tarihi: 03.10.2017).
 • Yıldırtan, Dina Çakmur (2007). Finansla Krizler ve Erken Uyarı Sistemleri. İstanbul: Nobel Kitap Yayınevi.

Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 1 - 19, 31.05.2018

Öz

2001
senesinde Türkiye’ de yaşanan finansal kriz yapısı itibariyle bir bankacılık
krizi olarak görülmesine rağmen bu krizin ortaya çıkışında temel bazı yapısal
ekonomik sorunlar rol oynamıştır. O dönem ülkemizde izlenen kur politikası ve
faizlerin kısa dönem seyrine bakıldığında krizin sinyallerinin önceden
verildiğini görebilmekteydik. Bu kriz yaşandığı dönemde dünya çapında benzer
ekonomilerin böylesine derin şoklar yaşamadığından hareket ile krizin var olan
yapısı ile ülkemize has yapısal sorunlardan kaynaklandığı görülmektedir. 2000
senesinden başlayarak uygulanan döviz kur rejimi ve böylelikle enflasyon ile
mücadelede başarılı sonuçlar almayı hedefleyen maliye politikaları daha ziyade
heterodoks yapısı ile öne çıkmaktaydı. Aynı dönemde bankacılık sektörünün mali
tablolarına bakıldığında döviz cinsinden alacakların çok üzerinde olan döviz
cinsinden borçlar görülmekteydi. Bankacılık sektöründe yapılması hedeflenen
reformlar yeterince hızlı devreye alınamamıştı. Geri dönüşü olmayan kredilerin
yol açtığı sorunlar ancak bankalar mecburi süreçler sonucunda TMSF (Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu)’ na devredilince ortaya çıkmıştır. Kamu bankaları
destekleme kredilerinin kontrolsüz kullanımı nedeniyle bilanço dengesizlikleri
yaşarken özel bankalar çeşitli suiistimaller neticesinde benzer sorunları
farklı açılardan yaşamaktaydılar. 2001 senesinde yukarıda belirtilen sebepler
dolayısıyla kaçınılmaz bir kriz sürecine sürüklenmiştir. 2001 senesinde patlak
veren bu kriz ülkemizde bankacılık ve maliye politikaları anlamında ciddi
sonuçlara yol açmış ve kendinden sonraki döneme ait düzenlemeler üzerinde
önemli etkiler bırakmıştır. Bu makalede 2001 finansal krizinin sebepleri ve
sonuçları noktasında bankacılık sektöründe yol açtığı etkiler ile son dönem
bankacılık sektörünün durumuna değinilmiştir.

Kaynakça

 • BDDK. (2000). Yıllık Rapor. Ankara: BDDK.
 • BDDK. (2009). Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi. Ankara: BDDK.
 • BDDK. (2017). Yıllık Rapor. Ankara: BDDK.
 • Çelebi, Esat (2001). "2001 Yılında Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü". Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 2. Sayı 2. 15-28.
 • Eğilmez, Mahfi (2012). Nedir Bu Yapısal Reformlar?. http://www.mahfiegilmez.com/2012/01/nedir-bu-yapsal-reformlar.html (Erişim Tarihi: 01.03.2018).
 • Eğilmez, Mahfi (2015). Güncellenmiş Yapısal Reformlar Rehberi. http://www.mahfiegilmez.com/2015/10/guncellenmis-yapsal-reformlar-rehberi.html (Erişim Tarihi: 09.01.2018).
 • Erdönmez, Pelin Ataman (2003). "Türkiye'de 2001 Yılındaki Mali Kriz Sonrasında Kurumsal Sektörde Yeniden Yapılandırma". Bankacılar Dergisi, (Türkiye Bankalar Birliği). Sayı 47. 38-55.
 • Fırat, Emine (2006). Ekonomik Krizler ve İstikrar Paketleri Türkiye Uygulaması (1980-2002), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi. İktisat Anabilim Dalı. Konya.
 • Hiç, Mükerrem (2001). "Ekonomik Kriz Anatomisi Sonuçlar ve alınacak Dersler". Yeni Türkiye Dergisi. Eylül-Ekim 2001. S.41.
 • İbiş, Emre (2013). 2001 Krizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı. Ankara.
 • Sungur, Onur (2015). "2000 Sonrası Türk Ekonomisin; Büyüme, Enflasyon, İşsizlik, Borçlanma ve Dış Ticarette Gelişmeler". Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 243-249.
 • TBB. (2001). TBB: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (Erişim Tarihi: 15.12.2017)
 • Türkiye Bankalar Birliği (2008). 50. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi “1958-2007”. https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/808/2tbb50yil.pdf (Erişim Tarihi: 02.02.2018).
 • TBB. (2017). TBB: http://www.tbb.org.tr (Erişim Tarihi: 02.11.2017).
 • TCMB. (2005). TCMB: http://www.tcmb.gov.tr (Erişim Tarihi: 03.10.2017).
 • Yıldırtan, Dina Çakmur (2007). Finansla Krizler ve Erken Uyarı Sistemleri. İstanbul: Nobel Kitap Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat KESEBİR

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beuiibfaid404028, journal = {Akademik İzdüşüm Dergisi}, issn = {2547-9725}, address = {aid@beu.edu.tr}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, number = {2}, pages = {1 - 19}, title = {Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler}, key = {cite}, author = {Kesebir, Murat} }
APA Kesebir, M. (2018). Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler . Akademik İzdüşüm Dergisi , 3 (2) , 1-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/37205/404028
MLA Kesebir, M. "Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler" . Akademik İzdüşüm Dergisi 3 (2018 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/37205/404028>
Chicago Kesebir, M. "Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler". Akademik İzdüşüm Dergisi 3 (2018 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler AU - MuratKesebir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik İzdüşüm Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 3 IS - 2 SN - 2547-9725- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik İzdüşüm Dergisi Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler %A Murat Kesebir %T Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler %D 2018 %J Akademik İzdüşüm Dergisi %P 2547-9725- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kesebir, Murat . "Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler". Akademik İzdüşüm Dergisi 3 / 2 (Mayıs 2018): 1-19 .
AMA Kesebir M. Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler. AİD. 2018; 3(2): 1-19.
Vancouver Kesebir M. Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler. Akademik İzdüşüm Dergisi. 2018; 3(2): 1-19.
IEEE M. Kesebir , "Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler", Akademik İzdüşüm Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 1-19, May. 2018

Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı ve yayınlanan yazılarında her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.