Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 20 2020-03-25

E-Devletin Güvenlik Bağlantılı Sorumlulukları ve E-Vatandaşın Hakları

Zerrin TOPRAK KARAMAN [1]


E-Devlet, kamu yönetimi teşkilatlanmasının yürüttüğü kamu hizmetleriyle doğrudan ilgili bir kavramdır. Planlamadan kontrole, yönetim süreci aşamalarının desteklenerek kamu hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak için başvurulan dijital bir yöntemdir. Dijital kamu hizmetleri, halk ve idareler arasındaki etkileşimi daha hızlı, daha az pahalı, verimli, izlenebilir ve rahat yapılabilir hale getirerek, kurumlar ve bireylerin karşılıklı yükünü azaltmaktadır. Ayrıca, dijital teknolojilerin kullanılması yoluyla, devletin modernleşmesi stratejilerini bütünleştirerek, topluma ekonomik ve sosyal fayda yaratması hedeflenmektedir. Felsefesi gereği, kurumlar arası işbirliğini de sağlamaktadır. E-Hizmetler yoluyla, “devlet” ve “vatandaş” ilişkilerinin planlaması ve yöne-timi giderek kamu yönetimlerinin yapılanma çalışmalarının merkezinde yer almaya başlamıştır. Bu yöndeki uluslararası çalışmalar incelendiğinde birçok ülkenin, yöne-timde doğrulanmış bilgi akışına dayalı verimliliği sağlamak amacıyla çeşitli adlar al-tında, devletten vatandaşa internet erişimleri sağlama uygulamalarını hızlandırdığı anlaşılmaktadır. Halka yönelik açıklamalarda, e-kamu hizmetleri yapılanmasında he-deflenen amacın, ihtiyaç duyulan bilgiye hızla ve kolaylıkla erişebilme imkânı; Vergi ödemeleri, lisanslar, pasaport alma gibi işlemleri desteklemede kolaylıklar sağlandığı belirtilmektedir. Faydayı çoğaltan yönde etkileri için de; yönetime katılım ve idareyle etkileşimin kolaylaşması yanında, halkın yönetime katılımı ve hizmetlerin kalitesinin artması beklenmektedir. İdarenin halka bilgi vermesinin sağladığı etkileşim ile vatandaşların hukuki düzenlemeler, hizmetler ve politikaları hakkında daha bilinçli olmalarının sağlanacağına vurgu yapılmaktadır. Vatandaş için, e-devlet yönetimi ve hizmetleri: kamu politikasına ilişkin bilgiler, istihdam ve iş fırsatları, oylama bilgileri, vergi beyannamesi, lisans tescil veya yenileme, para cezalarının ödenmesi ve sunulması gibi çok çeşitli bilgi ve hizmetlere erişim fırsatı yanında; bu yöndeki çalışmaların çevre koruyucu politikalara da hizmet edeceği, kamu yönetiminin ülke bütününde oluşan rakamsal analizlere dayanarak daha etkin çalışmasına yardımcı olabilecek yeni taktikler ve stratejiler oluşturabileceği anlamına da gelmektedir. Bu makalenin hedeflediği amaç, e-devletin sorumlulukları ile e-vatandaş haklarının, modern güvenlik tanısı kapsamında, 2018 tarihinde uygulamaya giren Türkiye Başkanlık modeliyle ilişkilendirilerek incelenmesidir.
e-devlet, siber güvenlik, e-vatandaşın hakları, e-demokrasi, e-yönetişim
  • 1. European Union. (2016, 04 19). European Union Comission and İt's Priorities. 04 05, 2018 tarihinde http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-179-EN-F1-1.PDF adresinden alındı 2. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı. (2013, 12 01). Türkiye Afet Müdahale Planı. 10 01, 2018 tarihinde https://www.afad.gov.tr: https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2419/files/Afet_Mud_Pl_ResmiG_20122013.pdf adresinden alındı 3. Chief Information Officer. (tarih yok). 04 20, 2016 tarihinde Chief Information Officer Topics : https://www.cio.gov/fed-it-topics/cybersecurity/cybersecurity-national-action-plan adresinden alındı 4. Council of Europe. (2009, 02 18). Council of Europe. 03 25, 2018 tarihinde https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf adresinden alındı 5. Council of Europe. (2010, 05 01). 04 04, 2018 tarihinde Council of Europe What We Do: https://www.coe.int/en/web/edc/charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education adresinden alındı 6. Dahora, K. (2011). Cyber Crime in the Society: Problems and Preventions. Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 3(1), 240-259. 7. E-devlet (2019) 15.04.2019 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=politikalar, adresinden alındı Eryılmaz, Bilal. (2018). Kamu Yönetimi, 11. Baskı, 15. 8. European Public Administration Network. (2008, 09 01). 04 04, 2018 tarihinde European Public Administration Network: http://www.eupan.eu/files/repository/7_steps_EN.pdf adresinden alındı 9. European Union. (2009, 11 18). 04 06, 2018 tarihinde European Comission: https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf adresinden alındı 10. European Union. (2010, 12 15). Comission and İt's Priorities. 04 06, 2018 tarihinde https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:EN:PDF adresinden alındı 11. EUROPOL. (2018, 04 20). 09 28, 2018 tarihinde EUROPOL Activities and Services: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018 adresinden alındı 12. T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. (2016, 08 09). T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi. 09 28, 2018 tarihinde http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/2016-2019guvenlik.pdf adresinden alındı 13. Türkiye Büyük Millet Meclisi md.3 . (2003, 03 01). Sınıaşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 09 24, 2018 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4800.html adresinden alındı 14. United Nations Economic Commission for Europe. (2018). United Nations Economic Commission for Europe Documents. 10 01, 2018 tarihinde http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/KBD_Newsletter/Issue_4/Poelmans.pdf adresinden alındı 15. United Nations Public Administration Network. (2018). 04 04, 2018 tarihinde http://www.burgerlink.nl/Documenten/englishsite/citizen-charters/citizen-charters.html adresinden alındı
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Zerrin TOPRAK KARAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { beuiibfaid687089, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi}, issn = {2547-9725}, address = {aid@beu.edu.tr}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {1 - 20}, doi = {}, title = {E-Devletin Güvenlik Bağlantılı Sorumlulukları ve E-Vatandaşın Hakları}, key = {cite}, author = {Toprak Karaman, Zerrin} }
APA Toprak Karaman, Z . (2020). E-Devletin Güvenlik Bağlantılı Sorumlulukları ve E-Vatandaşın Hakları . Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi , 5 (1) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/53285/687089
MLA Toprak Karaman, Z . "E-Devletin Güvenlik Bağlantılı Sorumlulukları ve E-Vatandaşın Hakları" . Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 5 (2020 ): 1-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/53285/687089>
Chicago Toprak Karaman, Z . "E-Devletin Güvenlik Bağlantılı Sorumlulukları ve E-Vatandaşın Hakları". Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 5 (2020 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - E-Devletin Güvenlik Bağlantılı Sorumlulukları ve E-Vatandaşın Hakları AU - Zerrin Toprak Karaman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 5 IS - 1 SN - 2547-9725- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi E-Devletin Güvenlik Bağlantılı Sorumlulukları ve E-Vatandaşın Hakları %A Zerrin Toprak Karaman %T E-Devletin Güvenlik Bağlantılı Sorumlulukları ve E-Vatandaşın Hakları %D 2020 %J Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi %P 2547-9725- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Toprak Karaman, Zerrin . "E-Devletin Güvenlik Bağlantılı Sorumlulukları ve E-Vatandaşın Hakları". Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 5 / 1 (Mart 2020): 1-20 .
AMA Toprak Karaman Z . E-Devletin Güvenlik Bağlantılı Sorumlulukları ve E-Vatandaşın Hakları. AKADEMİK İZDÜŞÜM DERGİSİ. 2020; 5(1): 1-20.
Vancouver Toprak Karaman Z . E-Devletin Güvenlik Bağlantılı Sorumlulukları ve E-Vatandaşın Hakları. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi. 2020; 5(1): 1-20.