Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 56 - 69 2020-03-25

90’lı yılların ilk yarısından itibaren İnternet Devrimiyle birlikte başlayan dijitalleşme süreci, günlük yaşantıda ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin yanı sıra birçok endüstride faaliyet gösteren işletmelerde yaşanan değişimin de en önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir. Özellikle işletme operasyonlarında dijital teknolojilerin kullanımı ile birlikte iş süreçlerinde etkinlik, verimlilik, maliyetlerde tasarruf ve şeffaflık gibi faydalar açıkça gözlemlenmeye başlamıştır. Bu çalışmada dijitalleşmenin lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelere özellikle iş süreçlerinde ne tür etkiler meydana getirdiği ve gelecekte ne tür etkiler yapabileceği güncel literatürün, kurum raporlarının ve firmalardan örneklerin incelenmesi ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Gelişen yeni teknolojiler ve dijital sistemler firmaların rekabet avantajını elde edebilmek adına lojistik faaliyetlerinde dijitalleşmeye gitmelerinin zorunlu olduğu hususu ortaya çıkmıştır. Çünkü günümüz müşterileri sevkiyatlarda hız, güvenlik ve düşük maliyetler talep etmekte, internetin yaygınlaşması ile müşteriler farklı sevkiyat alternatiflerine erişebilince şiddetli rekabet de kaçınılmaz olmaktadır. Bu çalışmanın lojistik sektörü ile alakalı gelecek araştırmalar için fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Lojistik Yönetimi, Dijitalleşme, Dağıtım Kanalı, Lojistik 4.0
 • Androit Market Research (2018). Digital Transformation In Transportation And Logistics Market, https://www.adroitmarketresearch.com/researchreport/purchase/973
 • Armengaud, E., Sams, C., Von Falck, G., List, G., Kreiner, C., & Riel, A. (2017). Industry 4.0 as digitalization over the entire product lifecycle: Opportunities in the automotive domain. In European Conference on Software Process Improvement (pp. 334-351). Springer, Cham.
 • Baki, B. (2004). Lojistik Yönetimi ve Lojistik Sektör Analizi.Trabzon: Lega Kitabevi.
 • Bi̇lgi̇ç, E., Türkmenoğlu, M., & Bozoğlu Bati, G . (2019). İş analitiği ve değer zinciri: Detaylı ve sistematik bir literatür taraması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (54), 1-24 . DOI: 10.18070/erciyesiibd.510774
 • Brennen, J.S. & Kreiss, D. (2016), “Digitalization”, in Jensen, K.B., Rothenbuhler, E.W., Pooley, J.D. and Craig, R.T. (Eds), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, Wiley-Blackwell, Chichester, pp. 556-566.
 • Caylar, P., Naik, K., & Noterdaeme, O. (2016). Digital in industry: From buzzword to value creation. Retrieved 25 January 2020, from https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-in-industry-from-buzzword-to-value-creation Delivered Magazine, DHL, 2019
 • Digital Supply Chain (2016), “Smart Cars to take DHL package deliveries in German pilot”, www.supplychaindigital.com, 2016, https://www.supplychaindigital.com/scm/smart-cars-take-dhl-package-deliveries-german-pilot
 • Gartner Inc., (2020) Digitalzation, https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitalization
 • Geisberger, E., & Broy, M., (2012). agendaCPS – Integrierte Forschungsagenda Cyber- Physical Systems. Berlin, Springer. Geissbauer, R., Lübben, E., Schrauf, S., & Pillsbury, S. (2018). How industry leaders build integrated operations ecosystems to deliver end-to-end customer solutions (pp. 5-62). PwC Strategy&. 3 Ocak 2020 tarihinde https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/ industry4-0/global-digital-operations-study-digital-champions.pdf adresinden alındı.
 • Gülenç, İ. F., & Karagöz, B. (2008). E-Lojistik ve Türkiye’de e-lojistik uygulamaları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (15), 73-91.
 • K. Sabbagh, R. Friedrich, B. El-Darwiche, M. Singh, S. Ganediwalla & R. Katz. (2012). Maximizing the impact of digitization (Strategy&) [Online]. Previously published in the Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected World, pwc, pp. 68-73, 2012. Available: http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Strategyand_Maximizing-the-Impact-of-Digitization.pdf
 • Kane, G., Palmer, D., Phillips, A., Kiron, D., & Buckley, N. (2018). Coming of Age Digitally Learning, Leadership, and Legacy. MIT Sloan Management Review and Deloitte’. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/projects/coming-of-age-digitally/
 • Karcıoğlu, R., & Temelli, F., (2014). Loji̇sti̇k Faali̇yetler Ve Yöneti̇mi̇: Erzurum’daki̇ Loji̇sti̇k Kargo Fi̇rmasi Çalişanlarina Yöneli̇k Bi̇r Araştirma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 23-42.
 • Kewill Inc. (2013). Logistics in 2020. 2 Ocak 2020 tarihinde http://info.kewill.com/ rs/kewill/images/Kewill%20Whitepaper%20%20Logistics%20in%202020%2020The%20Future%20is%20Closer%20Than%20You%20Think.pdf adresinden alındı.
 • Küçük, O. (2011). Lojistik ilkeleri ve yönetimi. Seçkin Yayıncılık.
 • Legner, C., Eymann, T., Hess, T., Matt, C., Böhmann, T., Drews, P., ... & Ahlemann, F. (2017). Digitalization: opportunity and challenge for the business and information systems engineering community. Business & information systems engineering, 59(4), 301-308.
 • Logistics Trend Radar, DHL DHL Customer Solutions & Innovation, 2013
 • Mc Kinsey Inc (2016), “Supply Chain 4.0 – the next-generation digital supply chain”, (https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/supply-chain-40--the-next-generation-digital-supply-chain)
 • MorningFuture. (2019). The future of logistics is digital. Retrieved 4 January 2020, from https://www.morningfuture.com/en/article/2019/04/03/digital-transformation-logistics/588
 • Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., & Teppola, S. (2017). Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice. International journal of information systems and project management, 5(1), 63-77.
 • Pfohl, H. C., Yahsi, B., & Kurnaz, T. (2015). The impact of Industry 4.0 on the Supply Chain. In Innovations and Strategies for Logistics and Supply Chains: Technologies, Business Models and Risk Management. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Vol. 20 (pp. 31-58). Berlin: epubli GmbH.
 • Roland Berger Strategy Consultants (2015). The digital transformation of industry, 4 Ocak 2020 tarihinde www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/ roland_berger_digital_transformation_of_industry_20150315.pdf adresinden alındı.
 • Strategyand Consulting (2018). “How digitization makes the supply chain more efficient, agile, andcustomer-focused”, https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/digitization-more-efficient.html
 • Unruh, G., Kiron, D. (2017), “Digital transformation on purpose”, MIT Sloan Management Review, https://sloanreview.mit.edu/article/ digital-transformation-on-purpose/
 • Yu, Y., Wang, X., Zhong, R., & Huang, G. Q. (2016). E-commerce logistics in supply chain management: Practice perspective. Procedia Cirp.
 • Westerman, G., Calméjane, C., Bonnet, D., Ferraris, P. & McAfee, A. (2011), “Digital transformation: a road-map for billion-dollar organizations”, MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting, Cambridge, MA and Paris.
 • World Economic Forum. (2016). Logistics Industry (pp. 5-30). Retrieved from http://reports.weforum.org/digital-transformation/the-digital-transformation-of-logistics-threat-and-opportunity/
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emrah BİLGİÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kayseri Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4376-4337
Yazar: Ahmet KOÇAK
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { beuiibfaid695343, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi}, issn = {2547-9725}, address = {aid@beu.edu.tr}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {56 - 69}, doi = {}, title = {Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Bi̇lgi̇ç, Emrah and Türkmenoğlu, Mehmet Ali and Koçak, Ahmet} }
APA Bi̇lgi̇ç, E , Türkmenoğlu, M , Koçak, A . (2020). Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi . Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi , 5 (1) , 56-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/53285/695343
MLA Bi̇lgi̇ç, E , Türkmenoğlu, M , Koçak, A . "Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi" . Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 5 (2020 ): 56-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/53285/695343>
Chicago Bi̇lgi̇ç, E , Türkmenoğlu, M , Koçak, A . "Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 5 (2020 ): 56-69
RIS TY - JOUR T1 - Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi AU - Emrah Bi̇lgi̇ç , Mehmet Ali Türkmenoğlu , Ahmet Koçak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 69 VL - 5 IS - 1 SN - 2547-9725- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi %A Emrah Bi̇lgi̇ç , Mehmet Ali Türkmenoğlu , Ahmet Koçak %T Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi %D 2020 %J Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi %P 2547-9725- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Bi̇lgi̇ç, Emrah , Türkmenoğlu, Mehmet Ali , Koçak, Ahmet . "Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 5 / 1 (Mart 2020): 56-69 .
AMA Bi̇lgi̇ç E , Türkmenoğlu M , Koçak A . Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi. AKADEMİK İZDÜŞÜM DERGİSİ. 2020; 5(1): 56-69.
Vancouver Bi̇lgi̇ç E , Türkmenoğlu M , Koçak A . Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi. 2020; 5(1): 56-69.