Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 97 - 109, 30.06.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı, istihdamın korunması ve geliştirilmesi amacıyla 2012 yılında Türkiye İş Kurumu’nda başlatılan iş ve meslek danışmanlığı sisteminin işlerliğini iş ve meslek danışmanlarının deneyim ve bakış açılarıyla tespit etmektir. Çalışmada öncelikle konu ile ilgili literatürün özeti ortaya konmuş, daha sonra sahadan toplanılan veriler analiz edilmiştir. En sonunda da bu verilerin sonuçları üzerinde tartışılmıştır. Mevcut sistemde her bir iş ve meslek danışmanı istihdam ve eğitimle ilgili her işi yapmaktadırlar. İş ve meslek danışmanları, bu uygulamanın verimliliğine ilişkin herhangi bir fikre sahip olmadıklarını söylerken, işlerin (işyeri ziyareti, işe yerleştirme, mesleki eğitim vs.) gruplara bölünerek yapılması şeklindeki bir sistemin daha başarılı olacağına olan inançları güçlüdür. İş ve meslek danışmanlarınca genellikle iş danışmanlığı yapıldığı ve meslek danışmanlığına gereken önemin verilmediği, işe yerleştirme ve mesleki eğitim faaliyetlerinin zayıf kaldığı tespit edilmiştir. Performans kriterlerinin gerçekçi olmadığı, hedeflerin açık ve belirgin konulmadıkları ifade edilmektedir. Bu olumsuzluklar göz önüne alınarak mevcut sistemin değiştirilmesi, rehabilite edilmesi iş ve meslek danışmanlığı olgusunun verimliliği açısından olumlu olabilir.

Kaynakça

  • Akgeyik, Tekin (2011), “Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam Politikaları”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 54, 1-32. Ay, Sema (2014), “Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,19, 321-341. Biçerli, M. K. (2005), “Aktif İstihdam Politikaları İşsizliği Azaltır mı?”, Çimento İşveren Dergisi, 19(6), 4-15. Bozgeyikli, Hasan (2004), “Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 221-234. Emirgil, Burak Faik; Zeynep ACA ve Özlem Işığıçok (2014), “Türkiye’de İş ve Meslek Danışmanlığının Etkinliği: Sorun Alanları ve Beklentiler (Bursa İşkur Örneği)”, Çalışma ve Toplum, 2014/1, 139-162. Eser, Burçin Yılmaz ve Harun Terzi (2008), “Türkiye’de İşsizlik ve Avrupa İstihdam Stratejisi”, Erciyes İİBF Dergisi, 30, 229-250. İlhan, Süleyman (2008), “Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları Üzerine”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, 313-328. Kapar, Recep (2011) "Aktif İşgücü Piyasası Politikaları", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan Özel Sayısı, 55(1), 341-371. Koray, Meryem (2012), Sosyal Politika, İmge Kitabevi, İstanbul. Korkmaz, A. ve Mahiroğulları, A. (2007), İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları: Türkiye ve AB Ülkeleri, 2. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa. Taşkın, Kutluhan ve Ahmet Tozlu (2016), “Kamu Kesiminde Performans Değerlendirme Sistemi: İş ve Meslek Danışmanlarına Yönelik Bir Uygulama Önerisi”, TİSK Akademi, 2016/1, 136-159. Tokcan, Çetin (2011), ”Türkiye’de İnsangücü Açısından İşsizlik”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0(20), 37-44. Üşen, Şelale (2007), “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Aktif Emek Piyasası Politikaları”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 13(2), 65–94. www.iskur.gov.tr (İŞKUR Yıllık Faaliyet Raporları), Erişim Tarihi: 12.05.2017 Yıldız, Kemal (2016), “2008 Krizinden Günümüze İşkur’un Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Gelişimi” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), 249-266.

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 97 - 109, 30.06.2017

Öz

Kaynakça

  • Akgeyik, Tekin (2011), “Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam Politikaları”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 54, 1-32. Ay, Sema (2014), “Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,19, 321-341. Biçerli, M. K. (2005), “Aktif İstihdam Politikaları İşsizliği Azaltır mı?”, Çimento İşveren Dergisi, 19(6), 4-15. Bozgeyikli, Hasan (2004), “Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 221-234. Emirgil, Burak Faik; Zeynep ACA ve Özlem Işığıçok (2014), “Türkiye’de İş ve Meslek Danışmanlığının Etkinliği: Sorun Alanları ve Beklentiler (Bursa İşkur Örneği)”, Çalışma ve Toplum, 2014/1, 139-162. Eser, Burçin Yılmaz ve Harun Terzi (2008), “Türkiye’de İşsizlik ve Avrupa İstihdam Stratejisi”, Erciyes İİBF Dergisi, 30, 229-250. İlhan, Süleyman (2008), “Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları Üzerine”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, 313-328. Kapar, Recep (2011) "Aktif İşgücü Piyasası Politikaları", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan Özel Sayısı, 55(1), 341-371. Koray, Meryem (2012), Sosyal Politika, İmge Kitabevi, İstanbul. Korkmaz, A. ve Mahiroğulları, A. (2007), İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları: Türkiye ve AB Ülkeleri, 2. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa. Taşkın, Kutluhan ve Ahmet Tozlu (2016), “Kamu Kesiminde Performans Değerlendirme Sistemi: İş ve Meslek Danışmanlarına Yönelik Bir Uygulama Önerisi”, TİSK Akademi, 2016/1, 136-159. Tokcan, Çetin (2011), ”Türkiye’de İnsangücü Açısından İşsizlik”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0(20), 37-44. Üşen, Şelale (2007), “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Aktif Emek Piyasası Politikaları”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 13(2), 65–94. www.iskur.gov.tr (İŞKUR Yıllık Faaliyet Raporları), Erişim Tarihi: 12.05.2017 Yıldız, Kemal (2016), “2008 Krizinden Günümüze İşkur’un Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Gelişimi” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), 249-266.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kemal YILDIZ>
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Merve Çiloğlu Yörübulut>
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beyder316534, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2017}, volume = {12}, number = {1}, pages = {97 - 109}, title = {TÜRKİYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ}, key = {cite}, author = {Yıldız, Kemal and Çiloğlu Yörübulut, Merve} }
APA Yıldız, K. & Çiloğlu Yörübulut, M. (2017). TÜRKİYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 12 (1) , 97-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/31845/316534
MLA Yıldız, K. , Çiloğlu Yörübulut, M. "TÜRKİYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 (2017 ): 97-109 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/31845/316534>
Chicago Yıldız, K. , Çiloğlu Yörübulut, M. "TÜRKİYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 (2017 ): 97-109
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ AU - KemalYıldız, MerveÇiloğlu Yörübulut Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 109 VL - 12 IS - 1 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi TÜRKİYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ %A Kemal Yıldız , Merve Çiloğlu Yörübulut %T TÜRKİYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ %D 2017 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldız, Kemal , Çiloğlu Yörübulut, Merve . "TÜRKİYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 / 1 (Haziran 2017): 97-109 .
AMA Yıldız K. , Çiloğlu Yörübulut M. TÜRKİYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2017; 12(1): 97-109.
Vancouver Yıldız K. , Çiloğlu Yörübulut M. TÜRKİYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2017; 12(1): 97-109.
IEEE K. Yıldız ve M. Çiloğlu Yörübulut , "TÜRKİYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 97-109, Haz. 2017