Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE DIGITALIZATION PROCESS ON THE TECHNOLOGY ADAPTATION OF BUSINESSES

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 2, 117 - 127, 31.12.2021
https://doi.org/10.54860/beyder.1028117

Öz

Kaynakça

 • Kaynakça Akın, H. B. (2001). Yeni ekonomi: strateji, rekabet, teknoloji yönetimi. Çizgi Kitabevi.
 • Alavi, M. (1997). “Knowledge Management and Knowledge Management Systems”, Sayı/Number:3, Mart/March 2012
 • Balay, Refik, (2004). ‘Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim’, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt: 37, sayı: 2, 61–82
 • Bell, Daniel, (1973). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York.
 • Buckman, R. H. (2004). Building a knowledge-driven organization. McGraw-Hill.
 • Certo, S. C. (1989). Principles of modern management: functions and systems. Allyn and Bacon. Davenport, T. H., & Prusak, L. (2001).
 • Çalışkan, G. (2020), Dijitalleşme / Dijital Dönüşüm Nedir? https://binbiriz.com/blog/dijitallesme-dijital-donusum-nedir
 • Demirel, Yavuz ve SEÇKİN, Zeliha, (2008). ‘Bilgi Yönetimi Uygulamalarında Etkili Olan Faktörler Üzerine Mobilyacılık Sektöründe Bir Araştırma’, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, 107-122.
 • Earl, M. J. (1991). Information management: the strategic dimension (Oxford Ins). Clarendon Press.
 • Harrison, R., & Kessels, J. (2003). Human resource development in a knowledge economy : an organisational view. Palgrave Macmillan.
 • Kalkan. (2006). Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Yönetim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 22–36.
 • Katz, R. (2017). Social and Economic Impact of Digital Transformation on the Economy.
 • Malhotra, Y. (2003). Is Knowledge the Ultimate Competitive Advantage? Business Management Asia. September, 66-69.
 • Negroponte, N. 1995. Being Digital, New York: Alfred A. Knopf.
 • Nonaka, I. (1999). The Knowledge Creating Compnay. Harvard Business Review On Knowledge Management, Harvard Business School Press, U.S.A.
 • Odabaş, Hüseyin, (2003). ‘Kurumsal Bilgi Yöntemi’, Aylık Strateji Bilim Dergisi, Sayı:10
 • Öğüt, A. (2001). Bilgi Çağında Yönetim. Nobel Yayınları.
 • Özgener, Ş. (2002). Global Ölçekte Değer Yaratan Bilgi Yönetimi Stratejileri. 1. Ulusal Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, 483–496.
 • Sümer, Beyza, (2007). “Bilgi Toplumuna Dönüşüm Sürecinin Avrupa ve Türkiye’de İstihdam Yaratmaya Etkisi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, S.B.E.
 • Yankı, F.B. (2019), Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi (7),1-38
 • Yoo, Y. 2009. “Computing in Everyday Life: A Call for Research on Experiential Computing,” MIS Quarterly (34), pp. 213-231.
 • Yuan, F., Woodman, R. W., (2010). “Innovatıve behavior in the workplace: The role of performance and image outcome expectations”, Academy of Management Journal, Cilt. 53, No. 2,

DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 2, 117 - 127, 31.12.2021
https://doi.org/10.54860/beyder.1028117

Öz

ÖZET Bilgi ürünün tasarımından, üretimine, lojistikten, pazarlamaya, finanstan, müşteri ilişkilerine kadar her aşamada işletmeler için büyük bir güç ve avantajdır. Bilgi, bilgi yönetimi, bilgi teknolojisi işletmelerin sahip olduklarıyla yetinemedikleri en kritik öneme sahip kaynaklardandır. Öyle ki yenilikçi, rekabetçi, gelişen, büyüyen ve gelecekte yerini korumak ve hedeflerine ulaşmak isteyen işletmelerde sahip olunan bilgi ve teknoloji her zaman daha fazlasına ihtiyaç duyulan ve işletmelerin her gün daha yenisine ve daha fazlasına ihtiyaç duydukları kaynaklardır. Dijitalleşme de bu sürecin sonucunda ulaşılan iş, üretim, hizmet yapma biçimindeki değişimleri ve dönüşümü ifade eder. Bilgi yönetimi açısından, bilgiye ulaşmak, muhafaza etmek, kullanmak ve bundan menfaat sağlamak ancak gerekli teknolojik alt yapı ve bunun sağlayacağı hız ile işletmelerde çalışanların gereksinim duydukları bilginin paylaşımı, dağıtımı, bilginin etkin kullanımıyla sağlanacaktır. Bu da işletmelerde teknolojik araç, malzeme, alt yapıyı kapsadığı gibi bu teknolojiyi kullanacak nitelikte çalışanı da kapsamaktadır. Bilgi yönetimi ile işletmelerin devamlılığını sağlamak ve rekabete dayalı, hatayı, gecikmeyi mazur görmeyen koşullar altında üretim yaparken, ihtiyaç duyulan teknolojik değişim ve dijitalleşme vazgeçilmez hal almıştır.

Kaynakça

 • Kaynakça Akın, H. B. (2001). Yeni ekonomi: strateji, rekabet, teknoloji yönetimi. Çizgi Kitabevi.
 • Alavi, M. (1997). “Knowledge Management and Knowledge Management Systems”, Sayı/Number:3, Mart/March 2012
 • Balay, Refik, (2004). ‘Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim’, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt: 37, sayı: 2, 61–82
 • Bell, Daniel, (1973). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York.
 • Buckman, R. H. (2004). Building a knowledge-driven organization. McGraw-Hill.
 • Certo, S. C. (1989). Principles of modern management: functions and systems. Allyn and Bacon. Davenport, T. H., & Prusak, L. (2001).
 • Çalışkan, G. (2020), Dijitalleşme / Dijital Dönüşüm Nedir? https://binbiriz.com/blog/dijitallesme-dijital-donusum-nedir
 • Demirel, Yavuz ve SEÇKİN, Zeliha, (2008). ‘Bilgi Yönetimi Uygulamalarında Etkili Olan Faktörler Üzerine Mobilyacılık Sektöründe Bir Araştırma’, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, 107-122.
 • Earl, M. J. (1991). Information management: the strategic dimension (Oxford Ins). Clarendon Press.
 • Harrison, R., & Kessels, J. (2003). Human resource development in a knowledge economy : an organisational view. Palgrave Macmillan.
 • Kalkan. (2006). Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Yönetim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 22–36.
 • Katz, R. (2017). Social and Economic Impact of Digital Transformation on the Economy.
 • Malhotra, Y. (2003). Is Knowledge the Ultimate Competitive Advantage? Business Management Asia. September, 66-69.
 • Negroponte, N. 1995. Being Digital, New York: Alfred A. Knopf.
 • Nonaka, I. (1999). The Knowledge Creating Compnay. Harvard Business Review On Knowledge Management, Harvard Business School Press, U.S.A.
 • Odabaş, Hüseyin, (2003). ‘Kurumsal Bilgi Yöntemi’, Aylık Strateji Bilim Dergisi, Sayı:10
 • Öğüt, A. (2001). Bilgi Çağında Yönetim. Nobel Yayınları.
 • Özgener, Ş. (2002). Global Ölçekte Değer Yaratan Bilgi Yönetimi Stratejileri. 1. Ulusal Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, 483–496.
 • Sümer, Beyza, (2007). “Bilgi Toplumuna Dönüşüm Sürecinin Avrupa ve Türkiye’de İstihdam Yaratmaya Etkisi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, S.B.E.
 • Yankı, F.B. (2019), Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi (7),1-38
 • Yoo, Y. 2009. “Computing in Everyday Life: A Call for Research on Experiential Computing,” MIS Quarterly (34), pp. 213-231.
 • Yuan, F., Woodman, R. W., (2010). “Innovatıve behavior in the workplace: The role of performance and image outcome expectations”, Academy of Management Journal, Cilt. 53, No. 2,

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selahaddin Sami ÜZMEZ> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-7638-5133
Türkiye


Tuba BÜYÜKBEŞE>
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4174-9870
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beyder1028117, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2021}, volume = {16}, number = {2}, pages = {117 - 127}, doi = {10.54860/beyder.1028117}, title = {DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Üzmez, Selahaddin Sami and Büyükbeşe, Tuba} }
APA Üzmez, S. S. & Büyükbeşe, T. (2021). DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 16 (2) , 117-127 . DOI: 10.54860/beyder.1028117
MLA Üzmez, S. S. , Büyükbeşe, T. "DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 16 (2021 ): 117-127 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/67257/1028117>
Chicago Üzmez, S. S. , Büyükbeşe, T. "DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 16 (2021 ): 117-127
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ AU - Selahaddin SamiÜzmez, TubaBüyükbeşe Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.54860/beyder.1028117 DO - 10.54860/beyder.1028117 T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 127 VL - 16 IS - 2 SN - -1308-3937 M3 - doi: 10.54860/beyder.1028117 UR - https://doi.org/10.54860/beyder.1028117 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ %A Selahaddin Sami Üzmez , Tuba Büyükbeşe %T DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ %D 2021 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 16 %N 2 %R doi: 10.54860/beyder.1028117 %U 10.54860/beyder.1028117
ISNAD Üzmez, Selahaddin Sami , Büyükbeşe, Tuba . "DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 16 / 2 (Aralık 2021): 117-127 . https://doi.org/10.54860/beyder.1028117
AMA Üzmez S. S. , Büyükbeşe T. DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2021; 16(2): 117-127.
Vancouver Üzmez S. S. , Büyükbeşe T. DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2021; 16(2): 117-127.
IEEE S. S. Üzmez ve T. Büyükbeşe , "DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, c. 16, sayı. 2, ss. 117-127, Ara. 2021, doi:10.54860/beyder.1028117