Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 77 - 95 2020-06-15

Şerʻî Naslar Konusunda, Cumhûr ile Hanefîler Arasındaki Tearuz Sorununu Giderme Yolları
Şerʻî Naslar Konusunda, Cumhûr ile Hanefîler Arasındaki Tearuz Sorununu Giderme Yolları

Cevat DOĞMAÇ [1]


Haberler arasındaki tearuz problemini çözme konusu, nasların anlaşılması ve amele konu edilmesi açısından önemli bir husustur. Bu nedenle, tearuz ve mütearız haberler ile bunun çözüm yolları meseleleri geçmişten beri ulemanın zihnini meşgul edegelmiştir. Bu konuyu ele alan çalışmalarda, tearuzu giderme hususunda cumhur ile Hanefi mezhebi arasındaki yöntem farklılığına dikkat çekilmiştir. Bu çalışmada ise cumhur ve Hanefiler arasında genel kabul görmüş ihtilafa farklı bir şekilde yaklaşılmakta ve Hanefi menhecinin cumhurunkinden farklı olmadığı tezi savunulmaktadır.
Haberler arasındaki tearuz problemini çözme konusu, nasların anlaşılması ve amele konu edilmesi açısından önemli bir husustur. Bu nedenle, tearuz ve mütearız haberler ile bunun çözüm yolları meseleleri geçmişten beri ulemanın zihnini meşgul edegelmiştir. Bu konuyu ele alan çalışmalarda, tearuzu giderme hususunda cumhur ile Hanefi mezhebi arasındaki yöntem farklılığına dikkat çekilmiştir. Bu çalışmada ise cumhur ve Hanefiler arasında genel kabul görmüş ihtilafa farklı bir şekilde yaklaşılmakta ve Hanefi menhecinin cumhurunkinden farklı olmadığı tezi savunulmaktadır.
  • Eş-Şerîf Hâtim b. ʻÂrif el-ʻAvnî
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Çeviri Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6192-6737
Yazar: Cevat DOĞMAÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2020

ISNAD Doğmaç, Cevat . "Şerʻî Naslar Konusunda, Cumhûr ile Hanefîler Arasındaki Tearuz Sorununu Giderme Yolları". Bitlis İslamiyat Dergisi 2 / 1 (Haziran 2020): 77-95 .