Yıl 2019, Cilt , Sayı 91, Sayfalar 137 - 159 2019-10-22

The Importance of Cultural Diplomacy to Obtain Soft Power and Yunus Emre Institute as a Practitioner
Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü

Ahmet Nafiz Ünalmış [1]


In this article, public diplomacy and cultural diplomacy as a field of application of it which are among the facts that constitute soft power are examined conceptually. The purpose of this article is to emphasize importance of cultural diplomacy which is resource of soft power and activities of Yunus Emre Institute for Turkey. In this context, firstly, the relationship between soft power and culture is tried to be explained by the importance of culture in establishing soft power. In consequence of changes in the procedures for the application of public diplomacy in the recent history, the importance of cultural diplomacy in this area has been discussed and Turkey’s development, particularly in public diplomacy, in cultural diplomacy has been evaluated on the activities of the Yunus Emre Institute. In this article, the establishment process of Yunus Emre Institute is explained, and activities of the institute related to cultural diplomacy are examined by using numerical data and through the 2023 vision, the objectives of the institute which is related to cultural diplomacy has been given a place in the study.

Bu makalede yumuşak gücü meydana getiren unsurlardan kamu diplomasisi ve onun bir uygulama alanı olarak kültürel diplomasi, kavramsal açıdan incelenmiştir. Yumuşak güç kaynakları arasında yer alan kültürel diplomasinin ve Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetlerinin Türkiye açısından öneminin vurgulanması, bu makalenin amacını teşkil etmektedir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle yumuşak güç ve kültür arasındaki ilişki, yumuşak gücü tesis etmede kültürün önemi üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan yakın tarihte kamu diplomasisi uygulama usullerinin değişmesiyle kültürel diplomasinin bu alanda ortaya çıkan önemi anlatılarak Türkiye’nin başta kamu diplomasisi olmak üzere kültürel diplomaside kamusal düzeyde gösterdiği gelişim, Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir. Makalede, Yunus Emre Enstitüsü’nün kuruluş süreci anlatılmış, kültürel diplomasiye yönelik faaliyetleri sayısal verilerden yararlanılarak incelenmiş ve 2023 vizyonu doğrultusunda kültürel diplomasiyle ilgili hedeflerine yer verilmiştir.
 • “2017-2018 Stratejik Plan Yunus Emre Enstitüsü”. https://www.yee.org.tr/sites/default/files/yayin/2017-2018_staratejik_plan_21.12.2017.pdf (Erişim Tarihi: 23.11.2018).
 • “2023 Vizyonu Dünya Türkiye’yi Daha Yakından Tanıyor”. https://www.yee.org.tr/sites/default/files/2023_vizyonu.pdf (Erişim Tarihi: 21.11.2018)
 • Akçadağ, Emine (30/05/2014). Dünya’da ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi. http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/emineakcadag.pdf (Erişim Tarihi: 26.11.2018).
 • Cull, Nicholas (2009). Public Diplomacy Lesson From the Past. Figueroa Press.
 • Davutoğlu, Ahmet (2016). Stratejik Derinlik. İstanbul: Küre Yay.
 • Demir, Vedat (2012). Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç. İstanbul: Beta Yay.
 • Ekşi, Muharrem (2015). “Kültürel Diplomasi ve Yunus Emre Enstitüsü”. Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi. Ed. Mehmet Şahin ve Sanem Çevik. Ankara: Nobel Yay. 345-363.
 • Ekşi, Muharrem (2017). “Türkiye’nin Türk Dünyasına Yönelik Kamu Diplomasisi Yeni Araç ve Mekanizmaları”. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 17/1 Yaz: 9-19.
 • Ekşi, Muharrem (2018). Kamu Diplomasisi ve AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası. Siyasal Yay.
 • Kalın, İbrahim (2011). “Soft and Public Diplomacy in Turkey Perceptions”. Center For Strategic Research, Perceptions Journal of International Affairs XVI (3): 5-23.
 • Karadağ, Haluk (2016). Uluslararası İlişkilerde Kamu Diplomasisi. Ankara: Nobel Yay.
 • Kavoğlu, Samet (2018). Türk Kamu Diplomasisi Halkla İlişkiler Eksenli Model Arayışları. Eğitim Yay.
 • Nye, Joseph S. (2004.) Soft Power, The Means to Success in World Politics, Public Affairs. New York.
 • Önal, Buket (2018). “Türkiye’nin Orta Asya’da Uyguladığı Kamu ve Kültür Diplomasisi Politikaları”. Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler Türkiye ve Dünyadan Örnekler. Ed. Ayhan Nuri Yılmaz ve Gökmen Kılıçoğlu. Ankara: Nobel Yay. 41-96.
 • Özkan, Abdullah (t.y.). “21. Yüzyılın Trajik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi İmkânları”. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Stratejik Raporu No:70. http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/STR70_21._Yuzyilin_Stratejik_Vizyonu.pdf_66fb77c9-cd79-481e-a185-9a9c26ffe7b7.pdf (Erişim Tarihi: 24.11.2018).
 • Öztop, Fatma Anıl (2018). ‘‘Türkiye’nin Suriye Politikasında Yumuşak Güç Kullanımı (2002-2011)’’. Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler Türkiye ve Dünyadan Örnekler. Ed. Ayhan Nuri Yılmaz ve Gökmen Kılıçoğlu. Ankara: Nobel Yay. 135-170.
 • Purtaş, Fırat (2013). ‘‘Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi’’. Gazi Akademik Bakış 17 (3): 1-14.
 • Resmi Gazete (2007). “Yunus Emre Vakfı Kanunu”. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070518-3.htm (Erişim Tarihi: 22.11.2018)
 • Resmi Gazete (2010). “Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Genelgesi”. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/01/20100130-19.htm (Erişim Tarihi: 24.11.2018).
 • Sancak, Kadir (2016). Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı ve Yumuşak Güç. Ankara: Nobel Yay.
 • Sancar, Gaye Aslı (2012). Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta Yay.
 • Telci, İsmail Numan (2015). “Yumuşak Güç ve Düşünce Kuruluşları: Türkiye Örneği”. Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi. Ed. Mehmet Şahin ve Sanem Çevik. Ankara: Nobel Yay. 519-551.
 • “The Soft Power 30 A Global Ranking of Soft Power” (2017). https://softpower30.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Soft-Power-30-Report-2017-Web-1.pdf (Erişim Tarihi: 20.11.2018).
 • “The Soft Power 30 A Global Ranking of Soft Power” (2018). https://softpower30.com/wp-content/uploads/2018/07/The-Soft-Power-30-Report-2018.pdf (Erişim Tarihi: 20.11.2018).
 • Trost, Katrina ve Matthew Wallin (2013). Academic Exchange: A Pillar of American Public Diplomacy. Agust, https://www.americansecurityproject.org/ASP%20Reports/Ref%200135%20-%20Academic%20Exchange%20 -%20A%20Pillar%20of%20American%20Public%20Diplomacy.pdf (Erişim Tarihi: 20.11.2018).
 • Yılmaz, Ayhan Nuri (2018). “Kültür ve Sanatın Ulusal Tanınırlığının Pozitifleştirilmesinde Bir Araç Olarak Kullanılması: Türkiye’nin Kültürel Yumuşak Güç Potansiyeli”. Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler Türkiye ve Dünyadan Örnekler. Ed. Ayhan Nuri Yılmaz ve Gökmen Kılıçoğlu. Ankara: Nobel Yay. 11-37.
 • Yılmaz, Ayhan Nuri ve Gökmen Kılıçoğlu (2017). “Balkanlar’da YTB ve TİKA’nın Türk Kamu Diplomasisi Kurumları Olarak Faaliyetleri ve Türkiye’nin Bölgedeki Yumuşak Gücüne Etkileri”. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (2): 115-131.
 • Yunus Emre Enstitüsü 2016 Faaliyet Raporu. https://www.yee.org.tr/sites/default/files/yayin/2016_faaliyet_raporu_05.02.2018-db.pdf (Erişim Tarihi: 25.11.2018).
 • Yunus Emre Enstitüsü Bülteni (Eylül-Ekim 2017). https://www.yee.org.tr/sites/default/files/yayin/bulten_39_turkce_0.pdf (Erişim Tarihi: 24.11.2018).
 • Yunus Emre Enstitüsü Bülteni (Mart-Nisan 2018). https://www.yee.org.tr/sites/default/files/yayin/yunus_emre_turkce.pdf (Erişim Tarihi: 23.11.2018).
 • Yunus Emre Enstitüsü 2023 Vizyonu. https://www.yee.org.tr/sites/default/files/2023_vizyonu.pdf (Erişim Tarihi 21.11.2018).
 • Zamorano, Mariano Martín (2016). “Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory”. Culture Unbound 8: 166-186. Published by Linköping University Electronic Press. http://www.cultureunbound.ep.liu.se (Erişim Tarihi: 27.11.2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5043-6396
Yazar: Ahmet Nafiz Ünalmış

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bilig635950, journal = {Bilig}, issn = {1301-0549}, address = {}, publisher = {Ahmet Yesevi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {137 - 159}, doi = {10.12995/bilig.9106}, title = {Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü}, key = {cite}, author = {Ünalmış, Ahmet Nafiz} }
APA Ünalmış, A . (2019). Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü. Bilig , (91) , 137-159 . DOI: 10.12995/bilig.9106
MLA Ünalmış, A . "Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü". Bilig (2019 ): 137-159 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilig/issue/49613/635950>
Chicago Ünalmış, A . "Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü". Bilig (2019 ): 137-159
RIS TY - JOUR T1 - Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü AU - Ahmet Nafiz Ünalmış Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12995/bilig.9106 DO - 10.12995/bilig.9106 T2 - Bilig JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 159 VL - IS - 91 SN - 1301-0549- M3 - doi: 10.12995/bilig.9106 UR - https://doi.org/10.12995/bilig.9106 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilig Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü %A Ahmet Nafiz Ünalmış %T Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü %D 2019 %J Bilig %P 1301-0549- %V %N 91 %R doi: 10.12995/bilig.9106 %U 10.12995/bilig.9106
ISNAD Ünalmış, Ahmet Nafiz . "Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü". Bilig / 91 (Ekim 2019): 137-159 . https://doi.org/10.12995/bilig.9106
AMA Ünalmış A . Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü. Bilig. 2019; (91): 137-159.
Vancouver Ünalmış A . Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü. Bilig. 2019; (91): 159-137.