Amaç ve Kapsam

ASBÜ Bilişim Hukuku Dergisi (ASBÜ BHD), bilişim hukuku alanı ile ilgili hazırlanan özgün ve bilimsel çalışmaların yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanması suretiyle literatüre katkı sağlama amacındadır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin hukuki düzenlemelere konu edilmesinden kaynaklanan meselelerin tartışıldığı akademik bir yayın ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.

ASBÜ Bilişim Hukuku Dergisi'nde, bilişim hukuku alanında akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından Türkçe ve diğer yabancı dillerde hazırlanan makale, karar incelemesi, çeviri, kitap incelemesi gibi bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. 

ASBÜ BHD'de yayımlanacak eserler, çift kör hakemlik esasına göre hakem incelemesinden geçirilmektedir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.