Değerlendirme Süreci

Bilişim Hukuku Dergisi (ASBU BHD), yılda iki kez yayınlanan çift kör hakemlik esasına göre yayın yapan akademik bir dergidir ve Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde makaleler yayınlamaktadır. ASBÜ BHD'ye değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerin değerlendirmeye alabilmesi için daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir. Gönderilen yazılar önce editör kurulu tarafından incelenir. Bir makale gerekli şekil ve içerik koşullarını sağlıyorsa, hakemler daha sonra yayına uygunluğunu değerlendirmeye devam edecektir. Bütün makaleler iki isimsiz hakem tarafından değerlendirilir. Araştırma standartlarımızın akademik kalitesini ve bütünlüğünü sağlamak için yazarlar ve hakemler arasında sıkı bir anonimlik sağlanır. Yalnızca her iki hakem tarafından da kabul edilen makaleler daha sonraki yayın aşamalarına alınır. Hakemler bir makalenin yayımlanması konusunda görüş ayrılığına düşerse, gerekirse makale ayrıca değerlendirilmek üzere üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Böyle bir durumda makalenin yayınlanması bu hakemlerin çoğunluğunun onayına bağlıdır. Yazarların, bir makalenin değerlendirme sürecinde editörler veya hakemler tarafından talep edilen gerekli düzeltmeleri sağlamaları beklenir.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.