İletişim Bilgileri

Başeditör

BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies
BİLTÜRK
bilturkdergi@gmail.com
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü Kınıklı Denizli Türkiye

Başeditör

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şengür
Eskisehir Osmangazi University
msengur@ogu.edu.tr
222 239 37 50 (1132)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat BölümüMeşelik Kampüsü

Başeditör

Selami Sezgin
Anadolu University
selamisezgin@hotmail.com

Başeditör

Fatih Deyneli
fdeyneli@gmail.com
05333500503

Teknik İletişim

Fatih Deyneli
fdeyneli@gmail.com
05333500503

  13294       13362     13366       13368         13372        13374      13376       13378    


 13379     13380      13382        13383       13384   14686     

88x31.png BILTÜRK Journal of Economics and Related Studies Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) altında çalışmaktadır.