Dergi İntihal İlkesi

BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi makaleleri/derlemeleri intihal yönünden değerlendirmeye başlamıştır. Dergimize makale göndermeden önce uygun intihal yazılım programlarıyla (iThenticate, Turnitin vb) makalenizdeki benzerlik durumunu belirlemeniz tavsiye olunur. Bu itibarla, dergimize gönderilen makaleler/derlemeler ön değerlendirme sürecinde; Turnitin yazılımı yardımıyla benzerlik oranları belirlenmekte, bu oranın dergimiz için % 30’nin altında olması Editörler Kurulumuz tarafından kabul görmektedir. Belirlenen bu oranının üzerinde olan makaleler/derlemeler yazar(lar)a iade edilir.