Dergi İntihal İlkesi

BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi makaleleri/derlemeleri intihal yönünden değerlendirmeye başlamıştır. Dergimize makale göndermeden önce uygun intihal yazılım programlarıyla (iThenticate, Turnitin vb) makalenizdeki benzerlik durumunu belirlemeniz tavsiye olunur. Bu itibarla, dergimize gönderilen makaleler/derlemeler ön değerlendirme sürecinde; Turnitin yazılımı yardımıyla benzerlik oranları belirlenmekte, bu oranın dergimiz için % 30’nin altında olması Editörler Kurulumuz tarafından kabul görmektedir. Belirlenen bu oranının üzerinde olan makaleler/derlemeler yazar(lar)a iade edilir. 

  13294       13362     13366       13368         13372        13374      13376       13378    


 13379     13380      13382        13383       13384   14686     

88x31.png BILTÜRK Journal of Economics and Related Studies Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) altında çalışmaktadır.