Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 28 - 42 2019-01-31

The Relationships between Public-Private Partnership Investments and Economic Growth: Panel Data Analysis
The Relationships between Public-Private Partnership Investments and Economic Growth: Panel Data Analysis

Doğan BAKIRTAŞ [1] , Ahmet AYSU [2]


Public private partnership can be defined as the method that countries with limited resources are applying for investments with large budgets. This method is frequently used in sectors such as infrastructure, energy, health and transportation; it enables the public services to be provided with high quality and lower cost, and the limited government budget can be used efficiently. In this method, the knowledge, technological and technical competencies of the private sector are transferred to the public sector. Empirical studies on the effect of public private partnership and economic growth is quite limited in the literature. In this study, the relationships between investment on public private partnership and economic growth has analysed by panel data analysis (panel cointegration) using data from 1990-2013 of 15 OECD countries. The results show that there is a long-term cointegration between public-private partnership investment and economic growth.

Kamu özel işbirlikleri, kısıtlı kaynağa sahip olan ülkelerin özellikle büyük bütçeli yatırımlar için özel sektör ile işbirliği içinde hareket etmesi olarak tanımlanabilir. Altyapı, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi sektörlerde sıklıkla kullanılan bu yöntem; kamu hizmetlerinin kaliteli ve daha düşük maliyetle sunulmasına, kısıtlı bütçenin verimli bir şekilde kullanılmasına ve özel sektörün sahip olduğu bilgi, teknolojik ve teknik yetkinliklerin kamu kesime aktarılmasına imkân vermektedir. Ülkeler nezdinde sıklıkla kullanılan bu yöntemin ekonomik büyüme performansına olan etkisini ölçmeye yönelik ampirik çalışmalar ise literatürde oldukça sınırlıdır. Çalışmada, kamu özel işbirliği yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 15 OECD üyesi ülkenin 1990-2013 yılları arasındaki verileri kullanılarak panel veri analizi (panel eşbütünleşme) ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kamu özel işbirliği yatırımları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu görülmüştür.

 • Andrés, L., Schwartz, J. ve Guasch, J. L. (2013), Uncovering the Drivers of Utility Performance, Lessons from Latin America and the Caribbean on the Role of the Private Sector, Regulation, and Governance in the Power, Water, and Telecommunication Sectors, Washington DC: The World Bank.
 • Durucasu, H. ve Acar, E. (2015), Yap İşlet Devret (YİD) Modeli, Tarafları, Önemli Sözleşme Unsurları ve Belirsizlikleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 296-313.
 • Estache, A. ve Garsous, G. (2012), The Impact Of Infrastructure On Growth In Developing Countries, Economics Notes 1, International Finance Corporation, Washington, DC.
 • Gülmez, A., ve Yardımcıoğlu, F. (2012), OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010), Maliye Dergisi, 163(1), 335-353.
 • Hall, D. (2008), PPPs in the EU – A Critical Appraisal, Material of ASPE Conference, 1-33.
 • Im, K. S., Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (2003), Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics, 115, 53‐63.
 • Jasıukevıcıus, L. ve Vasılıauskaıte, A. (2013), The Relation Between Economic Growth and Public- Private Partnership Market Development in The Countries of European Union, Economics and Management, 18(2), 226-236.
 • Kalkınma Bakanlığı (2016), Dünyada ve Türkiye’de Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler 2015, 15 Aralık 2018 tarihinde https://koi.kalkinma.gov.tr/
 • Kalkınma Bakanlığı (2018), Kamu Özel İşbirliği Envanteri, 12 Aralık 2018 tarihinde https://koi.kalkinma.gov.tr/
 • Levın, A., Lın, C. ve Shın, C. J. (2002), Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties, Journal of Econometrics, 108, 1-24.
 • Pedronı, P. (1999), Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670.
 • Shedıac, R., Abouchakra, R., Hammamı, M., ve Najjar, M. R. (2008), Public-Private Partnerships: A New Catalyst for Economic Growth, 01 Ocak 2019 tarihinde https://www.strategyand.pwc.com/media/uploads/Public-Private-Partnerships.pdf adresinden alındı.
 • Tasav (2017), Kamu-Özel İşbirliği Projeleri: Türkiye ve Diğer Ülke Örnekleri, 05 Ocak 2019 tarihinde http://www.tasav.org/kamu-ozel-isbirligi-projeleri-turkiye-ve-diger-ulke-ornekleri.html adresinden alındı.
 • World Bank (2016), The Economic Impact of Public-Private Partnerships in the Infrastructure Sector: Literature Review, 01 Ocak 2019 tarihinde https://library.pppknowledgelab.org/documents/2384/download adresinden alındı.
 • World Bank (2018), Public-Private Partnerships Database, 01 Ocak 2019 tarihinde https://ppi.worldbank.org/ adresinden alındı.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9189-3451
Yazar: Doğan BAKIRTAŞ
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8124-3386
Yazar: Ahmet AYSU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bilturk516084, journal = {BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies}, issn = {}, eissn = {2667-5927}, address = {http://dergipark.gov.tr}, publisher = {Fatih DEYNELİ}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {28 - 42}, doi = {}, title = {The Relationships between Public-Private Partnership Investments and Economic Growth: Panel Data Analysis}, key = {cite}, author = {Bakırtaş, Doğan and Aysu, Ahmet} }
APA Bakırtaş, D , Aysu, A . (2019). The Relationships between Public-Private Partnership Investments and Economic Growth: Panel Data Analysis . BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies , 1 (1) , 28-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilturk/issue/43190/516084
MLA Bakırtaş, D , Aysu, A . "The Relationships between Public-Private Partnership Investments and Economic Growth: Panel Data Analysis" . BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 1 (2019 ): 28-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilturk/issue/43190/516084>
Chicago Bakırtaş, D , Aysu, A . "The Relationships between Public-Private Partnership Investments and Economic Growth: Panel Data Analysis". BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 1 (2019 ): 28-42
RIS TY - JOUR T1 - The Relationships between Public-Private Partnership Investments and Economic Growth: Panel Data Analysis AU - Doğan Bakırtaş , Ahmet Aysu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 42 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-5927 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi The Relationships between Public-Private Partnership Investments and Economic Growth: Panel Data Analysis %A Doğan Bakırtaş , Ahmet Aysu %T The Relationships between Public-Private Partnership Investments and Economic Growth: Panel Data Analysis %D 2019 %J BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies %P -2667-5927 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Bakırtaş, Doğan , Aysu, Ahmet . "The Relationships between Public-Private Partnership Investments and Economic Growth: Panel Data Analysis". BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 1 / 1 (Ocak 2019): 28-42 .
AMA Bakırtaş D , Aysu A . The Relationships between Public-Private Partnership Investments and Economic Growth: Panel Data Analysis. BILTURK. 2019; 1(1): 28-42.
Vancouver Bakırtaş D , Aysu A . The Relationships between Public-Private Partnership Investments and Economic Growth: Panel Data Analysis. BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies. 2019; 1(1): 28-42.