Cilt: 3 - Sayı: 1

108     |     123

Sayı Editör Kurulu

Selami Sezgin
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Gelişme Ekonomisi - Makro, Konjonktür Dalgalanmaları, Maliye
ORCID: 0000-0002-4604-0601
Kurum: Anadolu University
Fatih Deyneli
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bütçe ve Mali Planlama, Hukuk ve İktisat
ORCID: 0000-0003-1867-1075
Kurum: Pamukkale University
Mehmet Şengür
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
ORCID: 0000-0002-2173-9977
Kurum: Eskisehir Osmangazi University