Yıl 2021, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 10 - 27 2021-01-25

The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union & Turkey

Fatih ÇEMREK [1] , Hüseyin Naci BAYRAÇ [2]


The production of biodiesel, which is one of the modern bio fuels, has been soaring up. Biodiesel is a product used as fuel which is produced through appropriate chemical / biochemical processes of oils derived from vegetable such as canola (rapeseed), sunflower, soy, etc. or animal fats. Biodiesel produced from vegetable oils and animal fats is different from petroleum based diesel in chemical structure; however, it is equivalent to petrol in function. It is possible to use biodiesel as pure or after blending it with petroleum based diesel in any kind of diesel engine, without any modifications on the engine or with some minor changes. Biodiesel has taken an important place in energy and agriculture policies as this kind of fuel not only contributes to different issues such as providing security of energy supply, maintaining agricultural development and struggling with global warming, but it also increases the vegetable oil production and enables recycling of vegetable oil wastes. The aim of this study is to examine the structure of biodiesel markets in the EU and Turkey and the relationship between fuel production and economic growth with panel data analysis, and to evaluate the effects of implemented policies.
Energy, Energy Policy, Alternative Energy Resources, Biodiesel, Panel Data Analysis
 • Al-Mulali U. (2015). The Impact of Biofuel Energy Consumption on GDP Growth, Co2 Emission, Agricultural Crop Prices, and Agricultural Production, International Journal of Green Energy, 12(11), 1100-1106
 • Alsaleh M. and A. S. Abdul-Rahim A.S. (2020). Bioenergy Consumption and Economic Growth in the EU-28 Region: Evidence from a Panel Cointegration Model, GeoJournal, 1-16.
 • Aransiola, E.F., Ojumu T.V., Oyekola, O.O., Madzimbamuto and Iknu-Omoregbei D.I.O. (2014). A Rewiev of Current Technology for Biodiesel Production: State of the art, Bıomass and Bıoenergy, 61, 276-297.
 • Arouri, M. El H., Youssef, A.B., M’hennş, H. and Rault C. (2012). Energy consumption, economic growth and CO2 emission in Middle East and North African countries, Energy Policy, 45, 342-349.
 • Aytüre, S. (2013). Avrupa Birliğinin Enerji Politikasında Son Gelişmeler ve Türkiye’ye Yansımaları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 35-51.
 • Baltagi, B (2001). Econometric Analysis of Panel Data, 2nd Ed., UK: John Wiley & Sons Ltd.
 • Bayraç, H. N. ve Çelikay, F. ve Çildir, M. (2018). Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Enerji Politikaları, Ekin Yayınları, Bursa.
 • Çelebi, K. A. ve Uğur A. (2015). Biyoyakıtlara Yönelik Mali Teşvikler: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 33 (2), 25-45.
 • Dağdelen D. (2015). Küresel Biyoyakıt Politikalarının AB ve Türkiye Açısından İncelenmesi, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Eurostat (2016). 2020 Climate and Energy Package, (https://ec.europa.eu/clima/policies/energy-stragety/2030-energy-strategy, Date of Access: 18.08.2018). Greene, W. H. (2003). Econometric analysis. Pearson Education India.
 • Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics. United States Military Academy, West Point.
 • Horuz, A. ve Korkmaz A, ve Akınoğlu, G. (2015). Biyoyakıt Bitkileri ve Teknolojisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 3 (2), 69-81.
 • Karaosmanoğlu, F. (2002). Ekojenerasyon Dünyası, Ekojenerasyon Dergisi, ICCI Özel Sayısı, 10, 50-56.
 • Narayan, P. K. and Narayan, SD. (2010). Carbon Dioxside Emission and Economic Growth: Panel Data Evidence from Developing Countries, Energy Policy, 38, 661-666.
 • Özertan G. (2008). Biyoyakıtların Türkiye’nin Enerji, Tarım, Çevre ve Kırsal Kalkınma Politikaları İçin Önemi, İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, 23 (262), 17-34.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge Working Papers in Economics No. 0435.
 • Saraçoğlu, S. (2017). Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyokütle Üretiminin Dünyada ve Türkiye’de Durumu, Fiscaoeconomia, 1 (3), 126-155.
 • Sen Qiao, Xin-long Xu, Cheng Kun Liu and Hsing Hung Chen (2016). A Panel Study on the Relationship Between Biofuels Production and Sustainable Development, International Journal of Green Energy, 13 (1), 94-101.
 • Wetterlund, E.ve Leduc. S.ve Dotzauer, E. and Kindermann, G. (2012). Optimal Localisation of Biofuel Production on a European Scale, Energy, 41, 789-800.
 • Xu B., Zhong R. and Qiao H. (2020). The Impact of Biofuel Consumption on CO2 Emissions: A Panel Data Analysis for Seven Selected G20 Countries, Energy and Environment, 31(8), 1498–1514.
 • Yaşar, B. (2009). Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Biyodizel Üretim ve Kullanım Olanaklarının Türkiye Tarımı ve Ab Uyum Süreci Açısından Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi, FBE, Tarım Ekonomisi ABD, Doktora Tezi, Adana.
 • Yorkan, A. (2009). AB’nin Enerji Politikası ve Türkiye’ye Etkileri, Bilge Strateji, 1 (1), 24-39.
 • Zaman K., Awan U., Islam T., Paidi R., Hassan and A., Alias bin Abdullah, (2016). Econometric Applications for Measuring The Environmental Impacts of Biofuel Production in The Panel Of Worlds' Largest Region, International Journal of Hydrogen Energy, 41(7), 4305-4325.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1/ Date of Access: 14.08.2018.
 • https://www.intechopen.com/books/biofuel-s-engineering-process-technology/novel-methods-in-biodiesel-production/ Date of Access: 04.08.2018.
 • http://www.albiyobir.org.tr/dunyada_b2.htm/date of access: 18.08.2018.
 • https://www.dunya.com/kose-yazisi/enerji-tarimi-sozlesmeli-uretimle-gelisiyor/411895/ Date of Access: 18.08.2018.
 • www.tarım.gov.tr/ Date of Access: 18.08.2018.
Birincil Dil en
Konular Sosyal, İktisat
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6528-7159
Yazar: Fatih ÇEMREK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9212-987X
Yazar: Hüseyin Naci BAYRAÇ
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum ESOGÜ Bİlimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Proje Numarası 2017-1843.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { bilturk796162, journal = {BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies}, issn = {}, eissn = {2667-5927}, address = {http://dergipark.gov.tr}, publisher = {Fatih DEYNELİ}, year = {2021}, volume = {3}, pages = {10 - 27}, doi = {10.47103/bilturk.796162}, title = {The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union \& Turkey}, key = {cite}, author = {Çemrek, Fatih and Bayraç, Hüseyin Naci} }
APA Çemrek, F , Bayraç, H . (2021). The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union & Turkey . BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies , 3 (1) , 10-27 . DOI: 10.47103/bilturk.796162
MLA Çemrek, F , Bayraç, H . "The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union & Turkey" . BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 3 (2021 ): 10-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilturk/issue/59981/796162>
Chicago Çemrek, F , Bayraç, H . "The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union & Turkey". BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 3 (2021 ): 10-27
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union & Turkey AU - Fatih Çemrek , Hüseyin Naci Bayraç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47103/bilturk.796162 DO - 10.47103/bilturk.796162 T2 - BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 27 VL - 3 IS - 1 SN - -2667-5927 M3 - doi: 10.47103/bilturk.796162 UR - https://doi.org/10.47103/bilturk.796162 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union & Turkey %A Fatih Çemrek , Hüseyin Naci Bayraç %T The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union & Turkey %D 2021 %J BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies %P -2667-5927 %V 3 %N 1 %R doi: 10.47103/bilturk.796162 %U 10.47103/bilturk.796162
ISNAD Çemrek, Fatih , Bayraç, Hüseyin Naci . "The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union & Turkey". BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 3 / 1 (Ocak 2021): 10-27 . https://doi.org/10.47103/bilturk.796162
AMA Çemrek F , Bayraç H . The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union & Turkey. BILTURK. 2021; 3(1): 10-27.
Vancouver Çemrek F , Bayraç H . The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union & Turkey. BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies. 2021; 3(1): 10-27.
IEEE F. Çemrek ve H. Bayraç , "The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union & Turkey", BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies, c. 3, sayı. 1, ss. 10-27, Oca. 2021, doi:10.47103/bilturk.796162