Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation & Per Capita Income

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 4, 213 - 225, 31.10.2021
https://doi.org/10.47103/bilturk.943863

Öz

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini ve refah durumunu anlatan en önemli göstergelerden bir tanesi de gelir dağılımıdır. Bu hususta önemli olan, hele ki ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal durumunun da etkin bir şekilde işlemesi düşünülüyorsa bu gelirin dengeli bir şekilde dağıtılması gerektiğidir. Bu çalışmanın amacı, teorik çerçevede Türkiye’nin gelir dağılımını inceleyerek 1980-2019 yıl aralığındaki kişi başına düşen milli gelir ve enflasyon değişkenlerinin gelir dağılımı ile ilişkisini Granger nedensellik ve Johansen eşbütünleşme analizi yardımıyla incelemektir. Elde edilen bulgular sonucunda, bir tane eşbütünleşik ilişki gözlemlenmiş ve gelir dağılımını gösteren gini katsayısından kişi başına düşen milli gelire doğru bir nedensellik bulunmuştur. 

Kaynakça

 • ALESİNA, A. & PEROTTİ, R. (1994). The Political Economy of Growth: A Critical Survey of The Recent Literature. The World Bank Economic Review, 351-371.
 • ASTERİOU, D., HALL, S. G. (2007). Applied econometrics (A modern approach using Eviews and Microfit Revised Edition). New York: Palgrave Macmillan.
 • COŞKUN C. A., İSTİKLAL Y. V., “Gelir Dağılımında Adalet(siz)lik ve Gelir Eşit(siz)liği: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ed. Coşkun Can Aktan, Ankara, Hak-İş Konfederasyonu Yayınları ,2002, s.19
 • ÇELİK, A. (2004). AB Ülkeleri ve Türkiye’de Gelir Eşitsizliği: Piyasa Dağılımı–Yeniden Dağılım, Çalışma ve Toplum, Sayı: 3
 • DALY, M. C., AMY, D. C., ve RICHARD V. B. (1997).“A New Look at the Distributional Effects of Economic Growth During the 1980s: A Comparative Study of the United States and Germany,” Economic Review.
 • DİŞBUDAK, C. ve SÜSLÜ, B. (2007), “Türkiye’de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler”, Ekonomik Yaklaşım, 18, 65, s.1-23.
 • DOĞAN, C., TEK, M.(2007). Türkiye’de Gelir Dağılımının Toplanma Oranı Yöntemiyle Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:3, Yıl:3, Sayı:2, 3:93-119.
 • ENDERS, W. (2015). Applied Econometric TimeSeries (4th edition). USA: John Wiley &Sons, Inc.
 • FURMAN, J. & STIGLITZ, J. E. (1998), “Economic Consequences of Income Inequality”, ” in Income Inequality Issues and Policy Options, a symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 27-29.
 • GUJARATI, D. N. (2003), Basic Econometrics, McGraw-Hill (Fourth Edition).
 • HUANG, H-C R. (2004). A flexible nonlinear inference to the Kuznets hypothesis. Economics Letters, 289-296.
 • KANBEROĞLU, Zafer ve ARVAS, Mehmet Akif (2014), “Finansal Kalkınma ve Gelir Eşitsizliği: Türkiye Örneği, 1980-2012”, Sosyoekonomi, 21, s.105-122.
 • KUŞTEPELİ, Y., HALAÇ, U. (2004). Türkiye’de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt VI., Sayı 4, s.143-160.
 • KUZNETS, S. (1955). Economic growth and income inequality. American Economic Review, 45, 1-28.
 • LIST, J. A., & GALLET, C. A. (1999). The Kuznets curve: What happens after the ınverted‐u?. Review of Development Economics, 3(2), 200-206.
 • ÖZ, S. (2017). Türkiye’de 1980 Sonrası Maliye Politikaları ile Gelir Dağılımı ve Sosyal Adalet Arasındaki İlişkiler, İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi
 • PEÇE, M. A., CEYHAN, M.S., AKPOLAT, A. (2016). Türkiye’de Gelir Dağılımının Ekonomik Büyümeye Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS).
 • SCOTT, C.D. and J.A. LİTCHFİELD, (1994), “Inequality, Mobility and the Determinants of Income among the Rural Poor in Chile, 1968-1986”, London School of Economics, STICERD DERP DP number 53, March.
 • SÖNMEZ, M. (1992). Türkiye’de Gelir Eşitsizliği, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • TRIBBLE, R. (1999). A restatement of the s‐curve hypothesis. Review of Development Economics, 3(2), 207-214.

The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation & Per Capita Income

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 4, 213 - 225, 31.10.2021
https://doi.org/10.47103/bilturk.943863

Öz

One of the most important indicators describing the level of development and welfare of countries is the distribution of income. The important thing in this regard is that this income should be distributed in a balanced way, especially if the economic, social and political situation of the country is also considered to function effectively. The aim of this study is to discuss Turkey's place in the world in income distribution within the theoretical framework and the relationship between per capita income and inflation variables between the years 1980-2019 with income distribution with the help of Granger causality and Johansen cointegration analysis. As a result of the findings obtained, one cointegrated relationship was observed and a causality was found from the gini coefficient, which indicates the income distribution, to the per capita national income.

Kaynakça

 • ALESİNA, A. & PEROTTİ, R. (1994). The Political Economy of Growth: A Critical Survey of The Recent Literature. The World Bank Economic Review, 351-371.
 • ASTERİOU, D., HALL, S. G. (2007). Applied econometrics (A modern approach using Eviews and Microfit Revised Edition). New York: Palgrave Macmillan.
 • COŞKUN C. A., İSTİKLAL Y. V., “Gelir Dağılımında Adalet(siz)lik ve Gelir Eşit(siz)liği: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ed. Coşkun Can Aktan, Ankara, Hak-İş Konfederasyonu Yayınları ,2002, s.19
 • ÇELİK, A. (2004). AB Ülkeleri ve Türkiye’de Gelir Eşitsizliği: Piyasa Dağılımı–Yeniden Dağılım, Çalışma ve Toplum, Sayı: 3
 • DALY, M. C., AMY, D. C., ve RICHARD V. B. (1997).“A New Look at the Distributional Effects of Economic Growth During the 1980s: A Comparative Study of the United States and Germany,” Economic Review.
 • DİŞBUDAK, C. ve SÜSLÜ, B. (2007), “Türkiye’de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler”, Ekonomik Yaklaşım, 18, 65, s.1-23.
 • DOĞAN, C., TEK, M.(2007). Türkiye’de Gelir Dağılımının Toplanma Oranı Yöntemiyle Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:3, Yıl:3, Sayı:2, 3:93-119.
 • ENDERS, W. (2015). Applied Econometric TimeSeries (4th edition). USA: John Wiley &Sons, Inc.
 • FURMAN, J. & STIGLITZ, J. E. (1998), “Economic Consequences of Income Inequality”, ” in Income Inequality Issues and Policy Options, a symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 27-29.
 • GUJARATI, D. N. (2003), Basic Econometrics, McGraw-Hill (Fourth Edition).
 • HUANG, H-C R. (2004). A flexible nonlinear inference to the Kuznets hypothesis. Economics Letters, 289-296.
 • KANBEROĞLU, Zafer ve ARVAS, Mehmet Akif (2014), “Finansal Kalkınma ve Gelir Eşitsizliği: Türkiye Örneği, 1980-2012”, Sosyoekonomi, 21, s.105-122.
 • KUŞTEPELİ, Y., HALAÇ, U. (2004). Türkiye’de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt VI., Sayı 4, s.143-160.
 • KUZNETS, S. (1955). Economic growth and income inequality. American Economic Review, 45, 1-28.
 • LIST, J. A., & GALLET, C. A. (1999). The Kuznets curve: What happens after the ınverted‐u?. Review of Development Economics, 3(2), 200-206.
 • ÖZ, S. (2017). Türkiye’de 1980 Sonrası Maliye Politikaları ile Gelir Dağılımı ve Sosyal Adalet Arasındaki İlişkiler, İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi
 • PEÇE, M. A., CEYHAN, M.S., AKPOLAT, A. (2016). Türkiye’de Gelir Dağılımının Ekonomik Büyümeye Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS).
 • SCOTT, C.D. and J.A. LİTCHFİELD, (1994), “Inequality, Mobility and the Determinants of Income among the Rural Poor in Chile, 1968-1986”, London School of Economics, STICERD DERP DP number 53, March.
 • SÖNMEZ, M. (1992). Türkiye’de Gelir Eşitsizliği, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • TRIBBLE, R. (1999). A restatement of the s‐curve hypothesis. Review of Development Economics, 3(2), 207-214.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Seda ÖZNUR (Sorumlu Yazar)
İzmir Demokrasi Üniversitesi
0000-0003-4466-3781
Türkiye


Bedriye TUNÇSİPER
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6063-218X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bilturk943863, journal = {BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies}, issn = {}, eissn = {2667-5927}, address = {http://dergipark.gov.tr}, publisher = {Fatih DEYNELİ}, year = {2021}, volume = {3}, pages = {213 - 225}, doi = {10.47103/bilturk.943863}, title = {The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation \& Per Capita Income}, key = {cite}, author = {Öznur, Seda and Tunçsiper, Bedriye} }
APA Öznur, S. & Tunçsiper, B. (2021). The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation & Per Capita Income . BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies , 3 (4) , 213-225 . DOI: 10.47103/bilturk.943863
MLA Öznur, S. , Tunçsiper, B. "The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation & Per Capita Income" . BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 3 (2021 ): 213-225 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilturk/issue/65572/943863>
Chicago Öznur, S. , Tunçsiper, B. "The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation & Per Capita Income". BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 3 (2021 ): 213-225
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation & Per Capita Income AU - Seda Öznur , Bedriye Tunçsiper Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47103/bilturk.943863 DO - 10.47103/bilturk.943863 T2 - BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 225 VL - 3 IS - 4 SN - -2667-5927 M3 - doi: 10.47103/bilturk.943863 UR - https://doi.org/10.47103/bilturk.943863 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation & Per Capita Income %A Seda Öznur , Bedriye Tunçsiper %T The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation & Per Capita Income %D 2021 %J BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies %P -2667-5927 %V 3 %N 4 %R doi: 10.47103/bilturk.943863 %U 10.47103/bilturk.943863
ISNAD Öznur, Seda , Tunçsiper, Bedriye . "The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation & Per Capita Income". BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 3 / 4 (Ekim 2021): 213-225 . https://doi.org/10.47103/bilturk.943863
AMA Öznur S. , Tunçsiper B. The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation & Per Capita Income. BILTURK. 2021; 3(4): 213-225.
Vancouver Öznur S. , Tunçsiper B. The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation & Per Capita Income. BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies. 2021; 3(4): 213-225.
IEEE S. Öznur ve B. Tunçsiper , "The Relationship of Income Distribution in Turkey with Inflation & Per Capita Income", BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies, c. 3, sayı. 4, ss. 213-225, Eki. 2021, doi:10.47103/bilturk.943863

  13294       13362     13366       13368         13372        13374      13376       13378    


 13379     13380      13382        13383       13384   14686     

88x31.png BILTÜRK Journal of Economics and Related Studies Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) altında çalışmaktadır.