PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The rediscovery of Silene surculosa Hub.-Mor. endemic for Turkey

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, 144 - 152, 15.04.2017

Öz

Silene surculosa Hub.-Mor. Caryopyllaceae was first collected in 1951 by Huber-Morath from PülümürMutu Tunceli . After that it was lastly collected from Pülümür by Davis and Hedge. Based on these two samples, it was introduced to the scientific world by Huber-Morath in 1967. It is an endemic species that is known from just two localities close together. Despite the investigations till today, there was found no trace of this species in the nature, and thus it has been evaluated as Extinct EX according to the World Conservation Union Red List Categories. By this study, firstly, the species was recollected in nature. Secondly, its description was rewritten comprehensively. Thirdly, its pollens and seeds were examined under the SEM Scanning Electron Microscope and LM Light Microscope . Lastly, the new IUCN category for the species was suggested

Kaynakça

 • Akgöz, Y. (2013). Türkiye Florası’na Ait Silene L. Cinsinin Tehlike Kategorileri ve Bulunan Yeni Türleri. Trakya Univ J Nat Sci, 14 (1), 31-42.
 • Amini, E., Zarre, S., Assadi, M. (2011). Seed micro‐morphology and its systematic significance in Gypsophila (Caryophyllaceae) and allied genera. Nordic Journal of Botany, 29, 660-669.
 • Ataşlar, E., Erkara, İ. P., Tokur, S. (2009). Pollen morphology of some Gypsophila L.(Caryophyllaceae) species and its taxonomic value. Turkish Journal of Botany, 33, 335-351.
 • Bittrich, V. (1993). Caryophyllaceae. In: Kubitzki, K., Rohwer, J., Bittrich, V. (Eds.) The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 2 ed. (pp. 230–231). Berlin: Springer Verlag.
 • Bojnanský, V., Fargašová, A. (2007). Atlas of seeds and fruits of Central and East-European flora: the Carpathian Mountains region. Springer Science & Business Media.
 • Coode, M. J. E. and Cullen, J. (1967). Silene L. In: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 2: (pp. 179-242). Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.
 • Dadandı, M. Y., Yıldız, K. (2015). Seed morphology of some Silene L.(Caryophyllaceae) species collected from Turkey. Turkish Journal of Botany, 39, 280-297.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. (2000). Turkish Plants Red Data Book. Ankara: Doğal Hayatı Koruma Derneği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Erdtman, G. (1969). Handbook of Palynology. New York: Hafner Publishing Co.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M. T. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi and Flora Araştırmaları Derneği Press.
 • Hong, S. P., Han, M. J., Kim, K. J. (1999). Systematic significance of seed coat morphology in Silene L. s. str. (sileneae-caryophyllaceae) from Korea. Journal of plant Biology, 42, 146-150.
 • Huber-Morath, A. (1967). Materials for flora of Turkey XIII Silene L. Notes from the Royal Botanic Garden, 28, 1–7.
 • IUCN (2014). Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria, Version 11. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee. http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuideli-nes.pdf. (accessed 24 January 2016)
 • Kanwal, D., Abid, R., Qaiser, M. (2012). The seed atlas of Pakistan-VI. Caryophyllaceae. Pakistan Journal of Botany, 44, 407-424.
 • Kaplan, A., Çölgeçen, H., Büyükkartal, H. N. (2009). Seed morphology and histology of some Paronychia taxa (Caryophyllaceae) from Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 38, 171-176.
 • Mitra Arman, A. G. (2013). Seed morphology diversity in some Iranian endemic Silene (Caryophyllaceae) species and their taxonomic significance. Acta Biologica Szegediensis, 57, 31-37.
 • Özçelik, H., Muca, B. (2010). Ankyropetalum fenzl (Caryophyllaceae) Cinsine Ait Türlerin Türkiye’deki Yayılışı ve Habitat Özellikleri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2), 47-56.
 • Poyraz, İ. E., Ataşlar, E. (2010). Pollen and seed morphology of Velezia L. (Caryophyllaceae) genus in Turkey. Turkish Journal of Botany 34, 179-190.
 • Punt, W., Hoen, P., Blackmore, S., Nilsson, S., Le Thomas, A. (2007). Glossary of pollen and spore terminology. Review of Palaeobotany and Palynology, 143, 1-81.
 • Stearn, W. T. (1992). Botanical Latin (4th ed.). London: David and Charles.
 • Wodehouse, R. P. (1935). Pollen Grains. New York: McGraw-Hill.
 • Yıldırımlı, Ş. (1995). Flora of Munzur Dağları (Erzincan-Tunceli). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2(1), 1-78.
 • Yıldız, K. (2002). Seed morphology of Caryophyllaceae species from Turkey (north Anatolia). Pak J Bot, 34, 161-171.
 • Yıldız, K., Minareci, E. (2008). Morphological, anatomical, palynological and cytological investigation on Silene urvillei Schott. (Caryophyllaceae). Journal of Applied Biological Sciences, 2, 41-46.

Türkiye için endemik olan Silene surculosa Hub.-Mor. türünün yeniden keşfi

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, 144 - 152, 15.04.2017

Öz

Silene surculosa Hub.-Mor. Caryopyllaceae ilk olarak 1951 yılında Huber-Morath tarafından Pülümür- Mutu Tunceli arasından toplanmıştır. Son olarak Davis ve Hedge tarafından Pülümür’den toplanmıştır. Bu iki örneğe dayanılarak 1967 yılında Huber-Morath tarafından bilim dünyasına tanıtılmıştır. Sadece birbirine yakın iki lokaliteden bilinen endemik bir türdür. Günümüze değin yapılan araştırmalarda izine rastlanamayan bu türün IUCN kriterlerine göre doğada yok olduğu kabul edilmiştir. Bu çalışmayla, tür doğada yeniden toplanmış, deskripsiyonu yeniden yazılmış, polen ve tohumları SEM Taramalı Elektron Mikroskobu ve LM Işık Mikroskobu ’de incelenmiş, ayrıca tür için yeni IUCN kategorisi önerilmiştir

Kaynakça

 • Akgöz, Y. (2013). Türkiye Florası’na Ait Silene L. Cinsinin Tehlike Kategorileri ve Bulunan Yeni Türleri. Trakya Univ J Nat Sci, 14 (1), 31-42.
 • Amini, E., Zarre, S., Assadi, M. (2011). Seed micro‐morphology and its systematic significance in Gypsophila (Caryophyllaceae) and allied genera. Nordic Journal of Botany, 29, 660-669.
 • Ataşlar, E., Erkara, İ. P., Tokur, S. (2009). Pollen morphology of some Gypsophila L.(Caryophyllaceae) species and its taxonomic value. Turkish Journal of Botany, 33, 335-351.
 • Bittrich, V. (1993). Caryophyllaceae. In: Kubitzki, K., Rohwer, J., Bittrich, V. (Eds.) The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 2 ed. (pp. 230–231). Berlin: Springer Verlag.
 • Bojnanský, V., Fargašová, A. (2007). Atlas of seeds and fruits of Central and East-European flora: the Carpathian Mountains region. Springer Science & Business Media.
 • Coode, M. J. E. and Cullen, J. (1967). Silene L. In: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 2: (pp. 179-242). Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.
 • Dadandı, M. Y., Yıldız, K. (2015). Seed morphology of some Silene L.(Caryophyllaceae) species collected from Turkey. Turkish Journal of Botany, 39, 280-297.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. (2000). Turkish Plants Red Data Book. Ankara: Doğal Hayatı Koruma Derneği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Erdtman, G. (1969). Handbook of Palynology. New York: Hafner Publishing Co.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M. T. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi and Flora Araştırmaları Derneği Press.
 • Hong, S. P., Han, M. J., Kim, K. J. (1999). Systematic significance of seed coat morphology in Silene L. s. str. (sileneae-caryophyllaceae) from Korea. Journal of plant Biology, 42, 146-150.
 • Huber-Morath, A. (1967). Materials for flora of Turkey XIII Silene L. Notes from the Royal Botanic Garden, 28, 1–7.
 • IUCN (2014). Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria, Version 11. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee. http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuideli-nes.pdf. (accessed 24 January 2016)
 • Kanwal, D., Abid, R., Qaiser, M. (2012). The seed atlas of Pakistan-VI. Caryophyllaceae. Pakistan Journal of Botany, 44, 407-424.
 • Kaplan, A., Çölgeçen, H., Büyükkartal, H. N. (2009). Seed morphology and histology of some Paronychia taxa (Caryophyllaceae) from Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 38, 171-176.
 • Mitra Arman, A. G. (2013). Seed morphology diversity in some Iranian endemic Silene (Caryophyllaceae) species and their taxonomic significance. Acta Biologica Szegediensis, 57, 31-37.
 • Özçelik, H., Muca, B. (2010). Ankyropetalum fenzl (Caryophyllaceae) Cinsine Ait Türlerin Türkiye’deki Yayılışı ve Habitat Özellikleri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2), 47-56.
 • Poyraz, İ. E., Ataşlar, E. (2010). Pollen and seed morphology of Velezia L. (Caryophyllaceae) genus in Turkey. Turkish Journal of Botany 34, 179-190.
 • Punt, W., Hoen, P., Blackmore, S., Nilsson, S., Le Thomas, A. (2007). Glossary of pollen and spore terminology. Review of Palaeobotany and Palynology, 143, 1-81.
 • Stearn, W. T. (1992). Botanical Latin (4th ed.). London: David and Charles.
 • Wodehouse, R. P. (1935). Pollen Grains. New York: McGraw-Hill.
 • Yıldırımlı, Ş. (1995). Flora of Munzur Dağları (Erzincan-Tunceli). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2(1), 1-78.
 • Yıldız, K. (2002). Seed morphology of Caryophyllaceae species from Turkey (north Anatolia). Pak J Bot, 34, 161-171.
 • Yıldız, K., Minareci, E. (2008). Morphological, anatomical, palynological and cytological investigation on Silene urvillei Schott. (Caryophyllaceae). Journal of Applied Biological Sciences, 2, 41-46.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Metin ARMAĞAN
Adnan Menderes University, Buharkent Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Program, 09670, Buharkent, Aydın, Turkey
0000-0002-3913-954X


Ali Savaş BÜLBÜL Bu kişi benim
Bartın University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and Genetics, Bartın, Turkey

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2017
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Armağan, M. & Bülbül, A. S. (2017). The rediscovery of Silene surculosa Hub.-Mor. endemic for Turkey . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 10 (1) , 144-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/biodicon/issue/55723/761962

18385183861838718388183892276122760