ISSN: 1308-5301
e-ISSN: 1308-8084
Başlangıç: 2008
Yayıncı: Ersin YÜCEL
Kapak Resmi
       
"BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUMA" dergisi, bağımsız, tarafsız ve çift-kör akran değerlendirme ilkelerine uygun olarak yayın yapan uluslararası bir dergidir. Dergide biyolojik çeşitliliğin tüm yönleriyle ilgili deneysel çalışmalar, orijinal makaleler, vaka raporları, editör yorumları ve etik kurallara uygun olarak hazırlanan editöre mektuplar yayınlamaktadır. Bu dergi fen ve temel bilimler, biyolojik çeşitliliğinin korunması, biyoloji, ekoloji, tıp, biyokimya, eczacılık ve biyoteknoloji üzerine yapılmış araştırmaları kabul eder. "BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUMA" dergisinin editörlük ve yayın süreçleri Council of Science Editors (CSE) doğrultusunda, Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) yönergeleri, World Association of Medical Editors (WAME) ve National Information Standards Organization (NISO) göre şekillendirilmektedir. Dergi Açıklık İlkeleri ve Bilimsel Yayıncılıkta En İyi Uygulama ile uyumludur. Yılda üç sayı yayımlanır; yayımlanma yeri Türkiye’dir.

2023 - Cilt: 16 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

A macrofungus taxon that is commonly eaten by the folk in Central Anatolia but never reported from Türkiye: Agaricus gennadii var. microsporus (Bohus) Wasser

Araştırma Makalesi

Bazı çalımsı bitki tohumlarının yem amaçlı mineral içerikleri açısından değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Türkiye’nin farklı coğrafik bölgelerinde süpürge yapımında kullanılan bitkiler üzerine etnobotanik bir çalışma

Araştırma Makalesi

Neuroprotective effect of Cistus laurifolius on hydrogen peroxide-induced neurodegeneration in differentiated SH-SY5Y cells

Araştırma Makalesi

A preliminary assessment of faunal mortality on a road through Mannur Reserve Forest, Kanchipuram, Tamil Nadu, India

Araştırma Makalesi

Investigation of climate and vegetation change in Göbekli Tepe (Türkiye) region using polen data

Araştırma Makalesi

Floccularia luteovirens, a new edible mushroom record for Turkish Mycobiota

Araştırma Makalesi

The morphological, anatomical, palynological, seed micromorphological studies and its taxonomical significance in Delphinium turcicum (Ranunculaceae), a local endemic spurless species for Turkey

Araştırma Makalesi

Isolation and molecular characterization of non-Azotobacter bacteria using Azotobacter isolation protocols from pastures in the south of Turkey

Araştırma Makalesi

The bryophyte flora of Aydın Mountain

Araştırma Makalesi

Studies on genetic diversity of caprifig: Caprifig genetic resources (Ficus carica var. caprificus L.) conservation and characterization project

Formlar-TR

18385183861838718388183892276122760