BibTex RIS Kaynak Göster

Özne, İdeoloji ve Söylem: Post- Marxism ve Laclau Üzerine Eleştirel Bir Deneme

Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 1, 27 - 42, 01.05.2016

Öz

Bu çalışma Laclau’nun antagonizm, eklemlenme, hegemonya, toplumun
imkansızlığı, durumsallık ve söylem gibi kavramlarını açıklayarak Post
Marksizm’in çerçevesini açıklamaya çalışmaktadır. Post Marksizmin, Marksist düşünceye bir alternatif olarak ortaya çıkmasının toplumsal temellerini tartışmaktan yola çıkarak Post-Marksizmin Marks’ın düşüncelerinin temel dayanaklarının tamamen inkar edilmesine ne kadar dayandığı Laclau’nun ideoloji kavramsallaştırmasının bir eleştirisi üzerinden tartışılacaktır.

Kaynakça

 • Adaklı Gülseren.( 2001). “Post Marksizmin Kuramsal ve Siyasal Açmazları”
 • Praksis 1 s.13-32
 • Coşkun, Mustafa Kemal. (2007). Demokrasi Teorileri ve Toplumsal Hareketler.
 • Ankara: Dipnot Yayıncılık
 • Eagleton, Terry. (2005) İdeoloji ( çev. Muttalip Özcan)İstanbul :Ayrıntı
 • Yayınları .
 • Kaya, Yunus. (2008). “Proletarization with polarization: Industrialization,
 • globalization, and social class in Turkey, 1980-2005.” Research
 • in Social Stratification and Mobility, 26(2):161-181.
 • Kaygalak, Sevilay. (2001). “Post Marksist Siyasetin Sefaleti:Radikal Demokrasi”
 • Praxis, 1 s.33-59.
 • Laclau, Ernesto. (2000). Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme, (çev. E. Başer),
 • İstanbul: Birikim yayınları.
 • Laclau, Ernesto, Mouffe, Chantal. (2008). Hegemonya ve Sosyalist Strateji,
 • (çev. A. Kardam-D. Şahiner), İstanbul: Birikim Yayınları
 • Pletsch, Carl. (1999). “Class, nationalism and identity politics.” Peace
 • Review 11 (2):197-202.
 • Savran Acar, Gülnur..(2006) Yapı-Özne Gerilimi İstanbul :Kuram Yayınları
 • Touraine, Alaine. (2000). Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, (çev. O. Kunal),
 • İstanbul: YKY.
 • Üşür, Serpil. (1997). İdeolojinin Serüveni, Ankara: İmge Yayınları
 • Wood, Ellen Meiksins (1998). Retreating from Class: The New ‘True’ Socialism.
 • London, NewYork: Verso Books.
 • Wood, Ellen Meiksins . (2006) Sınıftan Kaçış Yeni Hakiki Sosyalizm (çev.
 • Şükrü Alpagut). İstanbul: Yordam Kitap
Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 1, 27 - 42, 01.05.2016

Öz

Kaynakça

 • Adaklı Gülseren.( 2001). “Post Marksizmin Kuramsal ve Siyasal Açmazları”
 • Praksis 1 s.13-32
 • Coşkun, Mustafa Kemal. (2007). Demokrasi Teorileri ve Toplumsal Hareketler.
 • Ankara: Dipnot Yayıncılık
 • Eagleton, Terry. (2005) İdeoloji ( çev. Muttalip Özcan)İstanbul :Ayrıntı
 • Yayınları .
 • Kaya, Yunus. (2008). “Proletarization with polarization: Industrialization,
 • globalization, and social class in Turkey, 1980-2005.” Research
 • in Social Stratification and Mobility, 26(2):161-181.
 • Kaygalak, Sevilay. (2001). “Post Marksist Siyasetin Sefaleti:Radikal Demokrasi”
 • Praxis, 1 s.33-59.
 • Laclau, Ernesto. (2000). Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme, (çev. E. Başer),
 • İstanbul: Birikim yayınları.
 • Laclau, Ernesto, Mouffe, Chantal. (2008). Hegemonya ve Sosyalist Strateji,
 • (çev. A. Kardam-D. Şahiner), İstanbul: Birikim Yayınları
 • Pletsch, Carl. (1999). “Class, nationalism and identity politics.” Peace
 • Review 11 (2):197-202.
 • Savran Acar, Gülnur..(2006) Yapı-Özne Gerilimi İstanbul :Kuram Yayınları
 • Touraine, Alaine. (2000). Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, (çev. O. Kunal),
 • İstanbul: YKY.
 • Üşür, Serpil. (1997). İdeolojinin Serüveni, Ankara: İmge Yayınları
 • Wood, Ellen Meiksins (1998). Retreating from Class: The New ‘True’ Socialism.
 • London, NewYork: Verso Books.
 • Wood, Ellen Meiksins . (2006) Sınıftan Kaçış Yeni Hakiki Sosyalizm (çev.
 • Şükrü Alpagut). İstanbul: Yordam Kitap
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burcu Şentürk

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şentürk, B. (2016). Özne, İdeoloji ve Söylem: Post- Marxism ve Laclau Üzerine Eleştirel Bir Deneme. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 27-42.
AMA Şentürk B. Özne, İdeoloji ve Söylem: Post- Marxism ve Laclau Üzerine Eleştirel Bir Deneme. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Eylül 2016;6(1):27-42.
Chicago Şentürk, Burcu. “Özne, İdeoloji Ve Söylem: Post- Marxism Ve Laclau Üzerine Eleştirel Bir Deneme”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6, sy. 1 (Eylül 2016): 27-42.
EndNote Şentürk B (01 Eylül 2016) Özne, İdeoloji ve Söylem: Post- Marxism ve Laclau Üzerine Eleştirel Bir Deneme. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6 1 27–42.
IEEE B. Şentürk, “Özne, İdeoloji ve Söylem: Post- Marxism ve Laclau Üzerine Eleştirel Bir Deneme”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, sy. 1, ss. 27–42, 2016.
ISNAD Şentürk, Burcu. “Özne, İdeoloji Ve Söylem: Post- Marxism Ve Laclau Üzerine Eleştirel Bir Deneme”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6/1 (Eylül 2016), 27-42.
JAMA Şentürk B. Özne, İdeoloji ve Söylem: Post- Marxism ve Laclau Üzerine Eleştirel Bir Deneme. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;6:27–42.
MLA Şentürk, Burcu. “Özne, İdeoloji Ve Söylem: Post- Marxism Ve Laclau Üzerine Eleştirel Bir Deneme”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, sy. 1, 2016, ss. 27-42.
Vancouver Şentürk B. Özne, İdeoloji ve Söylem: Post- Marxism ve Laclau Üzerine Eleştirel Bir Deneme. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;6(1):27-42.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.