Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 48 - 72 2019-12-28

Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi

Gökhan TUNCEL [1] , Süleyman EKİCİ [2]


Göç, insan(lar)ın yaşadığı yerden çeşitli nedenlere bağlı olarak ayrılarak başka bir yere yerleşmesidir. Göçle birlikte göçenler ve göçmenlerin yeni yaşama alanında yaşayanlar açısından yeni durumlar ortaya çıkmaktadır. Siyasal alan veya siyasal olan da, çeşitli parametrelere bağlı olarak, göç hadisesinden etkilenmektedir. 2011 yılında ortaya çıkan ve Arap Baharı olarak adlandırılan süreç Suriye’de iç savaşa evrilmiştir. Suriye’deki iç savaş ise, kısa süre içerisinde Suriye’den Türkiye’ye büyük bir göç dalgasının yaşanmasına neden olmuştur. Kısa sürede büyük bir göç hareketinin yaşanması Türkiye’de ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanda yeni durumların oluşumuna zemin hazırlamıştır. Yaşanan bu göç hadisesinin Türkiye’nin dış ve iç siyasetinde önemli etkisi olmuş ve de olmaktadır. Bu çalışmada, Suriye göçünün (Suriyeli göçmenlerin) Türkiye’nin iç siyasetine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli etkileri farklı yönleriyle ele alınacaktır. Yaşanan bu göç hadisesi ile Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmenlerin ülke siyasetinde düşünsel, yasal, yapısal ve fonksiyonel yönelimlerdeki değişime etkisinin belirleneceği bu çalışma, göç ile siyaset arasındaki ilişkinin farklı bir örnek üzerinden yeniden kurulmasına da zemin hazırlayacaktır. Suriyeli göçmenlerin temsili demokrasinin asli unsurlarından seçimler ve seçmenler üzerindeki etkisi Bu çalışmayla daha çok göçmenler üzerine odaklanılan klasik göç çalışmalarına farklı bir bakış açısı kazandırılma amaçlanmaktadır. 

Göç, siyaset, seçim, seçmen
  • KAYNAKÇAAFACAN, Serhan (2018), Türkiye –İran İlişkilerini Yeniden Düşünmek, İstanbul: İlke YayınlarıAĞIR, Osman, Murat SEZİK (2015), “Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan GüvenlikSorunları”, Birey ve Toplum Dergisi, C.5 S.1, (s.95- 123)AKÇİÇEK, Arda (2015), “Türkiye’deki Suriyelilerin Toplumsal ve Ekonomik Uyumu”, Liberal Düşünce Dergisi, S.80, (s.51- 61)ALDIRMAZ, Yaşar (2017) “Değerler Avrupa’sından Duvarlar Avrupası’na Göç, Sığınmacılar ve Mülteci Krizi Çerçevesinde AB Hukuku ve Politikaları” Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C.16 S.2 (s.83- 102)ALĞAN, Cengiz (2019), “CHP ve İYİ Parti’nin Pragmatizmi” Kriter, Y.4 S.38ALP, Hakan, (2018), “Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Ayrımcı ve Ötekileştirici Söylemin Yerel Medyada Yeniden Üretilmesi” KTÜ İletişim Fakültesi Dergisi, C.5 N.15 (s.22-37)BABAOĞLU Cenay, Mustafa KOCAOĞLU (2017), “Kentli Sığınmacılar Meselesi ve Belediyeler”, Türk İdare Dergisi, S.485, (s.497- 516)BBC, ( 2019) https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46744287 (E.T. 22.10.2019)BOSTAN, Hakan (2018), “Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Uyum, Vatandaşlık ve İskân Sorunu”, Göç Araştırmaları Dergisi, C.4, S.2, (s.38-88)BULUZ, Necdet (2015), “Suriyeli Sığınmacılar Ak Parti’ye Oy kaybettiriyor”, Turkish Forum 25.05.2015ÇARDAKLI, Süha (2018), “İYİ Parti'nin 'Suriyeliler ülkelerine gönderilsin' teklifine AKP, MHP ve HDP'den ret!”, Yeniçağ Gazetesi, 29.11.2019DEMİRHAN, Yılmaz, Seyfettin ASLAN (2015), “Türkiye’nin Sınır Ötesi Göç Politikaları ve Yönetimi”, Birey ve Toplum, C.5 S.1, (s.23- 62)DÜŞÜNDERE, Ayşegül T., Çağlar A. AĞLAR, Omay KADKOY (2019), “Suriyeliler Haberlerde Ne Kadar ve Nasıl Yer Alıyor? Veri Bilimi Yaklaşımı”, İstanbul: TEPAV YayınlarıEFE, İbrahim (2015), Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar, İstanbul: SETA YayınlarıEMİN, Müberra Nur (2019), Geleceğin İnşası Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi, Ankara: SETA YayınlarıERDOĞAN, M. Murat, Yudum KAVUKÇUER, Tuğçe Çetinkaya (2017), Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilere Yönelik Medya Algısı, Ankara: Özgürlük araştırmaları Derneği YayınlarıERDOĞAN, M. Murat (2018), Suriyeliler Barometresi: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi, İstanbul: Bilgi Üniversitesi YayınlarıGeçici Koruma Yönetmeliği (2014) Resmi Gazete (Sayı: 29153) E.A.ttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20146883. pdfGOODARZİ, Jubin M. (2013) “Syria and Iran: Alliance Cooperation in a Changing Regional Environment”, Ortadoğu Etütleri, C.4, S. 2İÇDUYGU, Ahmet, Enes AYAŞLI (2019), Geri Dönüş Siyaseti: Suriyeli Mültecilerin Dönüş Göçü İhtimali ve Gelecek Senaryoları, MiReKoc Çalışma Notları, İstanbulKAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (2018), Türkiye’deki Suriyeliler, Özel Rapor, AnkaraKANAT, Selim, Merve AYTAÇ (2918), “Suriyeli Mülteciler Özelinde Avrupa Birliği Ortak Göç Politikası ve Birlik ile Üye Devletler Arasında Egemenlik Tartışmalar”, Sosyal Politikalar Dergisi, Y.18 S.40/2, (s.55- 86)KARPAT, Kemal (2013). Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, İstanbul: Timaş YayınlarıKAYA Ayhan, Aysu KIRAÇ (2016), İstanbul'daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Raporu, İstanbul: Hayata Destek yayınları KAYGISIZ, İrfan (2017), Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri, Friedrich Ebert Vakfı YayınlarıKAZDAL, Melih (2018), “İran’ın Arap Baharı Sonrası Suriye Politikasını Anlamak” Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, C.1 S.1, (s.1- 15)MACKREATH, Helen, Şevin Gülfer SAĞNIÇ (2017), Türkiye’de Sivil Toplum ve Suriyeli Mülteciler, (Çev. Seda Özdemir), İstanbul: Yurttaşlık Derneği YayınıOKTAV, Özden Zeynep (2019), ”Suriye Krizi, Türkiye- İran’ın Çatışan Çıkarları ve Küresel Aktörlerle İlişkileri”, tasam.org/tr/içerik…. (E.T.09.11.2019) ÖZİPEK, Bekir Berat (2018), Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Uluslararası Teknoloji Ekonomi ve Sosyal Araştırma Vakfı YayınlarıPALACIOĞLU, Tezer (2018), Suriyeliler, AB ve Türkiye Özelinde Mülteciler, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası YayınlarıSARAÇOĞLU, Cenk, Daniele BELANGER (2018), “Mekân, Yer Ve Şehir: Türkiye’de Suriyeli Karşıtlığının Kentteki Görünümleri” Eğitim Bilim Toplum, C.16 S.62, (s.46- 73)SİNKAYA, Bayram (2012), Arap Baharı Sürecinde İran’ın Suriye Politikası, Ankara: SETA YayınlarıTANRIKULU, Faik (2017), “Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Çocukların Eğitim Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Liberal Düşünce Dergisi, Y:22, S:86, (s.127- 144)TBMM İHİK MHAK (2018), Göç ve Uyum Raporu, AnkaraTÜMEĞ, Derya (2018), Türk Halkının Suriyeli Sığınmacı / Mülteci Algısı, Ankara: Türksam Yayınları UNİCEF, (2019), https://unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF%20Turkey%20Humanitarian%20Situation%20Report_Mid-Year%202019.pdf (E.T. 21.10.2019)YILDIRIMALP, Sinem, Emel İSLAMOĞLU, Cemal İYEM (2017), “Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma”, Bilgi S.35, (s.107- 126)
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gökhan TUNCEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Süleyman EKİCİ
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 9 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { birtop648831, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {}, publisher = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {48 - 72}, doi = {10.20493/birtop.648831}, title = {Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi}, key = {cite}, author = {TUNCEL, Gökhan and EKİCİ, Süleyman} }
APA TUNCEL, G , EKİCİ, S . (2019). Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 48-72 . DOI: 10.20493/birtop.648831
MLA TUNCEL, G , EKİCİ, S . "Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 48-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/birtop/issue/51204/648831>
Chicago TUNCEL, G , EKİCİ, S . "Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 48-72
RIS TY - JOUR T1 - Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi AU - Gökhan TUNCEL , Süleyman EKİCİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20493/birtop.648831 DO - 10.20493/birtop.648831 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 72 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/birtop.648831 UR - https://doi.org/10.20493/birtop.648831 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi %A Gökhan TUNCEL , Süleyman EKİCİ %T Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi %D 2019 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 9 %N 2 %R doi: 10.20493/birtop.648831 %U 10.20493/birtop.648831
ISNAD TUNCEL, Gökhan , EKİCİ, Süleyman . "Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 48-72 . https://doi.org/10.20493/birtop.648831
AMA TUNCEL G , EKİCİ S . Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(2): 48-72.
Vancouver TUNCEL G , EKİCİ S . Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(2): 72-48.