Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Comparison of Performance of Mobile Application Developed in MIT App Inventor and Android Studio

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 161 - 181, 20.12.2020

Öz

The need for mobile applications has arisen because of the increase in the use of mobile devices, therefore, the number of mobile application development environments has increased. If it is desired to choose a mobile app development platform among many of them, the comparison of the performances of mobile applications developed in different platforms will be guiding. In this study, a medium-sized educational mobile application was developed for the Android operating system by utilizing Android Studio that is a text-based integrated mobile application development environment and MIT App Inventor that is a visual block-based mobile application development environment. The mobile application developed in these platforms was compared in terms of performance. In the comparison of performance, the metrics including CPU and RAM usage were scrutinized by testing on real devices. It was uncovered that although there was no difference in GPU usage between the mobile application developed with Android Studio or MIT App Inventor, there was a difference in RAM usage. The findings suggested that while Android Studio or MIT App Inventor can be preferred in developing small and medium-sized mobile applications, Android Studio is a better choice to especially develop graphic-based large-sized mobile applications.

Kaynakça

 • Akyol, G. (2014). Mobil uygulama arayüzlerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. ISITES2014, Karabük.
 • Biørn-Hansen, A., Grønli, T.M., & Ghinea, G. (2019). Animations in cross-platform mobile applications: An evaluation of tools, metrics and performance. Sensors, 19(9), 1-21.
 • Castro, P. H. P., Barreto V. L., Corrêa, S. L., Granville, L. Z. & Cardoso, K. V. (2015). A joint CPU-RAM energy efficient and SLA-compliant approach for cloud data centers. Computer Networks, 94, 1286-1389.
 • Eldem, H. (2016). Yazılım geliştirme eğitimine yeni bir bakış blok programlama teknolojisi. Honor Committee, 211.
 • Google Developers. (2020, Nisan). Developer workflow basics studio. https://developer.android.com/studio/workflow adresinden elde edildi.
 • Google Developers. (2020, Nisan). Meet android studio. https://developer.android.com/studio/intro adresinden elde edildi.
 • Google Developers. (2020, Nisan). Run apps on the Android Emulator. https://developer.android.com/studio/run/emulator adresinden elde edildi.
 • Google Developers. (2020, Mayıs). Profile your app performance. https://developer.android.com/studio/profile adresinden elde edildi.
 • Halpern, M., Zhu Y. & Reddi, V. J. (2016). Mobile CPU's rise to power: Quantifying the impact of generational mobile CPU design trends on performance, energy, and user satisfaction. 2016 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA), 64-76.
 • Kayande, D. & Shrawankar, U. (2012). Performance analysis for improved RAM utilization for Android applications. 2012 CSI Sixth International Conference on Software Engineering (CONSEG), 1-6.
 • Kundu, T. P. & Paul, K. (2010). Android on mobile devices: An energy perspective. 10th IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT 2010), 2421-2426.
 • Massachusetts Institute of Technology. (2020, Nisan). About app inventor. https://app Inventor.mit.edu/about-us adresinden elde edildi.
 • Massachusetts Institute of Technology. (2020, Nisan). Designer and blocks editor. https://app Inventor.mit.edu/explore/designer-blocks adresinden elde edildi.
 • Rumi, M. A., Asaduzzaman & Hasan, D. M. H. (2015). CPU power consumption reduction in android smartphone. 2015 3rd International Conference on Green Energy and Technology (ICGET), 1-6.
 • Ryan, C. & Rossi, P. (2005). Software, performance and resource utilisation metrics for context-aware mobile applications. 11th IEEE International Software MetricsSymposium (METRICS'05), 10-12.
 • Statista. (2020, Nisan). Number of appsavailable in leadingappstores as of 4th quarter 2019. https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores adresinden elde edildi.
 • Tunalı, V., & Zafer, S. (2015). Comparison of popular cross-platform mobile application development tools. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (YBS2015), 1357–1365.
 • Oracle. (2020, Nisan). Java teknolojisi hakkında bilgi edinin. https://www.java.com/tr/about adresinden elde edildi.
 • WeAreSocial. (2020, Nisan). Global digital report 2019. https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates adresinden elde edildi.
 • Wolber, D., Abelson, H., & Friedman, M. (2015). Democratizing computing with app inventor. Mobile Computing and Communications, 18(4), 53-58.

MIT App Inventor ve Android Studio Kullanılarak Tasarlanmış Mobil Uygulamanın Performans Karşılaştırması

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 161 - 181, 20.12.2020

Öz

Mobil cihaz kullanımının artmasıyla beraber mobil uygulamalara ihtiyaç artmış, bunun sonucunda da mobil geliştirme ortamları çoğalmıştır. Birçok mobil geliştirme ortamı içinden seçim yapmak istenilirse farklı mobil geliştirme ortamlarında geliştirilen mobil uygulamaların performans yönünden karşılaştırılması yol gösterici olacaktır. Bu çalışmada, Android sistem için metin tabanlı tümleşik mobil uygulama geliştirme ortamı olan Android Studio ve görsel blok tabanlı mobil uygulama geliştirme ortamı olan MIT App Inventor kullanılarak orta ölçekli eğitsel bir mobil uygulama geliştirilmiş ve geliştirilen mobil uygulama, performans yönünden karşılaştırılmıştır. Performans karşılaştırılmasında, CPU ve RAM ölçütleri kullanılmış ve gerçek cihazlar üzerinde ölçümler gerçekleştirilmiştir. CPU ölçümleri, Android Studio ve MIT App Inventor ile geliştirilen mobil uygulamada farklılık göstermezken; RAM ölçümleri, Android Studio ve MIT App Inventor ile geliştirilen uygulamada farklılık göstermiştir. Elde edilen veriler ışığında; küçük ve orta ölçekli mobil uygulamalar geliştirilirken, Android Studio veya MIT App Inventor tercih edilmesinde büyük farklılıklar ortaya çıkmasa da özellikle grafik temelli büyük ölçekli uygulamalar geliştirilirken Android Studio tercih edilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akyol, G. (2014). Mobil uygulama arayüzlerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. ISITES2014, Karabük.
 • Biørn-Hansen, A., Grønli, T.M., & Ghinea, G. (2019). Animations in cross-platform mobile applications: An evaluation of tools, metrics and performance. Sensors, 19(9), 1-21.
 • Castro, P. H. P., Barreto V. L., Corrêa, S. L., Granville, L. Z. & Cardoso, K. V. (2015). A joint CPU-RAM energy efficient and SLA-compliant approach for cloud data centers. Computer Networks, 94, 1286-1389.
 • Eldem, H. (2016). Yazılım geliştirme eğitimine yeni bir bakış blok programlama teknolojisi. Honor Committee, 211.
 • Google Developers. (2020, Nisan). Developer workflow basics studio. https://developer.android.com/studio/workflow adresinden elde edildi.
 • Google Developers. (2020, Nisan). Meet android studio. https://developer.android.com/studio/intro adresinden elde edildi.
 • Google Developers. (2020, Nisan). Run apps on the Android Emulator. https://developer.android.com/studio/run/emulator adresinden elde edildi.
 • Google Developers. (2020, Mayıs). Profile your app performance. https://developer.android.com/studio/profile adresinden elde edildi.
 • Halpern, M., Zhu Y. & Reddi, V. J. (2016). Mobile CPU's rise to power: Quantifying the impact of generational mobile CPU design trends on performance, energy, and user satisfaction. 2016 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA), 64-76.
 • Kayande, D. & Shrawankar, U. (2012). Performance analysis for improved RAM utilization for Android applications. 2012 CSI Sixth International Conference on Software Engineering (CONSEG), 1-6.
 • Kundu, T. P. & Paul, K. (2010). Android on mobile devices: An energy perspective. 10th IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT 2010), 2421-2426.
 • Massachusetts Institute of Technology. (2020, Nisan). About app inventor. https://app Inventor.mit.edu/about-us adresinden elde edildi.
 • Massachusetts Institute of Technology. (2020, Nisan). Designer and blocks editor. https://app Inventor.mit.edu/explore/designer-blocks adresinden elde edildi.
 • Rumi, M. A., Asaduzzaman & Hasan, D. M. H. (2015). CPU power consumption reduction in android smartphone. 2015 3rd International Conference on Green Energy and Technology (ICGET), 1-6.
 • Ryan, C. & Rossi, P. (2005). Software, performance and resource utilisation metrics for context-aware mobile applications. 11th IEEE International Software MetricsSymposium (METRICS'05), 10-12.
 • Statista. (2020, Nisan). Number of appsavailable in leadingappstores as of 4th quarter 2019. https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores adresinden elde edildi.
 • Tunalı, V., & Zafer, S. (2015). Comparison of popular cross-platform mobile application development tools. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (YBS2015), 1357–1365.
 • Oracle. (2020, Nisan). Java teknolojisi hakkında bilgi edinin. https://www.java.com/tr/about adresinden elde edildi.
 • WeAreSocial. (2020, Nisan). Global digital report 2019. https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates adresinden elde edildi.
 • Wolber, D., Abelson, H., & Friedman, M. (2015). Democratizing computing with app inventor. Mobile Computing and Communications, 18(4), 53-58.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Fatih PEKYÜREK (Sorumlu Yazar)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5685-6997
Türkiye


Zeynep SAĞLAM
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5790-6570
Türkiye


Ahmet Berk USTUN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1640-4291
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 21 Haziran 2020
Kabul Tarihi 2 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Pekyürek, M. F. , Sağlam, Z. & Ustun, A. B. (2020). MIT App Inventor ve Android Studio Kullanılarak Tasarlanmış Mobil Uygulamanın Performans Karşılaştırması . Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi , 2 (2) , 161-181 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bited/issue/58421/756032

23653 23652 23655 23656


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi (BİTED)

Journal of Information and Communication Technologies