Özel Sayı

Cilt: 8, 31.12.2019

Özel Sayı Yıl: 2019

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

8. Bitlis’te Yetişen Bazı Bitkilerde Radon Konsantrasyonlarının İstatistiksel Olarak Analizi

Düzeltme MakalesiBitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü

Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü        
Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı, Merkez Kampüs, 13000 BİTLİS        
E-posta: fbe@beu.edu.tr