Özel Sayı

Cilt: 8 - Sayı:

Özel Sayı Yıl: 2019

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

8. Bitlis’te Yetişen Bazı Bitkilerde Radon Konsantrasyonlarının İstatistiksel Olarak Analizi

Derleme MakaleBitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü        
Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı, Merkez Kampüs, 13000 BİTLİS        
E-posta: fbe@beu.edu.tr