Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2016-06-27

KOLLUK AMAÇ VE YAPILARI İLE VERİ ELDE ETME ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

CEMAL ÖZTÜRK [1]


Bir delil çeşidi olarak verinin niteliği ortaya konmuştur. Verinin zaman zaman açıklama zaman zaman da iz delil türüne girdiği sebepleriyle belirlenmiştir. Veri elde etme araçları ve ilgili kurum amaçları ile bu iki unsurun birbirleriyle bağlantılarını ortaya koyarken Türk Polis Teşkilatı yabancı ulusal kolluklar ve uluslararası kolluk organizasyonlarıyla birlikte konu edilmiştir. Veri elde etme araçları karşılaştırmalı kolluk hukuku açısından incelenerek belirtilmiştir. Veri elde etme araçlarına ve bahse konu kurumların amaç ve yapılarına dair derlenen bilgiler sonrasında geniş bir sonuca varmak mümkün olmuştur. 

 • KAYNAKÇA
 • AYDIN M. (2003), Kamu Davasının Açılması ve İddianame, Seçkin Y, Ankara.
 • BAĞDATLI S. (1995), Temel Hukuk Kavramları, Tabevi Y, İstanbul.
 • BAYRAM L. (2001), Deliller ve Bilirkişilik Müessesesi, Polis D, Yıl.7, Sayı.28, Ankara.
 • CENTEL N. - ZAFER H. (2003), Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Y, 2B, İstanbul.
 • CİHAN E. - YENİSEY F. (1998), Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Y, 3B, İstanbul.
 • Erol AKAR, Abdurrahman ÖZER, Bülent DEMİRCİ, Federal Almanya Polis Teşkilatı, http://www.pa.edu.tr/APP_DOCUMENTS/D478B2AD-3813-4555-9629-6332F8CF8D33/cms_statik/_dergi/2005/2/69-100.pdf.
 • HILDERBRAND D. (1999), S, Footwear, The Missed Evidence, Staggs Publishing, Temecula, USA.
 • KANTAR B. (1946), Ceza Muhakemeleri Usulü, II.K, İstanbul.
 • KAYGISIZ M. (2003), Adli Bilimler, Seçkin Y, Ankara.
 • KUNTER N. - YENİSEY F. (2002), Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Y, 12B, I.K, İstanbul.
 • ÖZTÜRK B. (1998), “Adli Kolluk üzerine Genel Düşünceler”, Adli Kolluk Sempozyumu, Antalya.
 • ÖZTÜRK B. - ERDEM M. R. (2008), Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 12.B, Seçkin Y, Ankara.
 • ÖZTÜRK B. - ERDEM M. R. - ÖZBEK V. Ö. (2001), Ceza Hukuku-Ceza Muhakemesi Hukuku, Turhan Y, Ankara.
 • ÖZTÜRK C. (2006a), Delillerde Farklı Bir Sınıflandırma Anlayışı, Terazi Dergisi, Yıl.1, Sayı.2, Seçkin Y, Ankara.
 • ÖZTÜRK C. (2006b), Kriminalistiğe Farklı Bir Bakış- İz ve İz Bilimi, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 8(2).
 • ÖZTÜRK C. (2006c), Ceza Muhakemesinde İz Bilimi- Kriminalistik Gerçeği, Seçkin Y, Ankara.
 • ÖZTÜRK C. (2007), Ceza Muhakemesi ve Silah İncelemesi (Balistik), Terazi Dergisi, Yıl.2, Sayı.5, Seçkin Y, Ankara.
 • ÖZTÜRK C. (2014), Veri Delili İhtivası-Karşılaştırmalı Kolluk Hukuku, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl.9, Sayı.24, Seçkin Y, Ankara.
 • ÖZBEK V. Ö. (2010), Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil Yasakları, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Cilt III, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakultesi Yayın No: 18, İstanbul.
 • Özbek V. Ö. - KANBUR M. N. - DOĞAN K. - BACAKSIZ P. - TEPE İ. (2012), Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Y, 4.B, Ankara.
 • SAVAŞ V.- MOLLAMAHMUTOĞLU S. (1995), Ceza Muhakemesi Usul Kanunu Yorumu, 2C, Seçkin Y, Ankara.
 • ŞAFAK A. (1992), Hukuk Terimleri Sözlüğü, Rehber Y, Ankara.
 • ŞAFAK A. - BIÇAK V. - KESKİN M. (2002), Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku Hizmet içi Eğitim Kaynak Kitabı, EGM Basımevi, Ankara.
 • TANER T. (1955), Ceza Muhakemeleri Usulü, İÜ Y No: 608, 3B, İstanbul.
 • TOROSLU N. (2003), Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Y, 4B, Ankara.
 • TOSUN Ö. (1976), Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, Cilt:1, Genel Kısım, İstanbul Üniv. Yayın No:2118, 2B, İstanbul.
 • YENİSEY F. (2010), “Avrupa’da Polis Hukukundan Güvenliğin İnşasına”, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Cilt III, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No: 18, İstanbul.
 • YURTCAN E. (2002), CYH, Alfa Y, 9B, İstanbul.
 • -08.07.2013 tarih ve Ref.: KI35-2738/13-307‏ ile Oeffentlichkeitsarbeit@bka.bund.de adresine gönderdiğim maile (Oeffentlichkeitsarbeit@bka.bund.de) adresinden yaptığım yazışmaya gelen 09.07.2013 tarihli cevap.
 • -08.07.2013 tarih ve Ref.: KI35-2738/13-307 ile Oeffentlichkeitsarbeit@bka.bund.de adresine gönderdiğim maile (Oeffentlichkeitsarbeit@bka.bund.de) adresinden 09.07.2013 tarihinde gönderilen İngilizce mail eki, Act on Bundeskriminalamt.
 • -UNAMID bünyesinde görev yapan bir Alman polis komiseri ve bir BKA çalışanı ile yapılan 12.10.2013 tarihli görüşme.
 • - https://www.europol.europa.eu/content/page/legal-texts-125, Erişim Tarihi: 01.03.2015
 • - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0615:EN:NOT, Erişim Tarihi: 01.03.2015
 • - http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Security/Crime/crime_node.html, Erişim Tarihi: 01.03.2015
 • - http://www.bka.de/EN/Home/homepage__node.html?__nnn=true, Erişim Tarihi: 01.03.2015
 • - 1. http://polis.osce.org/countries/details.php?item_id=17#Country_Profile_Section_213, Erişim Tarihi: 01.03.2015
 • - 2. http://polis.osce.org/countries/details?item_id=69#Country_Profile_Section_325, Erişim Tarihi: 01.03.2015
 • - 1. http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials Constitution and General Regulations of İNTERPOL
 • - 2. http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials INTERPOL’s Rules on the Processing of Data, Erişim Tarihi: 01.03.2015
 • http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/GV/htm/GV.411.htm#411.053, Erişim Tarihi: 01.03.2015
 • -www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2559.doc, Erişim Tarihi: 01.03.2015
 • -http://www.anayasa.gov.tr/files/insan_haklari_mahkemesi/aihm_kararlari/5TENDAM-ISPANYA.pdf, (Başvuru no. 25720/05) SONKARAR, STRAZBURG 13 Temmuz 2010 KESİNLEŞME 13/10/2010. Erişim Tarihi: 01.03.2015
 • - 1. http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/DokGosterMainServlet?dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB2era9fWjfvjSDS0NM%2By%2FodoNcHaHa6vjYIIszbZyO6omcvd81yqsRzgu%2BJ4K2T2ePwhH%2FdzPJX1GzQ38rPTztDnmg%3D%3D&aranan=&dokumanTuru=YARGITAYKARARI, Erişim Tarihi: 01.03.2015- Aynı sonuca varan 11. Ceza Dairesi Kararı; 2007/22548 E., 2009/15827 K., http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/DokGosterMainServlet?dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB2ersF1crzlQOr9G7%2FR88m%2Fv6tu2X1FEEeGviSt9AcT52OplhXc22zBvlB50ZsFaFUxpCJmRpyGL3D6bHlbMr0AG8g%3D%3D&aranan=&dokumanTuru=YARGITAYKARARI ve yine aynı doğrultudaki 11. Ceza Dairesi Kararı; 2007/22548 E., 2009/15827 K., Erişim Tarihi: 01.03.2015- Aynı yönde
 • http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/DokGosterMainServlet?dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB2ersF1crzlQOr9G7%2FR88m%2Fv6tu2X1FEEeGviSt9AcT52OplhXc22zBvlB50ZsFaFUxpCJmRpyGL3D6bHlbMr0AG8g%3D%3D&aranan=&dokumanTuru=YARGITAYKARARI
 • - 2 http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/DokGosterMainServlet?dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB2er1JuOAMXWn%2Bxbv%2BoqXRU6Gc3nvIVC%2FyRvG5Vb%2FhPFxsMQugSPdlZz9gdPhq5M5b14m16hFD%2F714ZHW5xXlq3rOA%3D%3D&aranan=&dokumanTuru=YARGITAYKARARI, Erişim Tarihi: 01.03.2015
 • - 3 http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/DokGosterMainServlet?dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB2er94jK04EeM4q4FVKLmKfumfZoczIUrGDJ6hlTKKZqGCNBfsUZMwGoS%2F8fyvCQe%2BdEfnxIyhQSyG8k%2Feq0yT44Lw%3D%3D&aranan=&dokumanTuru=YARGITAYKARARI, Erişim Tarihi: 01.03.2015.
 • - 4 http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/DokGosterMainServlet?dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB2erPK7QAsjBWG8ewclzrdfPtGzZ0542lfjL0s2rynRxJsLQ3ABluSAzThnWPpqEoc90X9HSfljurGTZu2id4vT6Hg%3D%3D&aranan=&dokumanTuru=YARGITAYKARARI, Erişim Tarihi: 01.03.2015.
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: CEMAL ÖZTÜRK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Haziran 2016

Bibtex @ { bitlissos258070, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {KOLLUK AMAÇ VE YAPILARI İLE VERİ ELDE ETME ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, CEMAL} }
APA ÖZTÜRK, C . (2016). KOLLUK AMAÇ VE YAPILARI İLE VERİ ELDE ETME ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/24348/258070
MLA ÖZTÜRK, C . "KOLLUK AMAÇ VE YAPILARI İLE VERİ ELDE ETME ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/24348/258070>
Chicago ÖZTÜRK, C . "KOLLUK AMAÇ VE YAPILARI İLE VERİ ELDE ETME ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - KOLLUK AMAÇ VE YAPILARI İLE VERİ ELDE ETME ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - CEMAL ÖZTÜRK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 5 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KOLLUK AMAÇ VE YAPILARI İLE VERİ ELDE ETME ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A CEMAL ÖZTÜRK %T KOLLUK AMAÇ VE YAPILARI İLE VERİ ELDE ETME ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, CEMAL . "KOLLUK AMAÇ VE YAPILARI İLE VERİ ELDE ETME ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (Haziran 2016): 0-0 .
AMA ÖZTÜRK C . KOLLUK AMAÇ VE YAPILARI İLE VERİ ELDE ETME ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 5(1): 0-0.
Vancouver ÖZTÜRK C . KOLLUK AMAÇ VE YAPILARI İLE VERİ ELDE ETME ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 5(1): 0-0.