Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 151 - 162 2017-06-29

Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dileklerinin İncelenmesi
Investigation of Wishes of Pre-School Children 5-6 Age Group

Sultanberk HALMATOV [1] , Emine KIZILTAŞ [2]


Bu araştırmada okul öncesi 5-6 yaş grubu çocuklarının dilekleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırmalar desenlerinden olgubilim kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu okul öncesi eğitim alan 5-6 yaşlarındaki çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme tekniği ile Ağrı ili merkez ilçede okul öncesi eğitim alan 10 okuldan seçilen 120 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi çocuklarının dileklerinin cinsiyete göre değiştiği tespit edilmiştir. Kızlar genellikle bencil, erkekler ise diğergam dileklerde bulundukları görülmüştür.

This paper analyzes wishes of pre-school children 5-6 age group. The paper uses phenomenology design, which is often used in qualitative research. The study group of the research is comprised of 5-6 year-old children attending preschool education institutions. Non-random sampling method was used in order to define the study group of the research. The participants are comprised of 120 children attending preschool education in 10 schools in central district of Agri province selected by suitable sampling technique among non-random sampling methods. Besides, interview form developed by the researchers was used as a data collection tool. The results of the research showed that the wishes of the preschool children differed by gender. The females usually made selfish wishes, while the males made altruistic wishes. 

  • Akdoğan, R. (2007). Farklı cinsiyet rollerine sahip üniversite öğrencilerinin öfke yaşama biçimleri ve utangaçlık düzeylerinin incelenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  • Bhasin, K. (2003). Toplumsal cinsiyet: Bize yüklenen roller. (Çeviri: K. Ay). İstanbul: Dayanışma Vakfı Yayınları.
  • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel
  • araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
  • Connell, R. (1998). Toplumsal cinsiyet ve iktidar. (Çeviri: C. Soydemir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet ayrımcılığının sosyolojik açıdan incelenmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(511), 12-27.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2017
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Sultanberk HALMATOV

Yazar: Emine KIZILTAŞ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos290970, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {151 - 162}, doi = {}, title = {Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dileklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {HALMATOV, Sultanberk and KIZILTAŞ, Emine} }
APA HALMATOV, S , KIZILTAŞ, E . (2017). Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dileklerinin İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 151-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/28858/290970
MLA HALMATOV, S , KIZILTAŞ, E . "Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dileklerinin İncelenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 151-162 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/28858/290970>
Chicago HALMATOV, S , KIZILTAŞ, E . "Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dileklerinin İncelenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 151-162
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dileklerinin İncelenmesi AU - Sultanberk HALMATOV , Emine KIZILTAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 162 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dileklerinin İncelenmesi %A Sultanberk HALMATOV , Emine KIZILTAŞ %T Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dileklerinin İncelenmesi %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD HALMATOV, Sultanberk , KIZILTAŞ, Emine . "Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dileklerinin İncelenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (Haziran 2017): 151-162 .
AMA HALMATOV S , KIZILTAŞ E . Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dileklerinin İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(1): 151-162.
Vancouver HALMATOV S , KIZILTAŞ E . Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Dileklerinin İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(1): 162-151.