Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 137 - 150 2017-06-29

Mardin Artuklu University Student Profile and Expenditure Analysis
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi

Engin İŞ [1] , Suphi BALCI [2] , Mehmet Selman KAYAN [3]


The purpose of this study is to determine the monthly incomes and expenses of the students attending Mardin Artuklu University and examine their contributions to the city economy. Descriptive survey model is used in this quantitative study. The population of the study is composed of 7582 students attending Mardin Artuklu University in the academic year of 2016-2017. The study sample consists of 287 students selected through random sampling from different faculties. As the data collection tool, a survey form developed by the researchers is used. Descriptive statistics and t-test are employed in the analysis of the data. The results show that students spend their money on food and accommodation the most, cultural/social activities the least and it is also found that the city (Mardin) is both liveable and economical.

Bu çalışmada Mardin Artuklu Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin aylık gelir ve harcamalarını belirlemek ve bu sayede şehir ekonomisine olan katkısını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nicel desenli betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 2016-2017 öğretim yılında Mardin Artuklu Üniversitesinde kayıtlı 7582 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Mardin Artuklu Üniversitesine kayıtlı öğrenciler arasından basit random örnekleme yöntemiyle seçilen 287 öğrenci oluşturmaktadır. Belirlenen amaçlara ulaşmak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizinde betimsel istatistikler ile t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; en fazla harcamanın gıda ve barınmada olduğu, kültürel/sosyal etkinliklere çok fazla harcamanın olmadığı, şehrin yaşanabilir, ekonomik bir şehir olduğu görüşleri ortaya çıkmıştır. 

 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ., ve Dulupçu, M. A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003–2009 Yılları Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010 (22).
 • Akengin, H. - Kaykı, A.(2013). Şehirleşme Üniversite İlişkisine Bir Örnek: Gazimağusa, Marmara Coğrafya Dergisi
 • Ascani, A., Crescenzi, R., & Iammarino, S. (2012). Regional Economic Development: A Review. Interregionally Cohesive Neighborhoods (SEARCH) within the 7th European Community Framework Programme FP7-SSH -2010.2.2-1 (266834) European Commission.
 • Aydemir, Saliha E. (1994), “Karadeniz Teknik Üniversitesinin Kent ve Bölge Ekonomisine Doğrudan ve Dolaylı Ekonomik Etkileri”, Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Trabzon, s.195–210.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 18. Baskı Ankara: Pegem Akademi.
 • Dulupçu, Murat - Çarıkçı, İlker (2007), “2007 Yılı Öğrenci Harcama Eğilimleri, Tutumları, Sorunları ve En İyi Tercihleri”, http://www.hurriyet.com.tr, (13.03.2008).
 • Ergun, C. (2014). Üniversite ve Kent İlişkisi Üzerine Görüşler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(31), 216-237.
 • Özer, H., Akan, Y., & Çalmaşur, G. (2010). Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,11(1), 231-249.
 • Özyaba, M., (1999), “Kentsel Gelişmede Üniversitenin Rolü Uludağ Üniversitesi ve Bursa”, http://www.kentli.org/makale/bursa.htm, (13.03.2008).
 • Selçuk, G. N. (2012). Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı/The Expenditure Analysis for the Students of Ataturk University and its Contribution to the Economy of Erzurum. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3).
 • Tösten, R. , Çenberlitaş, İ., Gökoğlan, K. (2013). Dicle Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi. Elektronik Dicle Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 5,10.
 • Tösten, R., Anık, S., Kayan, M. S. (2017). Siirt Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4,17.
 • Výrostová, V. - Výrost, T.(2007), Measuring The Role Of Universities İn Regional Development, 2ndCentral European Conference İn RegionalScience, Slovak Republic
 • Yaylalı, M., Özer, H., &Dilek, Ö. (2012). Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7(13), 1-13.
 • Yılmaz, M. K., - Kaynak, S. (2011). Sosyo-ekonomik dönüşüm sürecinde üniversitelerin rolü ve yöre halkının üniversite'den beklentileri ile ilgili bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(4), 55-73.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2017
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Engin İŞ
Ülke: Turkey


Yazar: Suphi BALCI

Yazar: Mehmet Selman KAYAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos300258, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {137 - 150}, doi = {}, title = {Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi}, key = {cite}, author = {İŞ, Engin and BALCI, Suphi and KAYAN, Mehmet Selman} }
APA İŞ, E , BALCI, S , KAYAN, M . (2017). Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 137-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/28858/300258
MLA İŞ, E , BALCI, S , KAYAN, M . "Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 137-150 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/28858/300258>
Chicago İŞ, E , BALCI, S , KAYAN, M . "Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 137-150
RIS TY - JOUR T1 - Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi AU - Engin İŞ , Suphi BALCI , Mehmet Selman KAYAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 150 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi %A Engin İŞ , Suphi BALCI , Mehmet Selman KAYAN %T Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD İŞ, Engin , BALCI, Suphi , KAYAN, Mehmet Selman . "Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (Haziran 2017): 137-150 .
AMA İŞ E , BALCI S , KAYAN M . Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(1): 137-150.
Vancouver İŞ E , BALCI S , KAYAN M . Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(1): 150-137.