Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 358 - 378 2018-06-28

Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928

Özlem ÖZDEMİR [1]


Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte, Türkiye ekonomisini güçlendirmek için yeni bir sanayi ve ticaret yatırımı gerekliydi. Bu nedenle İzmir İktisat Kongresi’nde temelleri atılan ilk ulusal banka olan Türkiye İş Bankası, 26 Ağustos 1924 yılında Atatürk tarafından Celal Bayar önderliğinde kurulmuştur. Özel sektörü geliştirmek için kurulan Türkiye İş Bankası, kurumsal reklamlarını da bu süreçte yayınlamaya başlamıştır. Kurumsal reklamlar, Bankanın kimliğini, kuruluş amacını ve politikalarını ortaya çıkarması açıdan önemlidir. Bu nedenle çalışmada, Türkiye İş Bankası’nın 1924–1928 yılları arasında yayınladığı kurumsal reklamlar, Banka’nın kurumsal iletişimi açısından incelenmiştir. Bu çerçeve kapsamında kurumsal reklamlar dönemin gazeteleri olan Hakimiyet-i Milliye, Milliyet ve Akşam gazetelerinden toplanarak nitel metin analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye İş Bankası kurumsal reklamları aracılığıyla kimliğini, amacını ve politikalarını yansıtmaktadır hipotezi doğrulanmıştır
Türkiye İş Bankası, Kurumsal İletişim
 • Akgüç, Ö. (1987), 100 Soruda Türkiye’de Bankacılık. 100 soruda dizisi:54, Aralık, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Akyürek, R. (1996), “Halkla İlişkiler ve Kurumsal Reklam”, Pazarlama Dünyası, 58 (10), 46-47.
 • Artun, T. (1983). İşlevi-Gelişimi-Özellikleri ve Sorunlarıyla Türkiye'de Bankacılık. Ankara, Türkiye: Tekin Yayınevi.
 • Aysan, M. A. (2004). Atatürk'ün Ekonomi Politikası. İstanbul, Türkiye: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Can, H. (1992). Organizasyon ve Yönetim. Ankara: Adım Yayıncılık.
 • Cem, İ. (1989). Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi. İstanbul: Doğan Ofset.Cutlip, M. S., Center, H. A. ve Broom G. (1985).Effective Public Relations. 6th Edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Çamdereli, M. (2005). Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler. İstanbul: Salyangoz Yayınları.
 • Garbet, F. T.( 1981). Corporate Advertising The What, The Why and The How, New York: McGraw-Hill Book Co.
 • Grunig E. J. ve Hunt, T. (1984), Managing Public Relations, Holt: Rinehart and Wilson.
 • Jefkins, F. (1991). Advertising, 2nd Edition, London: Pitman Publishing.
 • Karpat, I. (1999), Bankacılık Sektöründen Örneklerle Kurumsal Reklam, İstanbul: Yayınevi Yayıncılık.
 • Kazancı, M. (2002). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. 4. Baskı. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Keyder, Ç. (1993). Dünya Ekonomisi Ġçinde Türkiye (1923-1929). İstanbul, Türkiye: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Kocabaşoğlu, U. (2001). Türkiye İş Bankası Tarihi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kocabaş, F., Elden, M., Yurdakul, N. (1999). Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Lesly, P. (1983). Lesly’s Public Relations Handbook. 3.rd Edition. New Jersey: PrenticeHall.
 • Macewen, C. E. (1989). CorporateAdvertising and Its Role in Public Relations. C. Burger içinde, Experts in Action Inside Public Relations. New York: Longman.
 • Moriarty, E.S. (1991). Creative Advertising Theory and Practice. New Jersey: Printice Hall Englewood Cliffs.
 • O’guınn C., T., Allen, T C., Semenik, J.R. (1997). Advertising. USA: South-Western College Publisihing An Internatıonal Thomson Publishing Company.
 • Oluç, M. (1990). “Reklam”, Pazarlama Dünyası, 4 (20), 3-18.
 • Sabuncuoğlu, Z. (1998) İşletmelerde Halkla İlişkiler. Ezgi Yayıncılık.
 • Seıtel, P. F. (1987). The Practice of Public Relations. Ohio: Merrill Publishing Company.
 • Tezel, Y. (2015). Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950). İstanbul, Türkiye: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Türkiye İş Bankası Sürdürebilirlik Raporu. (2014). Sürdürebilirlik Raporu 2014.
 • Wells, W., Burnett, J., Mariarity, S. (1989). Advertising Principles and Practice. USA: Prentice Hall.
 • GAZETELER
 • Hâkimiyet-i Milliye, 29–31 Ağustos, 1 Eylül 1924: 4–10 Eylül 1924; 20, 21 Mayıs, 1925
 • Milliyet, 5 Haziran 1926; 2–6 Ağustos, 22 Eylül 1926; 28 Haziran 1927; 2-6 Eylül 1927; 10-22 Eylül 1927
 • Akşam: 2-10 Mart, 10-12 Nisan, 3 Eylül, 13-14 Ekim 1928; 9-10 Kasım 1928; 15–22 Kasım 1928; 1 Ocak–24 Şubat, 1928.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-3144-4651
Yazar: Özlem ÖZDEMİR
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2018

Bibtex @diğer { bitlissos401637, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {358 - 378}, doi = {}, title = {Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Özlem} }
APA ÖZDEMİR, Ö . (2018). Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 358-378 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/38061/401637
MLA ÖZDEMİR, Ö . "Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018 ): 358-378 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/38061/401637>
Chicago ÖZDEMİR, Ö . "Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018 ): 358-378
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928 AU - Özlem ÖZDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 358 EP - 378 VL - 7 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928 %A Özlem ÖZDEMİR %T Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928 %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Özlem . "Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Haziran 2018): 358-378 .
AMA ÖZDEMİR Ö . Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(1): 358-378.
Vancouver ÖZDEMİR Ö . Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(1): 378-358.