Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 242 - 262 2019-06-30

Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi Örneği

İbrahim Güray YONTAR [1]


Uluslararası öğrenci, kendi ülkesinden eğitim görme amacıyla ayrılan ve bu süreç boyunca eğitim gördüğü ülkede yerleşik halde bulunan öğrenciye denilmektedir. Dünya genelindeki üniversiteler sahip oldukları öğrencilerin kimliklerini çeşitlendirip bu amaçla uluslararasılaşmayı kendilerine amaç edinmişlerdir. Bu amaçla üniversiteler belli kotalarla uluslararası öğrencileri öğrenim süreleri boyunca eğitim süreçlerine dâhil etmektedir. Uluslararası öğrenciler ise sosyo-kültürel olarak üniversite ortamına çeşitlilik kazandırmaktadır. Türkiye’de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2016 yılı göç raporunda 2016 - 2017 yılında Türkiye Burslarından yararlanan uluslararası öğrencilerin sayısının 3.995 olduğu ifade edilmiştir. Veriler toplu olarak incelendiğinde ise ülkenin her geçen yıl daha fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmakta olduğu görülmektedir.

Kendi kültürel kodlarıyla daha yaşanabilir bir ülkeyi bırakıp farklı bir sosyo-kültürel yapının bulunduğu ülkeye öğrenim görme amacıyla giden uluslararası öğrenciler eğitim süreçleri boyunca birtakım sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2017- 2018 eğitim döneminde lisans veya yükseköğrenim düzeyinde öğrenim görmekte olan Türkiye Burslarından yararlanan uluslararası öğrencilerin yaşadığı dil, maddi, sosyo-kültürel ve akademik alanlardaki uyum sorunlarının tespit edilmesine odaklanmıştır. Ayrıca bu sorunlara yönelik getirilebilecek çözüm önerileriyle kamu – özel ve sivil ortakların bilgilendirilip uluslararası öğrencilerin sorunlarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası Öğrenciler, Uyum Sorunları, Eğitim ve Ekonomik Gelişme
 • Atik, H. (2015). Türkiye İçin Orta Gelir Tuzağından Kurtuluş Önerileri. Sosyoekonomi Dergisi. 23(26), 165-174.
 • Card, D. (2005). Is The New Immigration Really So Bad?. NBER Working Paper No. 11547.
 • Chellaraj vd. (2008). The contribution of international students to U.S. innovation. Review of International Economics, 16(3), 444-462.
 • Çağlar, A. (1999). Türk Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Öğrencilerin Sorunları. Amme İdaresi Dergisi, 32(4), 133-169.
 • Dünya Bankası. Türkiye Gelir Düzeyi Verileri. 01.04.2018 tarihinde https://data.worldbank.org/country/turkey?locale=tr adresinden alındı.
 • Ercan, M. S. (2012). Uluslararası Öğrencilerin Uyum Sorunlarının İncelenmesi ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Beklentilerin Araştırılması. Uzmanlık Tezi, Ankara, T.C Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.
 • Hegarty, N. (2014). Where We Are Now –The Presence and Importance of International Students to Universities in the United States. Journal of International Students. 4(3), 223-235.
 • Kıroğlu, K., Kesten A., Elma C. (2010). Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo Kültürel ve Ekonomik Sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 26-39.
 • Malekisanimaleki, R. & Altay B. (2017). Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeyleri İle Kaygı Durumlarının Belirlenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, Sayı 1-2-3, 71-96.
 • OECD. (2013). Odaktaki Eğitim Göstergeleri. 14.04.2018 tarihinde https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EDIF%202013--N%C2%B014%20(eng)-Final.pdf adresinden alındı.
 • OXFORD Economics. (2013). The Economic Costs and Benefits of International Students. 14.04.2018 tarihinde University of Sheffield: https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.259052!/file/sheffield-international-students-report.pdf adresinden alındı.
 • Özyürek, R. (2009). Türk Devlet ve Topluluklarından Türkiye Üniversitelerine Gelen Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenimlerinde Karşılaştıkları Sorunlar. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4(3), 1819- 1862.
 • Savaşan, F. (2015). Renkli Kampüsler. 20.02.2018 tarihinde PESA Görüş Yazısı: http://www.pesa.org.tr adresinden alındı.
 • Şeker, B. & Akman, E. (2016). Uluslararası Öğrencilerin Psikolojik ve Sosyo- Kültürel Süreçleri. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(3), 504-514.
 • T.C Kalkınma Bakanlığı. (2017). Orta Vadeli Program. 09.04.2018 tarihinde http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10807,2018-2020-orta-vadeli-rogrampdf.pdf?0 adresinden alındı.
 • UK Univesity. (2017). The economic impact of international students. 11.04.2018 tarihindehttp://www.universitiesuk.ac.uk/policyandanalysis/reports/Documents/2017/briefing-economic-impact-international-students.pdf adresinden alındı.
 • Yardımcıoğlu, F., Beşel, F. & Savaşan F. (2017). Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği). Akademik İncelemeler Dergisi, 12(1), 203-254.
 • Yıldız, A. (2015). Orta Gelir Tuzağı ve Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2), 155-170.
 • Yılmaz, O. (2015). Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazakistanlıların Karşılaştıkları Sorunlar. Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı XXXVII, 257-275.
 • Yükseköğretim Kurumu. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. 05.04.2018 tarihinde https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden alındı.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7400-0260
Yazar: İbrahim Güray YONTAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos558903, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {242 - 262}, doi = {}, title = {Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Yontar, İbrahim Güray} }
APA Yontar, İ . (2019). Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi Örneği . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 242-262 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/558903
MLA Yontar, İ . "Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi Örneği" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 242-262 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/558903>
Chicago Yontar, İ . "Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 242-262
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi Örneği AU - İbrahim Güray Yontar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 242 EP - 262 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi Örneği %A İbrahim Güray Yontar %T Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi Örneği %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Yontar, İbrahim Güray . "Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 1 (Haziran 2019): 242-262 .
AMA Yontar İ . Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 242-262.
Vancouver Yontar İ . Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 242-262.