Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 49 - 63 2019-10-31

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Hasan ŞAHİN [1]


Üniversiteler; bir ülkenin gelişmesi, kalkınması ve bünyesinde gelecek nesilleri barındırması açısından oldukça önemli bir konumdadır. Etkinlik, verimlilik, performans kavramları üniversitelerin kendi arasında ve hatta fakültedeki bölümler arasında bile rekabetlerini sağlamadaki faktörler olarak görülebilir. Yoğun rekabet piyasasında, üniversiteler için bu kavramlar oldukça önemlidir. Bu çalışmada Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulları performansları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla farklı ölçüm birimleri ile ifade edilebilen girdi ve çıktıların bir arada değerlendirilmesine imkan verdiği için Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. Problemin çözümü LINGO programında yapılmıştır. VZA’nın girdisi olarak öğrenci sayısı, akademik personel sayısı, idari personel sayısı, bölüm sayısı alınmış, çıktı olarak mezun sayısı kullanılmıştır. Çalışmada toplam on dört adet Meslek Yüksekokulu analiz dahil edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda; 5 Meslek Yüksekokulu etkin olarak bulunmuştur.

Veri Zarflama Analizi (VZA), Meslek Yüksekokulu (MYO), performans
 • [1] M. E., Baysal, and B. Toklu, “Veri zarflama analizi ile bazı orta öğretim kurumlarının performanslarının değerlendirilmesi,” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 203-220, 2001.
 • [2] C. Yeşilyurt, “Türkiye’deki İktisat Bölümlerinin göreceli performanslarının Veri zarflama analizi yöntemiyle ölçülmesi,” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol. 23, no. 4, pp.135-147, 2009.
 • [3] İ. Çütcü, “Eğitim ekonomisinin Uluslarası karşılaştırılması kapsamında MYO’larının yerel ekonomilere etkisi,” Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, no. 6, pp. 55-74, 2016.
 • [4] F. C. Dikmen, “Veri Zarflama Analizi ile Üniversitelerin Etkinliğinin Ölçülmesi,” Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 3-4, Sayı: 3-6, pp.1-22, 2008.
 • [5] Z. G., Göktolga and A. Artut, “Sivas ilinde liselerin veri zarflama analizi ile Değerlendirilmesi,” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 63-78, 2011.
 • [6] A., Kutlar and M. Kartal, “Cumhuriyet Üniversitesinin verimlilik analizi: fakülteler düzeyinde veri zarflama yöntemiyle bir uygulama,” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 49-79, 2004.
 • [7] R.K., Kıyıldı and M. Karaşahin, “Türkiye’deki hava alanlarının veri zarflama analizi ile Altyapı performansının değerlendirilmesi,” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 10, no. 3, pp. 391-397, 2006.
 • [8] E. Uzgören and G. Şahin, “Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının Veri Zarflama analizi yöntemiyle ölçümü,” Dumlupınar Üniversitesi Uluslarası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol. 9, no. 18, pp. 91-110, 2013.
 • [9] Ü. Özden, “Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 2, pp. 167-185, 2008.
 • [10] İ. H., Seyrek, and H. A. Ata, “Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü,” Journal of BRSA Banking & Financial Markets, vol. 4, no. 2, pp. 67-84, 2010.
 • [11] A. Ulucan, “Şirket Performanslarının Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı Genel Ve Sektörel Bazda Değerlendirmeler,” Hacettepe üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 405-418, 2000.
 • [12] A., Gülcü, H. Tutar, ve C. Yeşilyurt, “Sağlık sektöründe veri zarflama analizi yöntemi ile verimlilik analizi”, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004.
 • [13] J. Beasley, “Determining teaching and research efficiencies,” Journal of the Operational Research Society, vol. 46, no. 4, pp. 441-452. 1995.
 • [14] Y. Çınar, “Türkiye’de Kamu Üniversitelerinin Eğitim-Araştırma Etkinlikleri Ve Etkinlik Artışında Stratejik Önceliklerin Rolü: Çok-Aktiviteli VZA Uygulaması,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol. 68, no. 2, pp. 27-62, 2013.
 • [15] edergi.dpu.edu.tr, DPU Kurum İçi Değerlendirme Raporu, 2016.
 • [16] istatistik.yok.gov.tr, Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. 2016.
 • [17] V. Bal, “Vakıf üniversitelerinde veri zarflama analizi ile etkinlik belirlenmesi,” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 1-20, 2013.
 • [18] M., Baysal, B., Alçılar, H., Çerçioğlu, and B. Toklu, “Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinin 2004 yılı performanslarının, veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenip buna göre 2005 yılı bütçe tahsislerinin yapılması,” Sakarya University Journal of Science, vol. 9, no. 1, pp. 67-73, 2005.
 • [19] K. O., Oruç, İ., Güngör, and M. F. Demiral, “Üniversitelerin etkinlik ölçümünde bulanık veri zarflama analizi uygulaması,” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 279-294, 2009.
 • [20] İ., Ertuğrul and G. Sarı, “Veri zarflama analizi ile bir üniversitede lisans bölümlerinin etkinlik analizi,” Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol. 3, no. 3, pp. 65-85, 2017.
 • [21] J. Johnes and G. Johnes, “Research funding and performance in UK University departments of economics: A frontier analysis,” Economics of Education Review, vol. 174, no. 1, pp. 301-314. 1995.
 • [22] K. Yaralıoğlu, “Karar verme yöntemleri”, Detay Yayıncılık, 2010
Birincil Dil tr
Konular Endüstri Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8915-000X
Yazar: Hasan ŞAHİN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bjesr633786, journal = {Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi}, issn = {2687-4415}, address = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (BMBAD) Editörlüğü, 10200, Bandırma/BALIKESİR}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {49 - 63}, doi = {}, title = {DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Hasan} }
APA ŞAHİN, H . (2019). DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 49-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bjesr/issue/49965/633786
MLA ŞAHİN, H . "DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI". Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 49-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bjesr/issue/49965/633786>
Chicago ŞAHİN, H . "DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI". Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 49-63
RIS TY - JOUR T1 - DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI AU - Hasan ŞAHİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 63 VL - 1 IS - 1 SN - 2687-4415- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI %A Hasan ŞAHİN %T DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI %D 2019 %J Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi %P 2687-4415- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Hasan . "DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI". Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Ekim 2019): 49-63 .
AMA ŞAHİN H . DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. BMBAD. 2019; 1(1): 49-63.
Vancouver ŞAHİN H . DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(1): 63-49.