Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SERGEI RACHMANINOFF’S MUSICAL IDENTITY AND ANALYS OF HIS OP.3 NO.2 PRELUDE

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 13, 20.04.2019

Öz

Sergei Rachmaninoff is one of the most important composers and pianists of the 20th Century. His Works caused great admiration both in terms of harmonic, tonal and rhythmic difficulties and in technical terms because of the identity of the composer as a pianist. In this study, firstly, the life of Sergei Rachmaninoff was dealt with, and then, the prelude form was explained. Following the musical identity of the composer, the Op.3 No.2 c sharp minor prelude was examined in technical and thematic terms to contribute to its execution and to provide a source in this respect by considering the musical concept and the inspirations of the composer.

Kaynakça

 • Adiloğu, Tuğrul, Sergei Rachmaninoff’un Op. 18 İkinci Piyano Konçertosu’nun İncelenmesi, (Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara, 2017.
 • Aktüze, İrkin, Müziği Okumak, Pan Yayıncılık, C. 4, İstanbul, 2007.
 • Alkan, Gizem, Sergei Rachmaninoff’un Op.3, Op.23 ve Op.32 Prelüdlerinin İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2017. Bertenson-Leyda, Sergei Rachmaninoff: a Lifetime in Music, New York, 1956.
 • Beuerman, Eric Gilbert, The Evolution Of The Twenty-Four Prelude Set For Piano, (Doktora Tezi), Arizona University, 2003.
 • Çınar, Bengi Baraz, Post Romantik İki Rus Besteci: Rachaninoff–Medtner ve Medtner’in Tanınmayışı, (Sanatta Yeterlik Tezi), Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir, 2010.
 • Griffiths, Paul, Batı Müziğinin Kısa Tarihi, Üçüncü basım, İş Bankansı Kültür-Sanat Yayınları, 2015.
 • Pamir, Leyla, Müzikte Geniş Soluklar, Ada Yayınları, İstanbul, 1989.
 • Say, Ahmet, Müzik Tarihi, Beşinci basım, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 2003.
 • Uluç, Murat Özden, Müzik Cep Sözlüğü, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 2015.
 • Usmanbaş, İlhan, Müzikte Biçimler, Milli Eğitim Basımevi Devlet Konservatuvarı Yayınları, İstanbul, 1974.
 • Yoon, Wha Roh, A Comparative Study of the Twenty-Four Preludes of Alexander Scriabin and Sergei Rachmaninoff, (Doktora Tezi), Indiana University, 2015.
 • İNTERNET KAYNAKLARI
 • Ahmet Say, “Sovyetler Birliği’nde Müzik”, http://www.azizmsanat.org/2017/11/22/sovyetler-birliginde-muzik-ahmet-say/ (15.01.2019).
 • Banu Mustan Dönmez ve Selin Oyan, “Ulusalcılık Akımı” Bağlamında Yerel Müzik Ögelerinin Uluslararası Sanat Müziğinde Kullanımı”http://www.asosjournal.com/Makaleler /84777441_857%20Banu%20MUSTAN%20D%C3%96NMEZ.pdf, (20.02.2019)
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Zverev (17.01.2019)
 • https://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/273032/ge59 (17.01.2019)
 • Matthew J. Dovey, “Analysis of Rachmaninoff's Piano Performances Using Inductive Logic Programming”, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-59286-5_67.pdf (20.01.2019)

SERGEI RACHMANINOFF’UN MÜZİKAL KİMLİĞİ VE OP.3 NO.2 PRELÜDÜNÜN İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 13, 20.04.2019

Öz

    Sergei Rachmaninoff, 20. yüzyılın en önemli besteci ve piyanistlerindendir. Eserleri armonik, tonal ve ritmik zorluklarının yanı sıra bestecinin piyanist kimliği sayesinde teknik açıdan da hayranlık uyandırmaktadır.  Bu çalışmada öncelikle Sergei Rachmaninoff’un hayatına değinilmiş, prelüd formu açıklanmış ve bestecinin müzikal kimliğinin anlatılmasının ardından Op.3 No.2 do diyez minör prelüd, icrasına katkı sağlamak ve kaynak oluşturmak amacıyla bestecinin müzikal anlayışı ve esinlendiği unsurlar önünde bulundurularak teknik ve tematik açıdan incelenmiştir.

Kaynakça

 • Adiloğu, Tuğrul, Sergei Rachmaninoff’un Op. 18 İkinci Piyano Konçertosu’nun İncelenmesi, (Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara, 2017.
 • Aktüze, İrkin, Müziği Okumak, Pan Yayıncılık, C. 4, İstanbul, 2007.
 • Alkan, Gizem, Sergei Rachmaninoff’un Op.3, Op.23 ve Op.32 Prelüdlerinin İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2017. Bertenson-Leyda, Sergei Rachmaninoff: a Lifetime in Music, New York, 1956.
 • Beuerman, Eric Gilbert, The Evolution Of The Twenty-Four Prelude Set For Piano, (Doktora Tezi), Arizona University, 2003.
 • Çınar, Bengi Baraz, Post Romantik İki Rus Besteci: Rachaninoff–Medtner ve Medtner’in Tanınmayışı, (Sanatta Yeterlik Tezi), Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir, 2010.
 • Griffiths, Paul, Batı Müziğinin Kısa Tarihi, Üçüncü basım, İş Bankansı Kültür-Sanat Yayınları, 2015.
 • Pamir, Leyla, Müzikte Geniş Soluklar, Ada Yayınları, İstanbul, 1989.
 • Say, Ahmet, Müzik Tarihi, Beşinci basım, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 2003.
 • Uluç, Murat Özden, Müzik Cep Sözlüğü, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 2015.
 • Usmanbaş, İlhan, Müzikte Biçimler, Milli Eğitim Basımevi Devlet Konservatuvarı Yayınları, İstanbul, 1974.
 • Yoon, Wha Roh, A Comparative Study of the Twenty-Four Preludes of Alexander Scriabin and Sergei Rachmaninoff, (Doktora Tezi), Indiana University, 2015.
 • İNTERNET KAYNAKLARI
 • Ahmet Say, “Sovyetler Birliği’nde Müzik”, http://www.azizmsanat.org/2017/11/22/sovyetler-birliginde-muzik-ahmet-say/ (15.01.2019).
 • Banu Mustan Dönmez ve Selin Oyan, “Ulusalcılık Akımı” Bağlamında Yerel Müzik Ögelerinin Uluslararası Sanat Müziğinde Kullanımı”http://www.asosjournal.com/Makaleler /84777441_857%20Banu%20MUSTAN%20D%C3%96NMEZ.pdf, (20.02.2019)
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Zverev (17.01.2019)
 • https://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/273032/ge59 (17.01.2019)
 • Matthew J. Dovey, “Analysis of Rachmaninoff's Piano Performances Using Inductive Logic Programming”, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-59286-5_67.pdf (20.01.2019)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Müzik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gizem ALKAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2019
Başvuru Tarihi 10 Şubat 2019
Kabul Tarihi 18 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Alkan, G. (2019). SERGEI RACHMANINOFF’UN MÜZİKAL KİMLİĞİ VE OP.3 NO.2 PRELÜDÜNÜN İNCELENMESİ . Balkan Müzik ve Sanat Dergisi , 1 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bmsd/issue/46351/583403

Creative Commons Lisansı
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.